Poradna

Poskytujeme informace a podporu pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající a těm, kteří jsou vážně nemocní a zajímá je, jaké mají možnosti péče. Přijímáme žádosti o služby Cesty domů. Provázíme ty, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Poradna nadále poskytuje služby sociálního poradenství a psychosociální podporu. Je možné obracet se na ni přímo, telefonicky od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Služby Poradny poskytují odborní poradenští (sociální) pracovníci, a to zdarma pro klienty v celé České republice. Konzultace probíhají do odvolání pouze telefonicky.
Mezi služby Poradny patří:

Plánování péče

Poskytujeme poradenství lidem, kteří stojí před rozhodnutím, jak se postarají o svého nevyléčitelně nemocného blízkého. Pomáháme v procesu rozhodování tím, že informujeme o možnostech a provázíme pečujícího při hledání optimální varianty. Umíme poskytnout praktické tipy, jak péči zvládnout, jaké jsou kompenzační pomůcky. Podporujeme pečujícího v plánování jednotlivých kroků při zajišťování péče, v hledání dostupných služeb v místě bydliště. Předáváme potřebné kontakty.

Sociální problematika

Informujeme o možnostech finanční podpory, kterou mohou nemocní, pečující a pozůstalí čerpat, jako je příspěvek na péči, dlouhodobé ošetřovné, pozůstalostní důchody.

Psychická podpora

Nabízíme prostor pro pečující mluvit o tom, jak se cítí při péči o blízkého nemocného. Hledáme s nimi, co jim pomáhá a do budoucna pomůže péči zvládat, co je pro ně zvladatelné a co už ne. Poskytujeme podporu nemocným, kteří se vyrovnávají se závažnou diagnózou a jejich blízkým. Věnujeme se také tomu, jak o nevyléčitelné nemoci v rodině mluvit (s dospělými i s dětmi) a jak společně s nemocným plánovat další kroky. Nabízíme podporu pozůstalým.

Některá témata, se kterými se na nás lidé obracejí:

 • Mojí mamince lékař doporučil využít domácí hospic. Co to znamená?
 • Ráda bych se starala o nemocného manžela doma, ale nevím, jak to zvládnu. Kdo mi může pomoci?
 • Potřebujeme zorganizovat péči o nemocnou babičku v její rodné vesnici, kam se můžeme obrátit?
 • Váhám, jestli péči doma zvládneme, jaké lůžkové služby jsou dostupné?
 • Lékař mi řekl, že se můj táta už neuzdraví. Jak o vážné nemoci v rodině mluvit?
 • Jsem nemocná, asi nemám moc času před sebou, nevím, co bude dál. Na koho se obrátit?
 • Maminka zemřela v nemocnici, nestačili jsme se rozloučit. Jak se s tím srovnat?

Provozní doba Poradny

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9–17 hod.
středa: 9–14 hod.

Telefonické konzultace

Po telefonu podáváme informace i sepisujeme žádost o přijetí do péče.

telefon: 775 166 863
nebo: 725 245 576

e-mail: poradna@cestadomu.cz

Mimo otevírací dobu poradny můžete nechat vzkaz na záznamníku, nejpozději následující pracovní den vám zavoláme zpět.

Osobní návštěva

Osobní návštěva v Poradně není až do odvolání možná.
Děkujeme za pochopení.

Online žádost

Požádat o zdravotní služby lze vyplněním online formuláře.

Primárním kontaktním místem pro lékaře a zdravotnická zařízení je Ambulance paliativní a podpůrné péče.
telefon: 778 786 720 nebo 227 023 208
e-mail: ambulance@cestadomu.cz

Osobní konzultace v Poradně nejsou do odvolání možné. Děkujeme za pochopení.


Informace o konci života

Cesta domů provozuje informační a poradenský portál Umírání.cz. Najdete zde mnoho rad a praktických informací k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající i pro období po ztrátě blízkého člověka.


Internetová poradna

Informace ohledně péče o nevyléčitelné nemocné můžete hledat také v online poradně na portálu Umírání.cz. Na dotazy odpovídají pracovníci Cesty domů. Dotazy jsou rozdělené tematicky. Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, můžete položit vlastní dotaz.


Adresář služeb

V tomto adresáři služeb najdete aktualizovaný seznam paliativních služeb dostupných na území České republiky. Můžete si vyhledat poskytovatele služeb ve vašem regionu.


Zásady, kterými se řídíme:

 • máme vlídný a vnímavý přístup
 • v naší práci vycházíme z přání klienta, z jeho individuální a současné situace
 • pracujeme tak, aby lidé, kterým naše služby poskytujeme, mohli činit vlastní rozhodnutí a byli co nejvíce autonomní
 • podporujeme lidi při hledání, nacházení a obnovování vztahů k sobě navzájem
 • máme úctu k životu, respektujeme lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení
 • poskytujeme podporu a doprovázení při otevírání témat, týkajících se vlastní smrtelnosti
 • chceme pomoci tomu, aby si lidé mohli svobodně a poučeně zvolit místo, kde budou umírat

O co usilujeme:

 • aby méně lidí umíralo v institucích
 • aby více lidí, kteří umírají, znalo možnost volby domácího prostředí, kde mohou žít až do konce důstojně a mezi svými blízkými
 • aby téma smrti bylo více lidmi přijímáno jako událost, která se osobně týká každého z nás
 • aby rodiny uměly lépe pečovat o lidi, kteří umírají, aby věděly o možnosti volby umírání v domácím prostředí, aby měly dostatek informací, který zmírňuje strach z neznáma
 • aby odborníci přijímali umírání doma jako samozřejmost a aby je jako možnou variantu nabízeli lidem, kteří umírají, a jejich blízkým

Informační materiály

V péči o nevyléčitelně nemocné a umírající i v době po ztrátě blízkého člověka vám mohou pomoci brožury vydané Cestou domů: