Potvrzení o daru


Děkujeme za váš dar.

Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně. Rozesíláme ho všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku.

Pokud potřebujete zadat nebo aktualizovat své identifikační údaje, vyplňte prosím tento formulář.

Jaké údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme? Snažili jsme se, aby zásady ochrany osobních údajů byly pro Vás formulovány jasně a srozumitelně. Velmi si ceníme pomoci všech našich příznivců a vždy klademe důraz na individuální přístup. Jestli se tedy chcete dozvědět více o tom, jak využíváme a chráníme Vaše osobní údaje, projděte si naše zásady, případně nás kontaktujte na dary@cestadomu.cz.

Potvrzení o daru je určeno pro
Osobní údaje
Korespondenční adresa
Údaje o společnosti
Korespondenční adresa
Kontaktní osoba
Údaje o platbě
Potvrzení vystavujeme automaticky všem dárcům na začátku následujícího roku, pokud si jej přejete vystavit ihned, prosím zaškrtněte.

Podmínky pro fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.