Poradna

Poskytujeme informace a podporu pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající a těm, kteří jsou vážně nemocní a zajímá je, jaké mají možnosti péče. Informujeme o službách Cesty domů. Provázíme ty, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého.


Služby Poradny poskytují poradenští (sociální) pracovníci, a to zdarma pro klienty v celé České republice. Konzultace probíhají telefonicky, osobně nebo on-line. Na osobní konzultaci je třeba se telefonicky předem objednat. Mezi služby Poradny patří:

Plánování péče

Poskytujeme poradenství lidem, kteří stojí před rozhodnutím, jak se postarají o svého nevyléčitelně nemocného blízkého. Pomáháme v procesu rozhodování tím, že informujeme o možnostech a provázíme pečujícího při hledání optimální varianty. Umíme poskytnout praktické tipy, jak péči zvládnout, jaké jsou kompenzační pomůcky. Podporujeme pečujícího v plánování jednotlivých kroků při zajišťování péče, v hledání dostupných služeb v místě bydliště. Předáváme potřebné kontakty.

Zájemcům o služby Cesty domů poskytujeme informace o dostupných službách a pomáháme s vyplněním žádostí.

Nabízíme poradenství rodičům, kterým byla sdělena nepříznivá diagnóza jejich ještě nenarozeného nebo právě narozeného dítěte. Předáváme informace o možnostech péče a pomoci. Provázíme rodiče při hledání autonomních rozhodnutí po sdělení diagnózy.

Sociální problematika

Informujeme o možnostech finanční podpory, kterou mohou nemocní, pečující a pozůstalí čerpat, jako je příspěvek na péči, dlouhodobé ošetřovné, pozůstalostní důchody.

Nabízíme také sociálně právní poradenství v oblastech souvisejících s perinatální ztrátou (např. mateřská dovolená, porodné).

Psychická podpora

Nabízíme prostor pro pečující mluvit o tom, jak se cítí při péči o blízkého nemocného. Hledáme s nimi, co jim pomáhá a do budoucna pomůže péči zvládat, co je pro ně zvládnutelné a co už ne.

Poskytujeme podporu nemocným, kteří se vyrovnávají se závažnou diagnózou a jejich blízkým.

Věnujeme se tomu, jak o nevyléčitelné nemoci v rodině mluvit (s dospělými i s dětmi) a jak společně s nemocným plánovat další kroky.

Nabízíme podporu pozůstalým a lidem, kteří mají obavy o truchlícího blízkého, nebo známého, a hledají cesty, jak ho podpořit. Provázíme dospělé, kteří chtějí pomoci truchlícím dětem.

Poskytujeme podporu rodinám, které zasáhla perinatální ztráta. Nabízíme rodičům prostor pro sdílení situace. Dále nabízíme provázení a poradenství pro pozůstalé, perinatální poradenství.

Některá témata, se kterými se na nás lidé obracejí:

 • Mojí mamince lékař doporučil využít domácí hospic. Co to znamená?
 • Ráda bych se starala o nemocného manžela doma, ale nevím, jak to zvládnu. Kdo mi může pomoci?
 • Potřebujeme zorganizovat péči o nemocnou babičku v její rodné vesnici, kam se můžeme obrátit?
 • Váhám, jestli péči doma zvládneme, jaké lůžkové služby jsou dostupné?
 • Lékař mi řekl, že se můj táta už neuzdraví. Jak o vážné nemoci v rodině mluvit? Jak mluvit s dětmi?
 • Jsem nemocná, asi nemám moc času před sebou, nevím, co bude dál. Na koho se obrátit?
 • Maminka zemřela v nemocnici, nestačili jsme se rozloučit. Jak se s tím srovnat?
 • Manžel před pár dny zemřel, jaké úřední záležitosti musím vyřídit?
 • Nemohu se vyrovnat se smrtí syna. Můžete mi pomoci?
 • Oznámili nám, že naše nenarozené miminko nepřežije. Jaké máme možnosti?

Provozní doba Poradny

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9–17 hod.
středa: 9–14 hod.

Telefonické konzultace

Po telefonu poskytujeme veškeré poradenství i sepisujeme žádost o přijetí do péče.

telefon: 775 166 863
nebo: 725 245 576

e-mail: poradna@cestadomu.cz

Mimo otevírací dobu poradny můžete nechat vzkaz v hlasové schránce, nejpozději následující pracovní den vám zavoláme zpět.

Osobní návštěva

Můžete nás navštívit osobně na adrese:
Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle.
Na osobní konzultace je třeba se předem telefonicky objednat na tel. číslech 775 166 863 nebo 725 245 576. Neobjednaným klientům se z kapacitních důvodů nemůžeme věnovat. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na mapu
Objekt je přístupný z křižovatky ulic Michelská a U Plynárny, přes Most Sue Ryder do ulice Heleny Kočvarové. Nejbližší zastávky bus a tram „Michelská“.
Před domem je možné zaparkovat (parkovací kartička je k vyzvednutí na recepci).

Online žádost

Požádat o zdravotní služby lze vyplněním online formuláře.

Primárním kontaktním místem pro lékaře a zdravotnická zařízení je Ambulance paliativní a podpůrné péče.
telefon: 778 786 720 nebo 227 023 208
e-mail: ambulance@cestadomu.cz

Zásady, kterými se řídíme:

 • máme vlídný, vnímavý a respektující přístup
 • v naší práci vycházíme z přání klienta, z jeho individuální a současné situace
 • pracujeme tak, aby lidé, kterým naše služby poskytujeme, mohli činit vlastní rozhodnutí a byli co nejvíce autonomní
 • podporujeme lidi při hledání, nacházení a obnovování vztahů k sobě navzájem
 • máme úctu k životu, respektujeme lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení
 • poskytujeme podporu a doprovázení při otevírání témat, týkajících se vlastní smrtelnosti
 • chceme pomoci tomu, aby si lidé mohli svobodně a poučeně zvolit místo, kde budou umírat

Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Poradna nadále poskytuje služby sociálního poradenství a psychosociální podporu. Je možné obracet se na ni přímo, telefonicky od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.