Půjčovna pomůcek

Půjčujeme pomůcky, které usnadňují péči o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí. Naše pomůcky mohou zlepšit kvalitu života také seniorům, zdravotně postiženým a lidem po úrazu.


Půjčujeme

 • polohovací lůžka a antidekubitní matrace
 • koncentrátory kyslíku (vyžadujeme potvrzení od lékaře)
 • elektrické zvedáky
 • vozíky a chodítka
 • hygienické pomůcky (WC židle, sedačky do vany a do sprchy)
 • pomůcky k polohování ležícího pacienta

Nabízíme

 • poradenství ve výběru vhodné pomůcky
 • vysvětlení a zaučení v používání vybrané pomůcky
 • krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení
 • dovoz vybrané pomůcky do domácnosti v Praze (každé úterý a pátek)

Podmínky zapůjčení

 • Pomůcky půjčujeme na základě sepsání nájemní smlouvy a složení vratné zálohy.
 • Vratné zálohy za pomůcky se sčítají, maximálně však do celkové výše 5 000 Kč.
 • Účtuje se cena, která odpovídá počtu dní zapůjčení pomůcky v daném měsíci.
 • Jednorázový poplatek ve výši 150 Kč za přípravu, mytí a desinfekci pomůcky bude účtován u výpůjček kratších než 20 kalendářních dnů.
 • Dovoz nebo odvoz pomůcek po Praze – jednotná cena 300 Kč.
 • Dovoz, odvoz, montáž a demontáž polohovacího lůžka činí celkem 1 200 Kč (pro rodiny v hospicové péči Cesty domů zdarma).
 • Rozvoz pomůcek se koná vždy mimo otevírací hodiny půjčovny a na základě vzájemně domluveného termínu a času.

Nenabízíme rezervace. Naše pomůcky jsou přednostně určené pro potřeby rodin, které má Cesta domů v hospicové péči. Přehled dalších půjčoven pomůcek na území hl. m. Prahy najdete v adresáři služeb na serveru Umírání.cz. Přijímáme platební karty.

Polovinu z půjčovného za pomůcky odesíláme do veřejné sbírky na získání prostředků na poskytování mobilní paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně vzdělávání a výzkumu v paliativní péči v rámci komplexního paliativního centra v Praze.

Děkujeme všem, kteří chtějí Cestě domů nabídnout dar ve formě plen nebo pomůcek. Bohužel nemůžeme tyto nabídky z kapacitních a prostorových důvodů přijmout; se zvyšujícím se počtem pacientů v naší péči se následně zvyšují i nabídky těchto darů. Pro půjčování pomůcek do rodin dále musíme mít tzv. bezpečnostně technickou kontrolu, kterou u darovaných pomůcek nejsme schopni zajistit. Pleny a pomůcky lze zkusit nabídnout do LDN, domovů seniorů nebo v bazaru na webu. Děkujeme za pochopení!

Otevírací doba půjčovny

Úterý: 15–17 hod.
Středa: 15–17 hod.
Čtvrtek: 15–17 hod.

Tel. 775 556 925
E-mail: pujcovna@cestadomu.cz

Kde nás najdete

Adresa: Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle
Odkaz na mapu

Ing. Otto Adamec

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek
775 556 925

Zabezpečuje provoz Půjčovny pomůcek. Pomůže vám pomůcku vybrat, vysvětlí, jak ji používat, dle potřeby vám ji doveze, odveze, nainstaluje.