Pedagogika

Jaké představy o konci života mohou mít děti v různém věku? Jak děti a dospívající prožívají umírání a truchlení? Můžeme jim v zármutku nějak účinně pomoci? Na co je dobré si dát pozor? Pedagogům a všem, kdo chtějí otevřít téma smrti a umírání s dětmi, nabízíme řadu podpůrných materiálů.


Chceme přispět k tomu, aby mladí lidé nemuseli žít s nepřiměřeným tabu kolem smrti a umírání, uměli si o důležitých tématech života povídat a nebáli se pak být nablízku ve chvíli, kdy je potřeba pečovat nebo i jen naslouchat.

Nabízíme pedagogům, výchovným poradcům, školním psychologům, ale i ředitelům a dalším pracovníkům ve školách tipy na pomoc v situacích, kdy se školní společenství vyrovnává se smrtí žáka či studenta, jeho blízkých nebo pedagoga a kdy je potřeba hledat adekvátní způsob doprovázení v truchlení.

Výzkum: Je smrt školou povinná?

Cesta domů nechala v roce v roce 2021 zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění o tématu smrti a umírání na českých základních školách. Do výzkumu se zapojilo 1036 učitelů a 1008 rodičů různě starých žáků základních škol, a to ze všech krajů, z větších i menších měst a z venkova. Hlavním zjištěním u obou kategorií je, že o smrti by se ve školách mluvit mělo. Konec života nemá být pro děti tabu. Prohlédněte si výsledky výzkumu.

Nová publikace

Publicisticky laděný sešit s názvem Je smrt školou povinná...?! obsahuje rozhovory a články o tom, jak se na situace spojené s úmrtím ve škole připravit, jaké jsou zkušenosti pedagogů nebo třeba oddílových vedoucích či rodičů, co doporučují psychologové, jak využívat preventivní programy, na koho se obrátit v krizové situaci nebo jak přistupovat k dítěti se závažnou nemocí? V sešitu najdete také zkušenosti pedagogů i rodičů i potřebné kontakty.

Publikace je jedním z výstupů dvouletého projektu Je smrt školou povinná? – téma závěru života v českých školách financovaného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Vzdělávací akce pro učitele a ředitele

Podporujeme pedagogy, aby dokázali děti tématem závěru života bezpečně provést. Organizujeme praktické zážitkové workshopy pro učitele a metodické semináře pro ředitele či zástupce ředitele ZŠ.
Aktuální termíny a registrace v katalogu vzdělávacích akcí.

Místo konání akcí: Cesta domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 –⁠ Michle

Metodické materiály

Nejen učitelům, ale všem, kdo chtějí nebo potřebují vést debatu o smrti a umírání s dětmi a mladými lidmi, nabízíme metodiky vycházející z publikací nakladatelství Cesta domů a našich vlastních lektorských zkušeností.

Metodiky (vzorové hodiny) jsou určené pro různé věkové skupiny dětí, jsou určeny pro školy a pro knihovny, ale nejen pro ně. Můžete si vybrat z několika variant metodických materiálů. Každá metodika je k dispozici i ke stažení v handoutu, který je možno si pro práci v hodině upravit a vytisknout.

E-learning

Nově vzniklý videokurz Pro pedagogy má za cíl podpořit a pomoci, abyste sami dokázali děti obtížnými tématy bezpečně provést. Dozvíte se také, jaké představy o konci života mohou mít děti v různém věku či jak děti a dospívající prožívají umírání a truchlení.

Získat nové poznatky o umírání a smrti, případně si rozšířit obzor v tématu můžete také s využitím našeho Kurzu pro veřejnost.

Příručka sepsaná přímo pro školy

V nakladatelství Cesta domů vyšla v září 2021 publikace určená přímo pro školy s názvem Slon u tabule. Autorky Martina Špinková a Eliška Mlynáriková ji sestavily na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách a radí v ní pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat. Publikaci pojmenovaly podle anglického idiomu: ohromného slona, který překáží v malém pokoji – a má ztělesňovat velké tabuizované téma, o kterém „se nemluví“.

Publikaci si můžete prolistovat online anebo i stáhnout. Více o ní čtěte v aktualitě.

Publikace Cesty domů

Všechny publikace vydané nakladatelstvím Cesta domů si můžete prohlédnout v online katalogu, jehož samostatnou kategorii tvoří knihy pro děti. Pro lepší orientaci v tom, jaká publikace je vhodná v konkrétní situaci a přiměřená věku dítěte či dospívajícího, poslouží průvodce Knihy, které pomáhají. Máme rovněž aktuální nabídku publikací s některými novými tituly, a to jak přehledně v jednom letáku, tak v katalogu nakladatelství.

Knihy z nakladatelství Cesta domů můžete zakoupit v našem eshopu nebo v dobročinných obchodech.

Podcasty

Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Podcasty (s) Cestou domů aneb o životě a smrti nahlas. Nejen na téma výsledků výzkumu na českých základních školách „Je smrt školou povinná?“ vytváří Cesta domů podcasty. Poslechněte si je.

Vznik této webové stránky, nabídky kurzů pro pedagogy a ředitele škol podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Active Citizens Fund_logolink