Poradna

Poskytujeme informace a podporu pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající a těm, kteří jsou vážně nemocní a zajímá je, jaké mají možnosti péče. Přijímáme žádosti o služby Cesty domů. Provázíme ty, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Poradna nadále poskytuje služby sociálního poradenství a psychosociální podporu. Je možné obracet se na ni přímo, telefonicky od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Služby Poradny poskytují odborní poradenští (sociální) pracovníci, a to zdarma pro klienty v celé České republice. Konzultace probíhají telefonicky nebo osobně. Na osobní konzultaci je třeba se telefonicky předem objednat. Mezi služby Poradny patří:

Plánování péče

Poskytujeme poradenství lidem, kteří stojí před rozhodnutím, jak se postarají o svého nevyléčitelně nemocného blízkého. Pomáháme v procesu rozhodování tím, že informujeme o možnostech a provázíme pečujícího při hledání optimální varianty. Umíme poskytnout praktické tipy, jak péči zvládnout, jaké jsou kompenzační pomůcky. Podporujeme pečujícího v plánování jednotlivých kroků při zajišťování péče, v hledání dostupných služeb v místě bydliště. Předáváme potřebné kontakty.

Sociální problematika

Informujeme o možnostech finanční podpory, kterou mohou nemocní, pečující a pozůstalí čerpat, jako je příspěvek na péči, dlouhodobé ošetřovné, pozůstalostní důchody.

Psychická podpora

Nabízíme prostor pro pečující mluvit o tom, jak se cítí při péči o blízkého nemocného. Hledáme s nimi, co jim pomáhá a do budoucna pomůže péči zvládat, co je pro ně zvladatelné a co už ne. Poskytujeme podporu nemocným, kteří se vyrovnávají se závažnou diagnózou a jejich blízkým. Věnujeme se také tomu, jak o nevyléčitelné nemoci v rodině mluvit (s dospělými i s dětmi) a jak společně s nemocným plánovat další kroky. Nabízíme podporu pozůstalým.

Některá témata, se kterými se na nás lidé obracejí:

 • Mojí mamince lékař doporučil využít domácí hospic. Co to znamená?
 • Ráda bych se starala o nemocného manžela doma, ale nevím, jak to zvládnu. Kdo mi může pomoci?
 • Potřebujeme zorganizovat péči o nemocnou babičku v její rodné vesnici, kam se můžeme obrátit?
 • Váhám, jestli péči doma zvládneme, jaké lůžkové služby jsou dostupné?
 • Lékař mi řekl, že se můj táta už neuzdraví. Jak o vážné nemoci v rodině mluvit?
 • Jsem nemocná, asi nemám moc času před sebou, nevím, co bude dál. Na koho se obrátit?
 • Maminka zemřela v nemocnici, nestačili jsme se rozloučit. Jak se s tím srovnat?

Provozní doba Poradny

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9–17 hod.
středa: 9–14 hod.

Telefonické konzultace

Po telefonu podáváme informace i sepisujeme žádost o přijetí do péče.

telefon: 775 166 863
nebo: 725 245 576

e-mail: poradna@cestadomu.cz

Mimo otevírací dobu poradny můžete nechat vzkaz na záznamníku, nejpozději následující pracovní den vám zavoláme zpět.

Osobní návštěva

Můžete nás navštívit osobně na naší adrese:
Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle.
Na osobní konzultace je třeba se předem telefonicky objednat.

Odkaz na mapu
Objekt je přístupný z křižovatky ulic Michelská a U Plynárny, přes Most Sue Ryder do ulice Heleny Kočvarové. Nejbližší zastávky bus a tram „Michelská“.
Před domem je možné zaparkovat (parkovací kartička je k vyzvednutí na recepci).

Online žádost

Požádat o zdravotní služby lze vyplněním online formuláře.

Primárním kontaktním místem pro lékaře a zdravotnická zařízení je Ambulance paliativní a podpůrné péče.
telefon: 778 786 720 nebo 227 023 208
e-mail: ambulance@cestadomu.cz

Poradna Cesty domů je otevřena opět podle běžné provozní doby.
Na osobní konzultaci je třeba se předem objednat na čísle 775 166 863 nebo 725 245 576. Děkujeme za pochopení.


Informace o konci života

Cesta domů provozuje informační a poradenský portál Umírání.cz. Najdete zde mnoho rad a praktických informací k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající i pro období po ztrátě blízkého člověka.


Internetová poradna

Informace ohledně péče o nevyléčitelné nemocné můžete hledat také v online poradně na portálu Umírání.cz. Na dotazy odpovídají pracovníci Cesty domů. Dotazy jsou rozdělené tematicky. Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, můžete položit vlastní dotaz.


Adresář služeb

V tomto adresáři služeb najdete aktualizovaný seznam paliativních služeb dostupných na území České republiky. Můžete si vyhledat poskytovatele služeb ve vašem regionu.


Zásady, kterými se řídíme:

 • máme vlídný a vnímavý přístup
 • v naší práci vycházíme z přání klienta, z jeho individuální a současné situace
 • pracujeme tak, aby lidé, kterým naše služby poskytujeme, mohli činit vlastní rozhodnutí a byli co nejvíce autonomní
 • podporujeme lidi při hledání, nacházení a obnovování vztahů k sobě navzájem
 • máme úctu k životu, respektujeme lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení
 • poskytujeme podporu a doprovázení při otevírání témat, týkajících se vlastní smrtelnosti
 • chceme pomoci tomu, aby si lidé mohli svobodně a poučeně zvolit místo, kde budou umírat

O co usilujeme:

 • aby méně lidí umíralo v institucích
 • aby více lidí, kteří umírají, znalo možnost volby domácího prostředí, kde mohou žít až do konce důstojně a mezi svými blízkými
 • aby téma smrti bylo více lidmi přijímáno jako událost, která se osobně týká každého z nás
 • aby rodiny uměly lépe pečovat o lidi, kteří umírají, aby věděly o možnosti volby umírání v domácím prostředí, aby měly dostatek informací, který zmírňuje strach z neznáma
 • aby odborníci přijímali umírání doma jako samozřejmost a aby je jako možnou variantu nabízeli lidem, kteří umírají, a jejich blízkým

Informační materiály

V péči o nevyléčitelně nemocné a umírající i v době po ztrátě blízkého člověka vám mohou pomoci brožury vydané Cestou domů: