Domácí hospic

Nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem poskytujeme zdravotní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Podporujeme jejich blízké v každodenní péči o nemocného. Staráme se o dětské i dospělé pacienty.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Základní podmínky přijetí do péče

  1. nevyléčitelně nemocný je v konečné fázi nemoci, má před sebou život v řádu týdnů;
  2. pobývá na území hl. m. Prahy (nemusí tu mít trvalý pobyt);
  3. nejméně jedna blízká osoba se, ve chvíli, kdy to bude potřeba, může o nemocného celodenně starat.

Léčbu bolesti a přidružených symptomů vedou lékaři Cesty domů v domácím prostředí pacienta. V případě potřeby spolupracují s ošetřujícími a praktickými lékaři pacienta.

O pacienta i jeho blízké pečuje multidisciplinární tým.

Jsme nezisková organizace působící na území hl. m. Prahy. Poskytujeme registrované zdravotní a sociální služby.


O pacienta i pečující se stará multidisciplinární tým

Péče o umírající spočívá v tišení fyzických příznaků nemoci a v řešení dalších - psychických, sociálních i duchovních - obtíží a v pomoci jejich blízkým.

Do péče je zapojen tým profesionálů z různých oborů, který podporuje nemocné a jejich blízké ve všech ohledech.

Lékař přijímá pacienta do péče a vede jeho léčbu.

Pravidelně hodnotí vývoj jeho zdravotního stavu, vede léčbu bolesti a dalších symptomů, ordinuje potřebné léky a plánuje vhodný postup, může provést drobný zákrok v domácím prostředí. Pacient tak nemusí být převážen do nemocnice.

Zdravotní sestra je hlavní koordinátor péče o nemocného a jeho blízké.

Rodinu pravidelně navštěvuje, sleduje stav nemocného a zajišťuje kontakt s ostatními službami domácího hospice. Pomáhá blízkým po úmrtí pacienta.

Psychoterapeut nabízí rozhovor o těžké životní situaci s nemocným nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí.

Je možné dohodnout si i pravidelná psychoterapeutická sezení, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Psychoterapeutická sezení umožní hledat, podporovat a posilovat vlastní vnitřní psychické zdroje.

Psychosociální pracovník navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči.

Pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a nabízí podpůrný rozhovor s nemocným, nebo s těmi, kdo nemocného provázejí. Je možné domluvit si jednorázové nebo pravidelná setkání doma, zrovna tak i mimo rodinu – v konzultovně Cesty domů.

Duchovní nabízí podporu v duchovních a existenciálních otázkách.

Na přání pacienta nebo jeho blízkých přichází navštívit, naslouchat. Doprovází při bilancování, hledání víry a naděje, nabízí modlitbu, setrvání v tichu.

Odlehčovací asistent pravidelně v předem dohodnutých časech odlehčuje rodině tam, kde je to právě nejvíc potřeba.

Podporuje pacienta v činnostech denní potřeby (např. při stravování, oblékání, hygieně), umožňuje pečujícím si na určenou dobu odpočinout.

Dobrovolník doplňuje nebo zastupuje přítomnost blízkých, kteří o nemocného pečují.

Zastoupí pečující v případě, že potřebují v péči podpořit, zařídit si něco mimo domov či si odpočinout. Zastane i praktické činnosti spojené s péčí podle domluvy s nemocným člověkem, resp. jeho blízkými. Lze požádat jak o denní, tak o noční službu.