Ambulance paliativní a podpůrné péče

Ambulance paliativní a podpůrné péče je určena pro dospělé i dětské pacienty s pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním.


Nejčastější okruhy problémů, kterými se ambulance zabývá, jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese či delirium.

Ambulance nabízí vypracování plánu budoucí péče, která je ve shodě s cíli a přáními pacienta a jeho blízkých, a navrhuje postup pro případ komplikací (zhoršení bolestí či dušností, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.).

Komu je služba určena:

  • Nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře. Nenahrazuje návštěvní službu praktického lékaře.
  • Nemocným, kteří chtějí získat názor druhého lékaře.
  • Pro lékaře a zdravotnická zařízení je primárním kontaktním místem.

Co nabízíme:

  • Vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy.
  • Rozvaha se týká jak užívání léků, tak zhodnocení dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zároveň se zaměří na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, domácí paliativní péče, paliativní péče v lůžkovém zařízení apod.).
  • Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy.
  • V případě potřeby sociálního poradenství bude pacient přesměrován na Poradnu Cesty domů.
  • Při poskytování služeb dětským pacientům spolupracujeme se specializovanými lékaři v oboru pediatrie.

Z ambulantní návštěvy je vyhotovena lékařská zpráva, která je žadateli zaslána poštou následující pracovní den po vyšetření. V odůvodněných případech je vyhotovena lékařská zpráva během návštěvy (například pro návaznost dalších zdravotních služeb).

Potřebujete-li informace o službách ambulance a domácího hospice, volejte poradnu Cesty domů, telefon: 775 166 863 nebo 725 245 576.

Můžete také napsat e-mail na adresu ambulance@cestadomu.cz.

Požádat o ambulantní návštěvu či přijetí do péče domácího hospice lze také vyplněním online formuláře.

Zdravotní sestra ambulance kontaktuje žadatele nejpozději do dvou pracovních dnů a dle kapacitních možností lékaře a aktuálního zdravotního stavu objedná nemocného buď do ordinace v našem sídle Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle, nebo objedná vyšetření lékařem formou návštěvní služby ve vlastním sociálním (domácím) prostředí nemocného.

Ordinační doba ambulance: pondělí–pátek v čase 9–15 hodin.

Pro opakovanou ambulantní návštěvu nebo telefonickou konzultaci je možné využít telefonní čísla ambulance, která pacient/pečující obdrží při prvním vyšetření.

V případě zhoršení zdravotního stavu a potřeby dostupnosti zdravotníků v nepřetržitém provozu zprostředkují pracovníci ambulance přijetí do naší služby Domácího hospice.

Ceník ambulantního vyšetření

Zdravotnické služby Ambulance paliativní a podpůrné péče jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jsme smluvním poskytovatelem všech zdravotních pojišťoven.

Pokud pacient není pojištěncem žádné zdravotní pojišťovny, pak se úhrada řídí platným Ceníkem služeb přímé péče Cesty domů.

Praktické návody pro pečující

V péči o nemocného člověka v domácím prostředí vám pomohou praktické videonávody a letáky připravené Cestou domů.

Provoz Ambulance je možný pouze díky dárcům a sponzorům, protože zdravotní pojišťovny hradí pouze výkony provedené lékaři, koordinační a poradenskou činnost zdravotních sester nehradí. Pro provoz Ambulance a služby Cesty domů je ovšem činnost zdravotních sester naprosto klíčová.

Hlavním partnerem Ambulance paliativní a podpůrné péče je společnost Up Česká republika a nadace Fondation Up