Ve škole zemřel spolužák

Ve škole zemřel spolužák/pedagog, co teď?

Úmrtí studenta nebo zaměstnance školy se dotkne mnoha lidí. Nikdy nevíme, koho všeho a jak moc, ale je určitě potřeba na tuto událost reagovat citlivě, rychle, aktivně a moudře. Předejde se tak nejrůznějším psychickým zraněním, nejistotám, šířením polopravd, nepochopením. Níže jsou inspirace pro různé situace, které je potřeba přizpůsobit aktuálním událostem.
Jak pomoci se vyrovnat se smrtí ve školním společenství
Třída/věk studentů: 
13-20 let (i pro žáky 1. stupně, po přizpůsobení jazyka a tempa hodiny)
Rozsah: 
Minimálně 45 minut, možno pak pokračovat podle situace ve škole
Pro koho: 
Pro školy
Situace: 
Akutní
Pomůcky: 
Flipchart nebo tabule, psací potřeby, papíry na psaní nebo kreslení, malé kartičky na psaní, event. text z literatury, svíčka, květiny.
Cíl hodiny: 
Pomoc školnímu společenství v případě úmrtí jeho člena s přijetím reality a s loučením, truchlením a vzpomínáním. Ve třídě: žáci jsou podpořeni v truchlení, jsou jim jasné základní pojmy, dokážou je rozlišovat a definovat a dokážou v nastalé situaci moudře a aktivně jednat, pomoci tak sobě i druhým a vzájemně se podpořit.

Sdílejte na:    

1. Je nezbytné postupovat ve shodě s vedením školy a všemi, kterých se ztráta týká. Ideálně po dohodě s pozůstalou rodinou o tom, co a jak si přeje sdělovat. Prostudujte si handout níže na stránce.

2. Před hodinou je dobré, aby si pedagog odpověděl na několik základních otázek:

 • Jsou již studenti se zprávou o úmrtí seznámeni? Kdo a kdy jim to sdělil, na co já teď navazuji? Nebo jsem to já, kdo zprávu sděluje?
 • Mám hodinu vést sám, nebo je někdo (školní psycholog či spec. pedagog, výchovný poradce, třídní učitel, příbuzný zemřelého), kdo má být přítomen také?
 • Hrozí, že (např. v případě násilné smrti) budou studenti kontaktováni policií, médii? Kdo je na to připraví?
 • Jaký je/má být kontakt s rodinou zemřelého, chce být rodina v kontaktu se školou/třídou?
 • Má škola plán na takovéto situace a jak jej mám naplňovat?

3. Podle situace může mít hodina několik variant, měla by mít asi vždy diskusní charakter (další viz handout níže) s následujícími body:

 • sdělení zprávy třídě – co nejdříve, co nejjasněji (pouze známá fakta, popisným jazykem), být připraven na velmi různé otázky, zároveň raději odpovědět „nevím“, než spekulovat
 • je třeba počítat s tím, že smrt (a zvláště smrt mladých lidí) je v naší společnosti tabu (viz vzorová hodina Slon v pokoji)
 • nechat studenty, aby sami přednesli, jak chtějí organizovat vzpomínání ve třídě a ve škole
 • krátký rituál v konsensu se studenty, např. přečíst báseň, rozsvítit svíčku, minuta ticha, poslech písně, kterou měl zemřelý rád... cokoli
 • vzkazy pro zemřelého – studenti anonymně (po domluvě možno jinak) píší vzkazy na kartičky a uloží do krabice (klobouku) a buď je pak někdo přečte, nebo s nimi někam společně půjdou a uloží je, odnesou je rodině zemřelého, pustí po vodě...
 • dopis/vzkazy rodině zemřelého – studenti napíší společně či jednotlivě vzpomínky na spolužáka a pošlou/donesou jeho rodině, je-li to vhodné

4. Na závěr hodiny pedagog nabídne kontakt na psychologa, speciálního pedagoga nebo výchovného poradce, sebe nebo knihy (ví, jaké jsou k dispozici ve školní knihovně) pro případ nějakých otázek či trápení. Třída objevuje pojem truchlení a co to obnáší. Hodina je uzavřena nabídkou dalšího pokračování. Buď „obecně“ – diskusí nad knihou Slon v pokoji, nebo konkrétně něčím, na čem se třída shodne (pohřeb, dopis rodině, pozvání rodiny do kavárny/hospody se třídou, výlet). Více v handoutu níže.

Inspirace: text uveřejněný v časopise Komenský přináší příběh, informace a inspirace pro pedagogy.

Doporučenou literaturu k tématu najdete níže v dokumentu ke stažení.

Handout Ve škole zemřel spolužák/pedagog, co teď?

Několik zásad pro vedení školy a pedagogy

Text vzorové hodiny Ve škole zemřel spolužák ke stažení

Vzorová hodina Ve škole zemřel spolužák + doporučená literatura