O nás

Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.


Cesta domů je nezisková organizace, která poskytuje registrované zdravotní a sociální služby. Své služby hradí převážně z darů od jednotlivců a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních subjektů. Pacienti Domácího hospice přispívají na péči částkou 200 Kč na den.

Dlouhodobé cíle Cesty domů:

  • aby méně lidí umíralo v institucích; aby více lidí, kteří umírají, znalo možnost volby domácího prostředí, kde mohou žít až do konce důstojně a mezi svými blízkými
  • aby rodiny uměly lépe pečovat o ty, kteří umírají, aby věděly o možnosti volby umírání v domácím prostředí, aby měly dostatek informací, který zmírňuje strach z neznáma
  • aby člověk na konci života mohl rozhodovat o sobě a svých věcech do poslední chvíle
  • aby téma smrti bylo přijímáno jako událost, která se osobně týká každého z nás
  • aby odborníci přijímali umírání doma jako samozřejmost a aby je jako možnou variantu nabízeli lidem, kteří umírají, a jejich blízkým
  • aby čas na konci života byl chápán jako čas důležitý, který je možností život završit, nikoli jej zahodit
  • aby lidé přes křehkost člověka na konci života chápali jeho jedinečnost a rozuměli tomu, že i těžké doby do života patří, lze z nich čerpat radost a sílu a mohou život proměňovat k dobrému
  • aby umírající lidé i jejich blízcí byli v době na konci života podpořeni při hledání, nacházení a obnovování vztahů k sobě navzájem

Všechna tato přání a cíle chápeme jako důležité pro celou společnost; vycházíme z toho, že vyspělost a kulturní úroveň společnosti se pozná právě na tom, jak se vztahuje ke svým nejkřehčím členům.

Co se nám podařilo v roce 2016

V roce 2016 jsme napřeli významné síly v oblasti vzdělávání a osvěty k právnímu institutu tzv. dříve vysloveného přání. Ten umožňuje pacientům sepsat jejich přání ohledně kvality života a s tím i související lékařské péče pro případ, že by o sobě nemohli v budoucnu sami rozhodnout. Během roku jsme uspořádali hned několik kurzů pro veřejnost i konferencí pro odborníky. Dotazy, které se týkají dříve vysloveného přání, je také možné konzultovat skrze internetovou poradnu na našem portálu Umírání.cz – až neuvěřitelná návštěvnost tohoto portálu (více než čtvrt milionu návštěv za uplynulý rok!) svědčí o tom, že informace chybí minimálně stejně jako infrastruktura pro paliativní medicínu. Chyba ale není jen na straně státu, který se stává vděčným fackovacím panákem ze všech stran – a nutno dodat, že dnes má na ministerstvech, úřadech i ve Sněmovně hospicové téma otevřené dveře jako nikdy předtím. Je však důležité nebát se o umírání mluvit.

Orgány

Cesta domů vznikla jako občanské sdružení v roce 2001. Od ledna 2015 je podle nového občanského zákoníku zapsaným ústavem.

Vedení Cesty domů z.ú. tvoří zakladatelé, kteří jmenují členy správní rady a spolu s radou bdí nad strategií a vizí Cesty domů tak, jak je stanovuje její Zakládací listina. Správní rada se od počátku věnovala tématům na poli zdravotně-sociální politiky, legislativním a koncepčním otázkám tak, jak jí je předkládali ředitelé. Vzhledem k personální stabilitě (většina členů rady má za sebou více než desetileté působení) disponuje rada cennými zkušenostmi z oblastí, jichž se činnost Cesty domů dotýká. Správní rada se schází zpravidla pětkrát ročně, její členové pracují bez nároku na honorář.

Správní rada jmenuje ředitele, schvaluje rozpočet a účetní závěrku. Ředitel je statutární orgán, v rámci své pravomoci odpovídá za činnost organizace ve smyslu naplnění jejího účelu, obstarává běžné řízení a financování. S radou průběžně konzultuje svá rozhodnutí v zásadních oblastech.

Správní rada vítá podněty a reflexe jak od zaměstnanců a dobrovolníků, tak od pacientů, pečujících, od odborníků i z řad veřejnosti.

Kontakt: spravnirada@cestadomu.cz

Ředitel

Mgr. Marek Uhlíř

ředitel

Cestu domů řídí od roku 2012.
Spojit se s ním můžete také pomocí sítě LinkedIn.

Zakladatelé

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma Ph.D.

onkolog, paliatr, zakladatel Cesty domů

Jeden ze čtyřiceti zakládajících členů Cesty domů, několik let působil jako oborný garant domácího hospice. Hrál zásadní roli při budování profesionálního paliativního týmu CD a byl jedním ze tří základních řešitelů rozvojového projektu OSF, na němž se CD v prvních letech odborně profilovala. Vede ambulanci podpůrné a paliativní onkologie v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. S manželkou Reginou má tři děti, žije v Brně.

Ak. mal. Martina Špinková

Ak. mal. Martina Špinková

malířka, zakladatelka Cesty domů

Spolu s Alžbětou Markovou, Marií Goldmannovou, Petrem Goldmannem a Štěpánem Špinkou založila Cestu domů v roce 2001 a deset let byla její ředitelkou, po celou dobu také pracovala jako dobrovolník při akcích Cesty domů a u pacientů. Od roku 2001 do roku 2016 byla místopředsedkyní správní rady, od roku 2012 do roku 2016 její předsedkyní. Pracuje jako šéfredaktorka v nakladatelství Cesty domů, maluje a píše. S manželem Štěpánem má sedm dospělých dětí, žije v Praze.

Alžběta Marková

Alžběta Marková MAS

zdravotní sestra, zakladatelka správní rady

Spolu s Marií Goldmannovou, Martinou Špinkovou, Petrem Goldmannem a Štěpánem Špinkou založila Cestu domů v roce 2001 a do června 2007 byla místopředsedkyní správní rady. V Cestě domů pracovala jako vrchní sestra, má zásadní podíl na vybudování organizace péče domácího hospice, v letech 2006–2008 byla vedoucí domácího hospice. Nyní pracuje v domácím hospici Tabita v Brně. S manželem Ronaldem má tři děti, žije v Brně.

Správní rada

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc.

internista, geriatr, publicista, předseda správní rady

Člen správní rady od února 2017, od června 2017 její předseda. Po svém zvolení předsedou rady oslovil zaměstnance Cesty domů v osobním dopise. Provází Cestu domů od jejího založení, je spoluautor několika publikací, několik let pravidelně glosoval dění na zdravotně-sociálním poli na webu Umírání.cz. Je pohotovostním lékařem Cesty domů, pracoval i jako lékař v týmu domácího hospice. Přednáší na odborných fórech, na Filosofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Je členem Etické komise ČLK, spolupracuje s úřadem Veřejného ochránce práv, byl členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a náměstkem ministra pro lidská práva. S manželkou Alenou má tři dospělé děti; provozují společně ordinaci praktického lékaře. Žije v Praze.

Tereza

Tereza Kaucká

fotografka, místopředsedkyně správní rady

Členka správní rady od února 2017, od června její místopředsedkyně. V letech 2003–2007 byla též členkou rady Cesty domů, v níž se věnovala především pestrým agendám na poli zdravotní politiky při etablování Cesty domů. Provází v různých rolích Cestu domů od roku 2002. Byla jedním z prvních dobrovolníků i zaměstnanců, v letech 2003–2011 pracovala v poradně hospice a jako koordinátorka dobrovolníků, v letech 2013–2015 pak jako vedoucí kanceláře. Jako pečující byla také klientkou domácího hospice. S manželem Richardem má čtyři dospělé děti, žije v Praze.

Ing. Jan Žůrek, CSc.

Ing. Jan Žůrek CSc.

ekonom, místopředseda správní rady

Člen správní rady od února 2017, od června její místopředseda. Je dlouholetým sponzorem a příznivcem Cesty domů. Je jedním ze dvou zakladatelů kanceláře KPMG v Praze. Od roku 2010 do roku 2016 byl řídícím partnerem s celkovou odpovědností za činnost KPMG v České republice a členem výkonného řídícího výboru KPMG pro střední a východní Evropu. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím pro nadnárodní i místní firmy. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a členem Ekonomické rady Pražské diecéze. S manželkou Evou má dva dospělé syny, žije v Praze.

RNDr. Josef Basík

RNDr. Josef Basík

IT pracovník a geograf, člen správní rady

Člen správní rady Cesty domů od roku 2007. V letech 2009–2012 byl jejím předsedou. Provází Cestu domů skoro od počátku, sloužil především jako dobrovolník na akcích. Jako pečující byl také klientem domácího hospice. Josef pracuje ve firmě Software 602 a. s., má na starosti elektronické certifikáty a audiokonference. S manželkou Hanou má tři dospělé děti, žije v Praze.

Mgr. Václava Bratinková

Mgr. Václava Bratinková

speciální pedagožka, členka správní rady

Členka správní rady od roku 2007. Je jednou z prvních dobrovolnic Cesty domů, sloužila jak na akcích, tak u pacientů v rodinách. Jako pečující byla také několikrát klientem domácího hospice. Se svým mužem Pavlem má čtyři dospělé děti, žije v Praze.

Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

Prof. RNDr. Milan Kodíček CSc.

vysokoškolský učitel, člen správní rady

Člen správní rady od roku 2007. Byl jedním ze čtyřiceti zakládajících členů Cesty domů, v letech 2001-2007 byl členem revizní komise Cesty domů. Pracuje jako profesor biochemie na VŠCHT, dnes již jen na částečný úvazek. Se svou první ženou Alenou, která zemřela v roce 1997, má dospělou dceru; s manželkou Jitkou má dospívacíjí dceru. Žije v Praze.

JUDr. Rostislav Silný

JUDr. Rostislav Silný

advokát, člen správní rady

Člen správní rady od roku 2007, o Cestu domů se ale zajímal od jejího vzniku. Je oporou rady v právních otázkách, připravoval například přechod občanského sdružení na zapsaný ústav, v současnosti se věnuje přípravě výstavby Komplexního paliativního centra v Praze-Michli. Rostislav má vlastní advokátní kancelář, ve které se zaměřuje především na italsky hovořící klienty. S manželkou Radkou má tři děti.