Ambulance paliativní a podpůrné péče

Ambulance paliativní a podpůrné péče je určena pro dospělé i dětské pacienty s pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Nejčastější okruhy problémů, kterými se ambulance zabývá, jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese či delirium.

Ambulance nabízí vypracování plánu budoucí péče, která je ve shodě s cíli a přáními pacienta a jeho blízkých, a navrhuje postup pro případ komplikací (zhoršení bolestí či dušností, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.).

Komu je služba určena:

  • Nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.
  • Nemocným, kteří chtějí získat názor druhého lékaře.
  • Pro lékaře a zdravotnická zařízení je primárním kontaktním místem.

Co nabízíme:

  • Vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy.

  • Rozvaha se týká jak užívání léků, tak zhodnocení dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zároveň se zaměří na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, domácí paliativní péče, paliativní péče v lůžkovém zařízení apod.).

  • Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy.

  • V případě potřeby sociálního poradenství bude pacient přesměrován na Poradnu Cesty domů.

  • Při poskytování služeb dětským pacientům spolupracujeme se specializovanými lékaři v oboru pediatrie.

Jak činnost ambulance probíhá:

Ambulantní vyšetření lékařem žadatel objednává telefonicky na čísle 778 786 720 nebo 227 023 208 v ordinačních hodinách pondělí–pátek 9–13 hod. Zdravotní sestra ambulance dle kapacitních možností lékaře objedná nemocného buď do ordinace v našem sídle Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle, nebo objedná vyšetření lékařem formou návštěvní služby ve vlastním sociálním (domácím) prostředí nemocného.

Z ambulantní návštěvy je vyhotovena lékařská zpráva, která je žadateli zaslána poštou následující pracovní den po vyšetření. V odůvodněných případech je vyhotovena lékařská zpráva během návštěvy (například pro návaznost dalších zdravotních služeb).

Chcete-li využít služeb naší ambulance

Volejte na číslo 778 786 720 nebo 227 023 208
v ordinačních hodinách pondělí–pátek 9–13 hod.

Napište email na adresu ambulance@cestadomu.cz.

Online žádost

Požádat o ambulantní návštěvu či přijetí do péče domácího hospice lze také vyplněním online formuláře.

Ceník ambulantního vyšetření pro rok 2021

Zdravotnické služby Ambulance paliativní a podpůrné péče jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jsme smluvním poskytovatelem všech zdravotních pojišťoven.

Pokud pacient není pojištěncem žádné zdravotní pojišťovny, pak se úhrada řídí platným Ceníkem služeb přímé péče Cesty domů.

Hlavním partnerem Ambulance paliativní a podpůrné péče je společnost Up Česká republika.