Metodické materiály


Nabízíme metodické materiály ve formě vzorových hodin pro školy vzorových besed pro knihovny, které je pořádají pro žáky základních škol. Při jejich tvorbě jsme čerpali ze spolupráce se školami a knihovnami: věříme, že budou i ostatním ku pomoci. Ke každé hodině připojujeme její text v handoutu, který je možno si pro práci v hodině upravit a vytisknout.

Většina vzorových hodin je zaměřena preventivně. S žáky a studenty je dobré pracovat včas, bez naléhavosti složité situace. Téma lidské konečnosti a další související témata jsme připravili v několika typech hodin, které lze zařadit do občanské nebo etické výchovy. Cílem je soustavněji pracovat na tom, aby mladí lidé byli adekvátně svému věku připraveni se v tématech spojených s koncem života orientovat, komunikovat a v životě pak správně jednat.

Nabízíme ale i podklady pro situace, které je třeba řešit akutně. Obvykle se jedná o situaci, kdy ve třídě umírá nebo zemře žák, žákovi zemřel někdo blízký, ve škole zemře pedagog.

Vzorové hodiny jsou připraveny pro děti a mladé lidi od 5 do 19 let, ale je možné a je potřeba je vždy modifikovat a dále rozvíjet podle kreativity a potřeb pedagogů. Hodiny testujeme a uvítáme proto jakékoli vaše komentáře, zkušenosti nebo tipy pro kolegy na nakladatelstvi@cestadomu.cz. Za poslané a již zapracované děkujeme.