Firemní dárcovství

Věříme, že každý má právo dožít svůj život tak, jak si přeje. Umíme doprovázet posledními chvílemi života a vy nám to umožňujete. Dohromady tvoříme ideální tým.


Díky dárcům tu Cesta domů může být v takové podobě, jako dnes je. Svobodná a nezávislá organizace, která poskytuje kvalitní paliativní péči všem lidem bez rozdílu a podle jejich potřeb a neustále se rozvíjí a inspiruje ostatní. A právě tato nezávislost je pro nás prioritou i do dalších let.

Chcete-li se obrátit přímo na někoho z Cesty domů, kontaktujte Evu Van Wagenen.

Eva Van Wagenen

Eva Van Wagenen

firemní fundraising a péče o dárce
776 822 444

V září 2020 rozšířila tým fundraisingu, kde má na starosti firemní dárce. Pečuje o stávající dárce, vyhledává nové příležitosti a spolupracuje s ostatními pracovníky Cesty domů.

Jsou různé možnosti a způsoby, jakými nás můžete podpořit.

Finanční podpora

 • Poslat peníze přes platební bránu.

 • Přihlásit se k pravidelné podpoře.

 • Poslat peníze na účet Cesty domů 2800193970/2010 s variabilním symbolem 357.

Zapojení zaměstnanců

 • Uspořádejte firemní sbírku.

 • Přispějte k daru svých zaměstnanců tzv. matching firemním darem.

 • Zapojte se v rámci svého teambuildingu jako dobrovolníci.

Partnerství

Staňte se partnerem Cesty domů. Podpořte konkrétní službu či zdravotníka, nákup pomůcek, vybavení nebo vydání knihy v našem nakladatelství. Nabídněte nám svoji odbornost a služby a poraďte nám, kde můžeme co zlepšit a jak posouvat naše služby dál. Pojďte se domluvit na společném marketingu dovnitř i vně.

Zapojte vaše zaměstnance a ukažte jim, jak pomáháte a jak mohou pomoci i oni. Společně můžeme změnit lidem poslední chvíle života k lepšímu.

Konkrétní a individuální formu spolupráce vymyslíme společně.

Další možnosti podpory Cesty domů

 • Objednejte se na webinář pro firemní personalisty, manažery a HR specialisty o nevšedních benefitech pro pečující a pozůstalé zaměstnance. Seminář na míru si můžete objednat i pro individuální potřeby ve vaší organizaci

 • Podpořte konkrétní den v kalendáři.

 • Podpořte vydání knihy nebo si objednejte tisky z našeho nakladatelství.

 • Věnujte nám věcný dar nebo službu.

 • Nakupte firemní dárky pro svoje zaměstnance nebo partnery na našem e-shopu.

 • Uspořádejte benefiční kulturní nebo sportovní akci.

 • Věnujte věci do našich dobročinných obchodů.

Co konkrétně dokážeme s vaší podporou

Co konkrétně dokážeme s vaší podporou

Financování činnosti Cesty domů

Vážíme si každého daru a projevené důvěry. Dary jednotlivců a firem jsou pro financování činnosti Cesty domů klíčové, tvoří polovinu veškerých jejích příjmů.

Jak hospodaříme?

Vklady a výnosy 2022

Právnická osoba si může od základu daně odečíst dar, pokud jeho hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování. POZOR na pravidelné měsíční příspěvky!

a) Právnická osoba daruje (bez darovací smlouvy) neziskové organizaci v jednom zdaňovacím období každý měsíc částku 200 Kč (celkem 12 darů ve výši 200 Kč). V součtu za zdaňovací období se podmínka minimální darované částky 2 000 Kč zdá být splněna (celkem byla darována částka 2 400 Kč). Na tento způsob darování však zákonodárce pohlíží jako na 12 unikátních darů v hodnotě 200 Kč, které nesplňují podmínku minimální hodnoty, a proto nelze tato plnění odečíst od základu daně.

b) Pokud se však právnická osoba smluvně zaváže darovat neziskové organizaci 2 400 Kč, a to ve splátkách, každý měsíc částku 200 Kč, pak je na tento dar pohlíženo jako na jeden dar uhrazený ve splátkách a částku poskytnutou v daném zdaňovacím období lze odečíst od základu daně.

V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze sníženého základu daně.

Fyzická osoba si může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru rozesíláme všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku. Pokud potřebujete zaslat potvrzení ihned, nebo jindy vzhledem k fiskálnímu roku, vyplňte prosím tento formulář.

Cesta domů v číslech

Vaše vzkazy

Přeji si, aby co nejvíce lidí mohlo prožít svá poslední léta a chvíle jako moje babička, a doufám, že se společnost postupně odnaučí vytěsňovat konec života na okraj zájmu. Jitka Garozzo

Cestu domů finančně podporuji už několik let a myslím si, že odejít z tohoto světa lze důstojně a za podpory hodných lidí. Jednou taky budu umírat. Jan Vrtiš