Metodické materiály


Nabízíme metodické materiály ve formě vzorových hodin pro školy a vzorových besed pro knihovny, které je pořádají pro žáky základních škol. Při jejich tvorbě jsme čerpali ze spolupráce se školami a knihovnami: věříme, že budou i ostatním ku pomoci. Ke každé hodině připojujeme její text v handoutu, který je možno si pro práci v hodině upravit a vytisknout.

Většina vzorových hodin je zaměřena preventivně. S žáky a studenty je dobré pracovat včas, bez naléhavosti složité situace. Téma lidské konečnosti a další související témata jsme připravili v několika typech hodin, které lze zařadit do občanské nebo etické výchovy. Cílem je soustavněji pracovat na tom, aby mladí lidé byli adekvátně svému věku připraveni se v tématech spojených s koncem života orientovat, komunikovat a v životě pak správně jednat.

Nabízíme ale i podklady pro situace, které je třeba řešit akutně. Obvykle se jedná o situaci, kdy ve třídě umírá nebo zemře žák, žákovi zemřel někdo blízký, ve škole zemře pedagog.

Vzorové hodiny jsou připraveny pro děti a mladé lidi od 5 do 19 let, ale je možné a je potřeba je vždy modifikovat a dále rozvíjet podle kreativity a potřeb pedagogů. Hodiny testujeme a uvítáme proto jakékoli vaše komentáře, zkušenosti nebo tipy pro kolegy na nakladatelstvi@cestadomu.cz. Za poslané a již zapracované děkujeme.