Financování


Rozpočet Cesty domů je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí.

Rok 2017 byl také třetím rokem tzv. pilotního projektu, na kterém jsme spolupracovali se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou společností paliativní medicíny. Pilotní projekt ověřoval bezpečnost a kvalitu péče poskytované mobilními hospici, stejně jako její finanční náročnost pro pojišťovnu. Více informací o aktuální situaci na poli úhrad od zdravotních pojišťoven najdete v Aktualitách.

Hospodaření Cesty domů v roce 2017

Výnosy
Prodej služeb a zboží 2 584 000 Kč (tj. 7 %)
Příjem od VZP v rámci tzv. pilotního projektu 1 913 000 Kč (tj. 5 %)
Dary (včetně použití fondů) 14 898 000 Kč (tj. 42 %)
Dotace 10 776 000 Kč (tj. 30 %)
Ostatní výnosy 5 612 000 Kč (tj. 16 %)
Celkem 35 783 000 Kč
Náklady
Materiál 2 283 000 Kč (tj. 6%)
Služby 7 475 000 Kč (tj. 21 %
Mzdové náklady 20 982 000 Kč (tj. 59 %)
Ostatní náklady 5 034 000 Kč (tj. 14 %)
Celkem 35 774 000 Kč

Audit a plnou verzi výroční zprávy včetně účetní závěrky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.


Přehled účtů

Cesta domů má několik účtů, které je možné použít. Za každý váš dar, zaslaný na kterýkoli účet, děkujeme a vážíme si jej. Pomáhá nám tu být a pomáhat.

Hlavní účet
2800193970/2010 u Fio banky – bez poplatků
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
IBAN: CZ8020100000002800193970
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Další účty
Původní a stále funkční účet: 116936353/0300, ČSOB, Kamenická 26, Praha 7 – s poplatky
Sbírkový účet: 196750216/0300, Poštovní spořitelna, Radlická 333/150, Praha 5 – s poplatky

Vlastníkem všech účtů je Cesta domů, z.ú., všechny fungují a finance na ně poukázané se Cestě domů dostanou.


Veřejné sbírky

  • Od 25. 11. 2014 na dobu neurčitou běží veřejná sbírka na získání prostředků na poskytování mobilní paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně vzdělávání a výzkumu v paliativní péči v rámci komplexního paliativního centra v Praze.

  • Od 5. 12. 2014 do 30. 6. 2015 běžela veřejná sbírka na obnovu vozového parku multidisciplinárního týmu Domácího hospice Cesty domů.

Dokumenty související s konáním veřejné sbírky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.