Ambulance paliativní a podpůrné péče

Ambulance paliativní a podpůrné péče je určena pro dospělé i dětské pacienty s pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním.


Nejčastější okruhy problémů, kterými se ambulance zabývá, jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese či delirium.

Ambulance nabízí vypracování plánu budoucí péče, která je ve shodě s cíli a přáními pacienta a jeho blízkých, a navrhuje postup pro případ komplikací (zhoršení bolestí či dušností, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.).

Komu je služba určena:

  • Nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.
  • Nemocným, kteří chtějí získat názor druhého lékaře.

Co nabízíme:

  • Vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy.

  • Rozvaha se týká jak užívání léků, tak zhodnocení dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zároveň se zaměří na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, domácí paliativní péče, paliativní péče v lůžkovém zařízení apod.).

  • Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy.

  • V případě potřeby sociálního poradenství bude pacient přesměrován na Poradnu Cesty domů.

  • Při poskytování služeb dětským pacientům spolupracujeme se specializovanými lékaři v oboru pediatrie.

Jak činnost ambulance probíhá:

Ambulantní vyšetření lékařem žadatel objednává telefonicky na čísle 778 786 720 v ordinačních hodinách pondělí–pátek 9–13 hod. Zdravotní sestra ambulance dle kapacitních možností lékaře objedná nemocného buď do ordinace v našem sídle Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle, nebo objedná vyšetření lékařem formou návštěvní služby ve vlastním sociálním (domácím) prostředí nemocného.

Z ambulantní návštěvy je vyhotovena lékařská zpráva, která je žadateli zaslána poštou následující pracovní den po vyšetření. V odůvodněných případech je vyhotovena lékařská zpráva během návštěvy (například pro návaznost dalších zdravotních služeb).

Chcete-li využít naší ambulance

volejte na číslo 778 786 720
v ordinačních hodinách pondělí–pátek 9–13 hod.

Online žádost

Požádat o ambulantní návštěvu či přijetí do péče domácího hospice lze také vyplněním online formuláře.

Ambulantní vyšetření je zpoplatněno částkou 1 200 Kč. Platit lze v hotovosti po vyšetření nebo fakturou.

Poplatek neplatí pojištěnci těchto smluvních zdravotních pojišťoven ambulance:
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 – Zdravotní pojišťovna Škoda
213 – Revírní bratrská pokladna

Pro ostatní zdravotní pojišťovny je Ambulance bezesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb. O uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami na úhradu výkonů ambulance se snažíme.

Hlavním partnerem Ambulance paliativní a podpůrné péče je společnost Up Česká republika.