Potvrzení o daru


Děkujeme za váš dar.

Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně. Rozesíláme ho všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku.

Pokud potřebujete zadat nebo aktualizovat své identifikační údaje, vyplňte prosím tento formulář.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Jak je zpracováváme a jak s nimi nakládáme, si můžete prohlédnout v našich zásadách, případně nás kontaktujte na dary@cestadomu.cz.

Potvrzení o daru je určeno pro
Osobní údaje
Korespondenční adresa
Údaje o společnosti
Korespondenční adresa
Kontaktní osoba
Údaje o platbě
Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Cesta domů, z.ú. Podmínky zpracování osobních údajů najdete na této stránce.

Podmínky pro fyzické osoby/zaměstnance

Fyzická osoba si může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % základu daně.

OSVČ a zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kterým daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předloží do účtárny potvrzení o daru za celý předchozí kalendářní rok nejpozději do poloviny února. Snížení daňového základu se projeví ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby

Právnická osoba si může od základu daně odečíst dar, pokud jeho hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování. POZOR na pravidelné měsíční příspěvky!

a) Právnická osoba daruje (bez darovací smlouvy) neziskové organizaci v jednom zdaňovacím období každý měsíc částku 200 Kč (celkem 12 darů ve výši 200 Kč). V součtu za zdaňovací období se podmínka minimální darované částky 2 000 Kč zdá být splněna (celkem byla darována částka 2 400 Kč). Na tento způsob darování však zákonodárce pohlíží jako na 12 unikátních darů v hodnotě 200 Kč, které nesplňují podmínku minimální hodnoty, a proto nelze tato plnění odečíst od základu daně.

b) Pokud se však právnická osoba smluvně zaváže darovat neziskové organizaci 2 400 Kč, a to ve splátkách, každý měsíc částku 200 Kč, pak je na tento dar pohlíženo jako na jeden dar uhrazený ve splátkách a částku poskytnutou v daném zdaňovacím období lze odečíst od základu daně.

V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze sníženého základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.