Poradna

Poskytujeme informace všem, kteří pečují o umírajícího v domácím prostředí nebo se na péči chtějí připravit. Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka, poskytujeme podporu a poradenství pro pozůstalé.

Přijímáme žádosti o péči do Domácího hospice a Odlehčovacích služeb Cesty domů.


Pomůžeme vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného člověka. Společně zvážíme dostupné služby v místě vašeho bydliště. Předáme vám potřebné kontakty. Věnujeme vám čas pro sdílení starostí a smutku. V poradně máme čas i na sdílení zármutku a na podporu v něm. Zprostředkováváme péči o pozůstalé, které zármutek dlouhodobě omezuje v běžných činnostech, cítí se smutkem zahlcení a hledají cestu. Umíme pomoci také v oblasti perinatálního poradenství.

Služby poradny poskytují odborní poradenští (sociální) pracovníci, a to zdarma pro klienty v celé České republice. Konzultace probíhají telefonicky nebo osobně.

Telefonické konzultace

Po telefonu podáváme informace i sepisujeme žádost o přijetí do péče.

telefon: 775 166 863
pevná linka: 283 850 949

fax: 220 876 638
e-mail: poradna@cestadomu.cz

Osobní návštěva

Můžete nás navštívit osobně na naší adrese:
Boleslavská 16, Praha 3.
Odkaz na mapu

Provozní doba

pondělí–pátek: 9–17 hod.

Mimo otevírací dobu poradny můžete nechat vzkaz na záznamníku, nejpozději následující pracovní den vám zavoláme zpět.

Poradna Cesty domů bude mít ve středu 16. ledna a v pondělí 21. ledna otevřeno pouze do 14.30.
V úterý 22. ledna bude mít celý den zavřeno.

Prosíme klienty, aby se na všechny osobní konzultace v Poradně objednávali telefonicky na čísle 775 166 863. Děkujeme.


Internetová poradna

Položit dotaz ohledně péče o nevyléčitelné nemocné můžete také v online poradně na portálu Umírání.cz. Na dotazy odpovídají pracovníci Cesty domů do 6 pracovních dnů. Zodpovězený dotaz bude v poradně zveřejněn, aby mohl pomoci i ostatním.

Položit dotaz


Adresář služeb

V tomto adresáři služeb najdete aktualizovaný seznam paliativních služeb dostupných na území České republiky. Můžete si vyhledat poskytovatele služeb ve vašem regionu.


Informace o konci života

Doporučujeme vám příručku Poslední týdny a dny, která pojednává o prožívání, komunikaci a praktických záležitostech na konci života.


Zásady, kterými se řídíme:

 • máme vlídný a vnímavý přístup
 • v naší práci vycházíme z přání klienta, z jeho individuální a současné situace
 • co umíme, to předáváme, aby lidé, kterým naše služby poskytujeme, mohli činit vlastní rozhodnutí a byli co nejvíce soběstační
 • podporujeme lidi při hledání, nacházení a obnovování vztahů k sobě navzájem
 • máme úctu k životu, respektujeme lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení
 • poskytujeme podporu a doprovázení při vyrovnávání se lidí s vlastní smrtelností
 • vnímáme důležitost zbývajícího času člověka, který umírá
 • chceme pomoci tomu, aby si lidé mohli svobodně a poučeně zvolit místo, kde budou umírat, a mohli tak zůstat v kruhu svých blízkých až do konce

O co usilujeme:

 • aby méně lidí umíralo v institucích
 • aby více lidí, kteří umírají, znalo možnost volby domácího prostředí, kde mohou žít až do konce důstojně a mezi svými blízkými
 • aby téma smrti bylo více lidmi přijímáno jako událost, která se osobně týká každého z nás
 • aby rodiny uměly lépe pečovat o lidi, kteří umírají, aby věděly o možnosti volby umírání v domácím prostředí, aby měly dostatek informací, který zmírňuje strach z neznáma
 • aby odborníci přijímali umírání doma jako samozřejmost a aby je jako možnou variantu nabízeli lidem, kteří umírají, a jejich blízkým