Odlehčovací služby

Podporujeme lidi v zachování přirozených vazeb a pomáháme jim žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Pečující mohou získat čas pro sebe, odpočinout si, věnovat se svým zálibám či zařídit si potřebné.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Kapacita terénních odlehčovacích služeb je po dobu epidemie s ohledem na bezpečí pracovníků i klientů a jejich blízkých snížená. Návštěvy v domácím prostředí realizujeme pouze v naléhavých situacích a v co nejkratší možné délce. Pobytové odlehčovací služby fungují bez omezení kapacity, nově přijímaní klienti však musejí být ještě před nástupem na pobyt testováni na onemocnění Covid-19, a to s negativním výsledkem.

Odlehčovací služby poskytujeme formou terénní, kdy docházíme ke klientům do jejich domácností, a formou pobytovou, kdy na čas převezmeme celodenní péči o těžce nemocné a umírající klienty.

Kdo jsou naši klienti:

 • služba je přednostně poskytována příjemcům paliativní péče

 • lidé s onkologickým onemocněním

 • lidé s pokročilým syndromem demence nebo jinak těžce dlouhodobě nemocní

 • lidé výrazně závislí na pomoci druhé osoby

 • ti, kteří pečují

Co klientům nabízíme:

 • pomoc v sebeobsluze
  oblékání, strava, hygiena apod.

 • podporu v kontaktu s vnějším světem
  doprovod na vyšetření, chemoterapii, úřady apod., vycházky

 • možnost volného času pro pečující
  zastoupení rodiny v péči o nemocného

 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

Zdravotnická péče není součástí odlehčovacích služeb (podávání injekcí, infúzí, cévkování, převazy ran apod.).

Odlehčovací služby nejsou vázané na přijetí do péče Domácího hospice, zároveň je možné služby Domácího hospice a Odlehčovací služby kombinovat.

O terénní služby může požádat kdokoliv, kdo se na území hl. m. Prahy stará o těžce nevyléčitelně nemocného v pokročilém stadiu vážného onemocnění. Pobytové služby poskytujeme na adrese našeho sídla (Heleny Kočvarové 1, Praha 4). Pro pobytové služby není místo trvalého pobytu žadatele relevantní.


Pro základní informace o odlehčovacích službách volejte do Poradny Cesty domů

telefon: 775 166 863
otevírací doba:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9–17 hodin
středa: 9–14 hodin

adresa: Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle
Jak se k nám dostanete?

Pokud již máte zkušenost s naší péčí, budeme rádi, pokud se s námi podělíte o svoji zkušenost.


Základní informace o domácí péči

Doporučujeme vám Praktického průvodce domácí péčí, který přináší zásady péče o těžce nemocné a různá doporučení, která vám mohou roli pečujícího usnadnit.

V péči o nemocného člověka v domácím prostředí vám mohou pomoci také praktické návody připravené Cestou domů. Ty ukazují i základní pomůcky, které jsou pro péči vhodné a mohou ji usnadnit.


Zásady, kterými se řídíme:

 • v naší práci vycházíme z přání klienta a z aktuální situace v rodině
 • dle přání a možností umožňujeme člověku, který je těžce nevyléčitelně nemocný nebo umírá, aby mohl o sobě a svých věcech rozhodovat do poslední chvíle
 • máme vlídný přístup ke klientovi i jeho blízkým
 • respektujeme zvyklosti člověka, který je těžce nevyléčitelně nemocný nebo umírá, v terénní odlehčovací službě nevstupujeme do domácích záležitostí a místních zvyklostí, pokud nebrání výkonu naší práce
 • vnímáme důležitost času člověka, který umírá
 • ctíme důstojnost našich klientů
 • poskytujeme podporu a doprovázení při vyrovnávání se lidí s vlastní smrtelností

O co usilujeme:

 • aby lidé v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci mohli setrvat v domácím prostředí co nejdéle a, přejí-li si to, až do konce svého života
 • aby lidé v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí měli podporu v péči o sebe
 • aby zůstaly zachovány přirozené rodinné vazby v čase těžké nemoci a umírání
 • aby pečující měli možnost a dovednost nejen pečovat, ale také si odpočinout