Firemní dárcovství

Věříme, že každý má právo dožít svůj život tak, jak si přeje. Umíme doprovázet posledními chvílemi života a vy nám to umožňujete. Dohromady tvoříme ideální tým.


Díky dárcům tu Cesta domů může být v takové podobě, jako dnes je. Svobodná a nezávislá organizace, která poskytuje kvalitní paliativní péči všem lidem bez rozdílu a podle jejich potřeb a neustále se rozvíjí a inspiruje ostatní. A právě tato nezávislost je pro nás prioritou i do dalších let.

Chcete-li se obrátit přímo na někoho z Cesty domů, kontaktujte Evu Van Wagenen.

Eva Van Wagenen

Eva Van Wagenen

firemní fundraising a péče o dárce
776 822 444

V září 2020 rozšířila tým fundraisingu, kde má na starosti firemní dárce. Pečuje o stávající dárce, vyhledává nové příležitosti a spolupracuje s ostatními pracovníky Cesty domů.

Jsou různé možnosti a způsoby, jakými nás můžete podpořit.

Finanční podpora

 • Poslat peníze přes platební bránu.

 • Přihlásit se k pravidelné podpoře.

 • Poslat peníze na účet Cesty domů 2800193970/2010 s variabilním symbolem 357.

Zapojení zaměstnanců

 • Uspořádejte firemní sbírku.

 • Přispějte k daru svých zaměstnanců tzv. matching firemním darem.

 • Zapojte se v rámci svého teambuildingu jako dobrovolníci.

Partnerství

Staňte se partnerem Cesty domů. Podpořte konkrétní službu či zdravotníka, nákup pomůcek, vybavení nebo vydání knihy v našem nakladatelství. Nabídněte nám svoji odbornost a služby a poraďte nám, kde můžeme co zlepšit a jak posouvat naše služby dál. Pojďte se domluvit na společném marketingu dovnitř i vně.

Zapojte vaše zaměstnance a ukažte jim, jak pomáháte a jak mohou pomoci i oni. Společně můžeme změnit lidem poslední chvíle života k lepšímu.

Konkrétní a individuální formu spolupráce vymyslíme společně.

Další možnosti podpory Cesty domů

 • Objednejte se na webinář pro firemní personalisty, manažery a HR specialisty o nevšedních benefitech pro pečující a pozůstalé zaměstnance. Seminář na míru si můžete objednat i pro individuální potřeby ve vaší organizaci

 • Podpořte konkrétní den v kalendáři.

 • Podpořte vydání knihy nebo si objednejte tisky z našeho nakladatelství.

 • Věnujte nám věcný dar nebo službu.

 • Nakupte firemní dárky pro svoje zaměstnance nebo partnery na našem e-shopu.

 • Uspořádejte benefiční kulturní nebo sportovní akci.

 • Věnujte věci do našich dobročinných obchodů.

Co konkrétně dokážeme s vaší podporou

Co konkrétně dokážeme s vaší podporou

Financování činnosti Cesty domů

Vážíme si každého daru a projevené důvěry. Dary jednotlivců a firem jsou pro financování činnosti Cesty domů klíčové, tvoří polovinu veškerých jejích příjmů.

Jak hospodaříme?

Hospodaření Cesta domů 2023

Právnická osoba si může od základu daně odečíst dar, pokud jeho hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování. POZOR na pravidelné měsíční příspěvky!

a) Právnická osoba daruje (bez darovací smlouvy) neziskové organizaci v jednom zdaňovacím období každý měsíc částku 200 Kč (celkem 12 darů ve výši 200 Kč). V součtu za zdaňovací období se podmínka minimální darované částky 2 000 Kč zdá být splněna (celkem byla darována částka 2 400 Kč). Na tento způsob darování však zákonodárce pohlíží jako na 12 unikátních darů v hodnotě 200 Kč, které nesplňují podmínku minimální hodnoty, a proto nelze tato plnění odečíst od základu daně.

b) Pokud se však právnická osoba smluvně zaváže darovat neziskové organizaci 2 400 Kč, a to ve splátkách, každý měsíc částku 200 Kč, pak je na tento dar pohlíženo jako na jeden dar uhrazený ve splátkách a částku poskytnutou v daném zdaňovacím období lze odečíst od základu daně.

V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze sníženého základu daně.

Fyzická osoba si může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru rozesíláme všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku. Pokud potřebujete zaslat potvrzení ihned, nebo jindy vzhledem k fiskálnímu roku, vyplňte prosím tento formulář.

Cesta domů v číslech

Vaše vzkazy

Přeji si, aby co nejvíce lidí mohlo prožít svá poslední léta a chvíle jako moje babička, a doufám, že se společnost postupně odnaučí vytěsňovat konec života na okraj zájmu. Jitka Garozzo

Cestu domů finančně podporuji už několik let a myslím si, že odejít z tohoto světa lze důstojně a za podpory hodných lidí. Jednou taky budu umírat. Jan Vrtiš