Osvěta

Zkušenosti z péče o umírající a jejich blízké měníme v knihy, vzdělávání i webové stránky a šíříme je různými způsoby. Usilujeme o zlepšení informovanosti o tématu smrti a umírání mezi odborníky i u veřejnosti. Nabídku dělíme podle toho, komu je určena, a podle jejího obsahu.


Nabídka pro odborníky

Vzděláváme odborníky, kteří se ve své profesi setkávají s umírajícími pacienty a jejich rodinami.
Předáváme dobrou praxi prostřednictvím konzultací a odborných stáží. Jsme akreditovaným
zařízením pro specializační vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína.

Nabídka pro veřejnost

Pořádáme přednášky, semináře a kulturní akce pro odbornou i širokou veřejnost.
Spolupracujeme se školami, knihovnami a dalšími organizacemi na osvětových akcích, nabízíme jim podklady, inspiraci a knihy.

 

Obsahové členění naší nabídky

 

Vzdělávání

Vzděláváme odborníky i veřejnost v paliativní péči, nabízíme stáže a prostory také pronajímáme.

Více o vzdělávání

Elearning

Nabízíme elektronické kurzy a další studijní materiály pro odborníky i laiky.

Přejít na elearning

Pedagogika

Pedagogům, výchovným poradcům a psychologům nabízíme podporu pro otevření tématu smrti a umírání s dětmi.

Metodická podpora

Knihovna

Jediná knihovna v Praze zaměřená na literaturu o konci života a péči o umírající nabízí absenční i prezenční výpůjčky.

Více o knihovně

Nakladatelství

Vydáváme publikace o smrti a péči o umírající pro děti i dospělé, pro nemocné i zdravé, pro pacienty a lékaře.

Více o nakladatelství

Dobročinné obchody

Prodáváme nové i použité zboží ve dvou obchodech v Praze. Výtěžek z prodeje podporuje činnost Cesty domů.

Do obchodů

Advokacie

Usilujeme o společenské a legislativní změny směřující ke zlepšení péče o umírající v České republice.

Více informací

 
Osvětu k tématu domácí paliativní péče a provoz webového portálu Umírání.cz podporuje Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.