Poradna

Poskytujeme informace všem, kteří pečují o umírajícího v domácím prostředí nebo se na péči chtějí připravit. Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka, poskytujeme podporu a poradenství pro pozůstalé. Přijímáme žádosti o péči do Domácího hospice a Odlehčovacích služeb Cesty domů.


Služby poradny poskytují odborní poradenští (sociální) pracovníci, a to zdarma pro klienty v celé České republice. Konzultace probíhají telefonicky nebo osobně. Mezi služby poradny patří:

 1. Poradenství pro pečující – poskytujeme poradenství lidem, kteří stojí před rozhodnutím, jak se postarají o svého nevyléčitelně nemocného blízkého. Pomáháme v procesu rozhodování se tím, že informujeme o možnostech. Podporujeme pečujícího v plánování jednotlivých kroků péče, ve zvažování dostupných služeb v místě bydliště. Předáváme potřebné kontakty.

 2. Podpora po ztrátě blízkého – nabízíme provázení lidem, kteří jsou v situaci, kdy očekávají, že jim někdo blízký zemře a také lidem, kteří se již se ztrátou vyrovnávají. Máme čas a prostor na rozhovor o dané situaci, o projevech zármutku, o prožívání a o možnostech, které mohou pomoci ztrátu zvládnout. Nabízíme podporu i lidem, kteří prožili ztrátu blízkého před delší dobou a cítí se zármutkem zahlcení.

 3. Perinatální poradenství – nabízíme podporu pro rodiče, kteří jsou v situaci, kdy jim byla sdělena nepříznivá diagnóza jejich ještě nenarozeného nebo právě narozeného dítěte. Nabízíme jim prostor a čas pro zvažování všech možných variant. Podporujeme rodinu v průběhu prožívání této životní situace, případně při ztrátě miminka a v hledání způsobů rozloučení s ním.

Telefonické konzultace

Po telefonu podáváme informace i sepisujeme žádost o přijetí do péče.

telefon: 775 166 863
pevná linka: 283 850 949

fax: 220 876 638
e-mail: poradna@cestadomu.cz

Primárním kontaktním místem pro lékaře a zdravotnická zařízení je Ambulance paliativní a podpůrné péče.
telefon: 778 786 720 nebo 227 023 208
e-mail: ambulance@cestadomu.cz

Osobní návštěva

Můžete nás navštívit osobně na naší adrese:
Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle.
Odkaz na mapu

Online žádost

Požádat o ambulantní návštěvu či přijetí do péče domácího hospice lze také vyplněním online formuláře.

Provozní doba

pondělí–pátek: 9–17 hod.

Mimo otevírací dobu poradny můžete nechat vzkaz na záznamníku, nejpozději následující pracovní den vám zavoláme zpět.

Ve středu 19. 2. 2020 bude mít Poradna otevřeno pouze do 14 hodin.

Prosíme klienty, aby se na všechny osobní konzultace do Poradny objednávali telefonicky na čísle 775 166 863. Děkujeme.


Internetová poradna

Položit dotaz ohledně péče o nevyléčitelné nemocné můžete také v online poradně na portálu Umírání.cz. Na dotazy odpovídají pracovníci Cesty domů do 6 pracovních dnů. Zodpovězený dotaz bude v poradně zveřejněn, aby mohl pomoci i ostatním.

Položit dotaz


Adresář služeb

V tomto adresáři služeb najdete aktualizovaný seznam paliativních služeb dostupných na území České republiky. Můžete si vyhledat poskytovatele služeb ve vašem regionu.


Informace o konci života

Doporučujeme vám příručku Poslední týdny a dny, která pojednává o prožívání, komunikaci a praktických záležitostech na konci života.


Zásady, kterými se řídíme:

 • máme vlídný a vnímavý přístup
 • v naší práci vycházíme z přání klienta, z jeho individuální a současné situace
 • co umíme, to předáváme, aby lidé, kterým naše služby poskytujeme, mohli činit vlastní rozhodnutí a byli co nejvíce soběstační
 • podporujeme lidi při hledání, nacházení a obnovování vztahů k sobě navzájem
 • máme úctu k životu, respektujeme lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení
 • poskytujeme podporu a doprovázení při vyrovnávání se lidí s vlastní smrtelností
 • vnímáme důležitost zbývajícího času člověka, který umírá
 • chceme pomoci tomu, aby si lidé mohli svobodně a poučeně zvolit místo, kde budou umírat, a mohli tak zůstat v kruhu svých blízkých až do konce

O co usilujeme:

 • aby méně lidí umíralo v institucích
 • aby více lidí, kteří umírají, znalo možnost volby domácího prostředí, kde mohou žít až do konce důstojně a mezi svými blízkými
 • aby téma smrti bylo více lidmi přijímáno jako událost, která se osobně týká každého z nás
 • aby rodiny uměly lépe pečovat o lidi, kteří umírají, aby věděly o možnosti volby umírání v domácím prostředí, aby měly dostatek informací, který zmírňuje strach z neznáma
 • aby odborníci přijímali umírání doma jako samozřejmost a aby je jako možnou variantu nabízeli lidem, kteří umírají, a jejich blízkým