Dobrovolníci

Dobrovolníci jsou důležitou součástí hospicové péče. Jsou nepostradatelnou podporou pro fungování naší organizace. V Cestě domů si jejich času, práce a schopností velmi vážíme.


Co všechno dělají dobrovolnice a dobrovolníci v Cestě domů:

  • pomáhají v rodinách našich klientů
  • vozí a skládají v rodinách polohovací postele
  • pracují v administrativě a dělají pochůzky
  • pomáhají Cestě při pořádání benefičních, vzdělávacích a děkovných akcí
  • prodávají v dobročinném obchodě Cesty domů, na akcích a trzích
  • lektorují a podílejí se na propagaci Cesty domů a hospicové péče na veřejnosti
  • překládají, odpovídají v internetové poradně, vzdělávají se
  • vyvíjejí vlastní iniciativu – organizují pro Cestu domů benefiční divadelní představení, sbírku na svém koncertě, procvičují jógu
  • setkávají se a baví

Dobrovolnická práce v rodinách našich klientů

Dobrovolníci docházejí za klienty Cesty domů do jejich domovů. Zajišťují přítomnost u člověka, který umírá, i praktické záležitosti spojené s péčí o nemocného. Jsou otevření verbálnímu i neverbálnímu sdílení situace v rodině.

Pro práci u pacientů Cesty domů je nutné absolvovat výběrové řízení a půlroční dobrovolnický výcvik zakončený stáží v lůžkovém hospici. Poplatek za výcvik činí 1 500 Kč.

Více o roli dobrovolníka v rodině

Dobrovolnická práce v dobročinných obchodech Cesty domů

Dobrovolníci prodávají v obchodech, jejichž výtěžek podporuje činnosti Cesty domů. Podávají informace o našich službách a umí vyslechnout příběhy a situace, se kterými se návštěvníci obchodu potýkají.

Pro práci v dobročinných obchodech není nutný dobrovolnický výcvik. Zájemce čeká vstupní pohovor a 6 zkušebních služeb v obchodě po 4 hodinách.

Více o roli dobrovolníka v obchodě

Markéta Novotná

Mgr. Markéta Novotná

koordinátorka dobrovolníků

Odpovídá za výběr, přípravu a koordinování dobrovolníků v Cestě domů.