Ambulance paliativní a podpůrné péče

Ambulance paliativní a podpůrné péče je určena pro dospělé i dětské pacienty s pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním.


Nejčastější okruhy problémů, kterými se ambulance zabývá, jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese či delirium.

Ambulance nabízí vypracování plánu budoucí péče, která je ve shodě s cíli a přáními pacienta a jeho blízkých, a navrhuje postup pro případ komplikací (zhoršení bolestí či dušností, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.).

Komu je služba určena:

  • Nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.
  • Nemocným, kteří chtějí získat názor druhého lékaře.

Co nabízíme:

  • Vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy.

  • Rozvaha se týká jak užívání léků, tak zhodnocení dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zároveň se zaměří na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, domácí paliativní péče, paliativní péče v lůžkovém zařízení apod.).

  • Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy.

  • V případě potřeby sociálního poradenství bude pacient přesměrován na Poradnu Cesty domů.

  • Při poskytování služeb dětským pacientům spolupracujeme se specializovanými lékaři v oboru pediatrie.

Jak činnost ambulance probíhá:

Návštěvu lékaře žadatel objednává přes Poradnu Cesty domů. Žadatele kontaktuje zdravotní sestra ambulance nejpozději do 5 pracovních dnů po vyplnění žádosti (lze podat telefonicky či osobně) a je-li z lékařského hlediska indikován, domlouvá podle kapacity s žadatelem ambulantní návštěvu.

Z ambulantní návštěvy je vyhotovena lékařská zpráva, která je žadateli zaslána poštou následující pracovní den po vyšetření. V odůvodněných případech je vyhotovena lékařská zpráva během návštěvy (například pro návaznost dalších zdravotních služeb).

Dle domluvy s lékařem je možno naplánovat opakovanou návštěvu nebo čerpání služeb Domácího hospice Cesta domů. Opakovanou návštěvu nebo telefonickou konzultaci lze vyřídit na ambulantním telefonním čísle v pracovní dny v čase 13–14 hodin.

Chcete-li využít naší ambulance, volejte nebo přijďte do Poradny Cesty domů

telefon: 775 166 863
otevírací doba: pondělí–pátek: 9–17 hodin
adresa: Boleslavská 16, Praha 3

Online žádost

Lékaři a sociální pracovníci mají možnost požádat pro své pacienty o ambulantní návštěvu či přijetí do péče domácího hospice vyplněním online formuláře.

Poradna bude mít v úterý 23. 4. otevřeno pouze do 14.30. Děkujeme za pochopení.

Dále prosíme klienty, aby se na všechny osobní konzultace v poradně objednávali telefonicky na čísle 775 166 863. Děkujeme.

Ambulantní návštěva je zpoplatněna částkou 1 200 Kč. Platit lze v hotovosti po vyšetření nebo fakturou.

Poplatek neplatí pojištěnci těchto smluvních zdravotních pojišťoven ambulance:
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 - Zdravotní pojišťovna Škoda
213 - Revírní bratrská pokladna

Pro ostatní zdravotní pojišťovny je Ambulance bezesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb. O uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami na úhradu výkonů ambulance se snažíme.

Služba Ambulance paliativní a podpůrné péče je do odvolání provozována ve zkušebním režimu.