Vzorové hodiny

Katalog vzorových hodin pro různé stupně škol. Jsou zaměřené na preventivní výuku nebo reagují na akutní situaci ve třídě.


Nabídka vzorových hodin pro školy se zaměřuje dvěma směry. Jeden nabízí pomoc v situacích, které je třeba řešit akutně: ve třídě umírá nebo zemře žák, žákovi zemřel někdo blízký, ve škole zemře pedagog.

Druhý okruh hodin je preventivní: snaží se téma lidské konečnosti rozpracovat v několika typech hodin, které je možno zařadit do občanské nebo etické výchovy, a soustavněji pracovat na tom, aby mladí lidé byli adekvátně svému věku připraveni se v tématech spojených s koncem života orientovat, komunikovat a v životě pak správně jednat.

Vzorové hodiny jsou připraveny pro děti od 5 do 19 let, ale je možné je modifikovat a dále rozvíjet podle kreativity a potřeb pedagogů. Několik prvních vzorových hodin níže testujeme. Uvítáme jakékoli vaše komentáře, zkušenosti nebo tipy pro kolegy na adrese nakladatelstvi@cestadomu.cz. Děkujeme.