Ambulance paliativní a podpůrné péče

Ambulance paliativní a podpůrné péče je určena pro dospělé i dětské pacienty s pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Nejčastější okruhy problémů, kterými se ambulance zabývá, jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese či delirium.

Ambulance nabízí vypracování plánu budoucí péče, která je ve shodě s cíli a přáními pacienta a jeho blízkých, a navrhuje postup pro případ komplikací (zhoršení bolestí či dušností, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.).

Komu je služba určena:

  • Nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.
  • Nemocným, kteří chtějí získat názor druhého lékaře.
  • Pro lékaře a zdravotnická zařízení je primárním kontaktním místem.

Co nabízíme:

  • Vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy.

  • Rozvaha se týká jak užívání léků, tak zhodnocení dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zároveň se zaměří na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, domácí paliativní péče, paliativní péče v lůžkovém zařízení apod.).

  • Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy.

  • V případě potřeby sociálního poradenství bude pacient přesměrován na Poradnu Cesty domů.

  • Při poskytování služeb dětským pacientům spolupracujeme se specializovanými lékaři v oboru pediatrie.

Jak činnost ambulance probíhá:

Ambulantní vyšetření lékařem žadatel objednává telefonicky na čísle 778 786 720 nebo 227 023 208 v ordinačních hodinách pondělí–pátek 9–13 hod. Zdravotní sestra ambulance dle kapacitních možností lékaře objedná nemocného buď do ordinace v našem sídle Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle, nebo objedná vyšetření lékařem formou návštěvní služby ve vlastním sociálním (domácím) prostředí nemocného.

Z ambulantní návštěvy je vyhotovena lékařská zpráva, která je žadateli zaslána poštou následující pracovní den po vyšetření. V odůvodněných případech je vyhotovena lékařská zpráva během návštěvy (například pro návaznost dalších zdravotních služeb).

Chcete-li využít služeb naší ambulance

Volejte na číslo 778 786 720 nebo 227 023 208
v ordinačních hodinách pondělí–pátek 9–13 hod.

Napište email na adresu ambulance@cestadomu.cz.

Online žádost

Požádat o ambulantní návštěvu či přijetí do péče domácího hospice lze také vyplněním online formuláře.

Ceník ambulantního vyšetření pro rok 2020

Vyšetření lékařem ve vlastním sociálním (domácím) prostředí a tvorba plánu péče – 1 200 Kč
Opakované vyšetření lékařem ve vlastním sociálním prostředí a tvorba plánu péče – 800 Kč

Vyšetření lékařem v ordinaci ambulance a tvorba plánu péče – 800 Kč
Opakované vyšetření lékařem v ordinaci ambulance a tvorba plánu péče – 400 Kč

Platit lze v hotovosti po vyšetření nebo fakturou.

Poplatek neplatí pojištěnci těchto smluvních zdravotních pojišťoven Ambulance:
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 – Zdravotní pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
213 – Revírní bratrská pokladna

Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky (111) není Ambulance paliativní a podpůrné péče smluvním poskytovatelem. I přes naši opakovanou žádost tato zdravotní pojišťovna smlouvu o úhradě služeb odmítá uzavřít. Její pojištěnci tedy platí plnou cenu ambulantního vyšetření dle platného ceníku Cesty domů. Pokud patříte mezi pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny a od své zdravotní pojišťovny budete úhradu poskytnutých ambulantních služeb požadovat, obraťte se přímo na pobočku této pojišťovny.

Kompletní ceník služeb přímé péče Cesty domů.

Hlavním partnerem Ambulance paliativní a podpůrné péče je společnost Up Česká republika.