Pedagogika

Jaké představy o konci života mohou mít děti v různém věku? Jak děti a dospívající prožívají umírání a truchlení? Můžeme jim v zármutku nějak účinně pomoci? Na co je dobré si dát pozor? Pedagogům a všem, kdo chtějí otevřít téma smrti a umírání s dětmi, nabízíme řadu podpůrných materiálů.


Chceme přispět k tomu, aby mladí lidé nemuseli žít s nepřiměřeným tabu kolem smrti a umírání, uměli si o důležitých tématech života povídat a nebáli se pak být nablízku ve chvíli, kdy je potřeba pečovat nebo i jen naslouchat.

Nabízíme pedagogům, výchovným poradcům, školním psychologům, ale i ředitelům a dalším pracovníkům ve školách tipy na pomoc v situacích, kdy se školní společenství vyrovnává se smrtí žáka či studenta, jeho blízkých nebo pedagoga a kdy je potřeba hledat adekvátní způsob doprovázení v truchlení.

Metodické materiály

Nejen učitelům, ale všem, kdo chtějí nebo potřebují vést debatu o smrti a umírání s dětmi a mladými lidmi, nabízíme metodiky vycházející z publikací nakladatelství Cesta domů a našich vlastních lektorských zkušeností.

Metodiky (vzorové hodiny) jsou určené pro různé věkové skupiny dětí, jsou určeny pro školy a pro knihovny, ale nejen pro ně. Můžete si vybrat z několika variant metodických materiálů. Každá metodika je k dispozici i ke stažení v handoutu, který je možno si pro práci v hodině upravit a vytisknout.

Je smrt školou povinná?

Cesta domů nechala v roce v roce 2021 zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění o tématu smrti a umírání na českých základních školách. Do výzkumu nazvaného „Je smrt školou povinná?“ se zapojilo 1036 učitelů a 1008 rodičů různě starých žáků základních škol, a to ze všech krajů, z větších i menších měst a z venkova. Hlavním zjištěním u obou kategorií je, že o smrti by se ve školách mluvit mělo. Konec života nemá být pro děti tabu. Prohlédněte si výsledky výzkumu.

Vzdělávací akce pro učitele a ředitele

Podporujeme pedagogy, aby dokázali děti tématem závěru života bezpečně provést. Organizujeme praktické zážitkové workshopy pro učitele a metodické semináře pro ředitele či zástupce ředitele ZŠ.
Aktuální termíny a registrace v katalogu vzdělávacích akcí.

Místo konání akcí: Cesta domů, Heleny Kočvárové 1, Praha 4 –⁠ Michle

Příručka sepsaná přímo pro školy

V nakladatelství Cesta domů vyšla v září 2021 publikace určená přímo pro školy s názvem Slon u tabule. Autorky Martina Špinková a Eliška Mlynáriková ji sestavily na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách a radí v ní pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat. Publikaci pojmenovaly podle anglického idiomu: ohromného slona, který překáží v malém pokoji – a má ztělesňovat velké tabuizované téma, o kterém „se nemluví“.

Publikaci si můžete prolistovat online anebo i stáhnout. Více o ní čtěte v aktualitě.

Zalistujte publikací

Publikace Cesty domů

Všechny publikace vydané nakladatelstvím Cesta domů si můžete prohlédnout v online katalogu, jehož samostatnou kategorii tvoří knihy pro děti. Pro lepší orientaci v tom, jaká publikace je vhodná v konkrétní situaci a přiměřená věku dítěte či dospívajícího, poslouží průvodce Knihy, které pomáhají. Máme rovněž aktuální nabídku publikací pro rok 2022 s některými novými tituly, a to jak přehledně v jednom letáku, tak v katalogu nakladatelství.

Knihy z nakladatelství Cesta domů můžete zakoupit v našem eshopu nebo v dobročinných obchodech.

Podcasty

Nejen na téma výsledků výzkumu na českých základních školách „Je smrt školou povinná?“ vytváří Cesta domů podcasty. Poslechněte si je.