Firemní dárcovství

Umíme doprovázet lidi posledními chvílemi jejich života a vy nám to umožňujete. Dohromady tvoříme ideální tým.


Uvítáme finanční i věcné dary, ale také vaše znalosti a dovednosti. Společně najdeme způsob spolupráce, který nám bude oboustranně vyhovovat.

Finanční dar můžete

Firemní filantropie tvoří jeden ze základních pilířů společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility). Zaveďte firemní filantropii ve vaší společnosti. Jste-li zaměstnanec, ptejte se, zda a jak podporuje vaše firma neziskové organizace, a zapojte se.

Zvolte způsob, který vám udělá radost

  • uspořádejte sbírkovou akci ve prospěch Cesty domů (oslavte netradičně důležitou událost, připravte snídani pro kolegy a kolegyně)

  • darujte část své práce či výdělku

  • oslovte ostatní zaměstnance, obchodní partnery nebo vaše zákazníky

  • podpořte konkrétní službu, nákup pomůcek či vydání knihy v našem nakladatelství

  • vyzkoušejte si práci dobrovolníka v našem dobročinném obchodě.

Společně můžeme mnoha lidem měnit poslední chvíle života k lepšímu. Děkujeme!

Věcné dary

  • kancelářské potřeby apod. (papíry do tiskáren, tonery, propisky, papírové ručníky, tablety do myčky),
  • drobné občerstvení pro setkávání a porady (čaj, káva a jiné nápoje, sušenky apod. pro setkání dobrovolníků, zaměstnanců, dárců, pozůstalých apod.),
  • IT vybavení (PC, notebooky, telefony a další příslušenství).

Darovací smlouva

Potvrzení o daru nebo darovací smlouvu vám rádi připravíme, prosím, kontaktujte Lenku Attel.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Eva Van Wagenen

Eva Van Wagenen

firemní fundraising a péče o dárce
776 822 444

V září 2020 rozšířila tým fundraisingu, kde má na starosti firemní dárce. Pečuje o stávající dárce, vyhledává nové příležitosti a spolupracuje s ostatními pracovníky Cesty domů.

Helena Štohanzlová

Mgr. Helena Štohanzlová

vedoucí fundraisingu a péče o dárce
604 77 57 57

Řídí tým lidí, kteří se starají o firemní i individuální dárce tak, aby Cesta domů mohla dělat svou práci. Dále je zodpovědná za přípravu, realizaci a vyúčtování grantových a dotačních titulů.

Kontakt na dobrovolnici fundraisingu:
Mgr. Eva Sandalová – eva.sandalova@cestadomu.cz