Financování


Rozpočet Cesty domů je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí.

V roce 2018 přibyla na seznam výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění mobilní specializovaná paliativní péče, tedy úhrada zdravotní složky komplexní hospicové služby. Po jednáních s jednotlivými pojišťovnami je Cesta domů od září 2018 smluvním poskytovatelem domácí paliativní péče (odb. 926) pro všechny tuzemské zdravotní pojišťovny. To nám umožňuje na část našich komplexních služeb čerpat úhradu ze zdravotního pojištění. Pro úhradu je navíc indikována pouze část našich pacientů.

Neustáváme proto v úsilí o získávání dalších finančních zdrojů pro pokrytí celé naší činnosti a stále platí, že lidem, kteří chtějí zemřít doma, se toto přání plní díky finanční podpoře dárců a institucí.

Více informací o aktuální situaci na poli úhrad od zdravotních pojišťoven najdete v Aktualitách.

Hospodaření Cesty domů v roce 2020

Výnosy*
Od zdravotních pojišťoven 9,1 mil. Kč
Prodej služeb a zboží 8 mil. Kč
Dary individuálních a firemních dárců 27,7 mil. Kč
Dotace z veřejných rozpočtů 20,3 mil. Kč
Ostatní výnosy 7,5 mil. Kč
Celkem 72,6 mil. Kč
Náklady*
Materiál 6,2 mil. Kč
Služby 6,9 mil. Kč
Mzdové náklady 49,5 mil. Kč
Ostatní náklady 10 mil. Kč
Celkem 72,6 mil. Kč

* Jedná se o čísla, která neprošla auditem.
Audit a plnou verzi výroční zprávy včetně účetní závěrky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.


Přehled účtů

Cesta domů má několik účtů, které je možné použít. Za každý váš dar, zaslaný na kterýkoli účet, děkujeme a vážíme si jej. Pomáhá nám tu být a pomáhat.

Hlavní účet
2800193970/2010 u Fio banky – bez poplatků
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
IBAN: CZ8020100000002800193970
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Další účty
Původní a stále funkční účet: 116936353/0300, ČSOB, Kamenická 26, Praha 7 – s poplatky
Sbírkový účet: 196750216/0300, Poštovní spořitelna, Radlická 333/150, Praha 5 – s poplatky

Vlastníkem všech účtů je Cesta domů, z.ú., všechny fungují a finance na ně poukázané se Cestě domů dostanou.


Veřejné sbírky

  • Od 25. 11. 2014 na dobu neurčitou běží veřejná sbírka na získání prostředků na poskytování mobilní paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně vzdělávání a výzkumu v paliativní péči v rámci komplexního paliativního centra v Praze.

  • Od 5. 12. 2014 do 30. 6. 2015 běžela veřejná sbírka na obnovu vozového parku multidisciplinárního týmu Domácího hospice Cesty domů.

Dokumenty související s konáním veřejné sbírky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.


Ceník služeb Cesty domů

Platný v roce 2021