Dobrovolníci

Dobrovolníci jsou důležitou součástí hospicové péče. Jsou nepostradatelnou podporou pro fungování naší organizace. V Cestě domů si jejich času, práce a schopností velmi vážíme.


Co všechno dělají dobrovolnice a dobrovolníci v Cestě domů:

  • pomáhají v přímé péči u klientů domácího hospice a odlehčovacích služeb
  • vozí a skládají v rodinách polohovací postele
  • pracují v administrativě a dělají pochůzky
  • pomáhají Cestě při pořádání benefičních, vzdělávacích a děkovných akcí
  • prodávají v dobročinném obchodě Cesty domů, na akcích a trzích
  • lektorují a podílejí se na propagaci Cesty domů a hospicové péče na veřejnosti
  • překládají, odpovídají v internetové poradně, vzdělávají se
  • setkávají se a baví

Dobrovolnická práce v přímé péči

Dobrovolníci docházejí za klienty Cesty domů do jejich domovů. Zajišťují přítomnost u člověka, který umírá, i praktické záležitosti spojené s péčí o nemocného. Jsou otevření verbálnímu i neverbálnímu sdílení situace v rodině. Dobrovolníci navštěvují také klienty našich pobytových a terénních odlehčovacích služeb.

Pro práci v přímé péči je nutné absolvovat výběrové řízení a půlroční dobrovolnický výcvik zakončený stáží v lůžkovém hospici. Poplatek za výcvik činí 2 500 Kč.

Více o roli dobrovolníka v přímé péči

Dobrovolnická práce v dobročinných obchodech Cesty domů

Dobrovolníci prodávají v obchodech, jejichž výtěžek podporuje činnosti Cesty domů. Podávají informace o našich službách a umí vyslechnout příběhy a situace, se kterými se návštěvníci obchodu potýkají.

Pro práci v dobročinných obchodech není nutný dobrovolnický výcvik. Zájemce čeká vstupní pohovor a 6 zkušebních služeb v obchodě po 4 hodinách.

Více o roli dobrovolníka v dobročinném obchodě

Markéta Novotná

Mgr. Markéta Novotná

koordinátorka dobrovolníků

Odpovídá za výběr, přípravu a koordinování dobrovolníků v Cestě domů.