Podpůrné služby

Nabízíme podporu nemocným v období po sdělení nepříznivé prognózy. Provázíme nevyléčitelně nemocné umírající dospělé i děti. Nabízíme poradenství a podporu pečujícím a pozůstalostní péči v době po úmrtí.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Psychosociální a spirituální podporu poskytují psychosociální pracovníci, psychologové, psychoterapeuti a duchovní. Jejich snahou je provést nemocné, pečující a pozůstalé administrativní i citovou zátěží spojenou s nastalou situací. Nabízíme podporu a provázení pro rodiče, kteří pečují o vážně nemocné dítě, nebo jim byla sdělena nepříznivá prognóza jejich ještě nenarozeného nebo právě narozeného dítěte, nebo po ztrátě. Naši pracovníci nabízejí individuální podporu pro pozůstalé nebo na společném setkávání a sdílení v bezpečném prostředí Klubu Podvečer, kde se setkávají pozůstalí.

Podpůrné služby pro pacienty Domácího hospice a Ambulance paliativní a podpůrné péče Cesty domů

Psychosociální pracovník je součástí týmu, který se stará o pacienta Domácího hospice a Ambulance paliativní a podpůrné péče Cesty domů, společně s lékařem a zdravotní sestrou. Pro pacienty Domácího hospice i Ambulance jsou podpůrné služby součástí péče poskytované multidisciplinárním týmem.

Pacientům v péči Domácího hospice nebo Ambulance, jejich rodinám a pečujícím nabízí:

  • Podpůrný rozhovor a provázení v době péče nebo v období truchlení
  • Pomoc a podporu v otázkách sociálních, například poradenství u příspěvku na péči, v komunikaci s úřady atd.
  • Provázení a podporu po sdělení nepříznivé prognózy
  • Provázení a podporu pečujícím, kteří očekávají úmrtí blízkého člověka nebo se vyrovnávají se ztrátou
  • Individuální provázení zármutkem
  • Podporu při dlouhodobém nebo komplikovaném truchlení
  • Setkání a sdílení v bezpečném prostředí Klubu Podvečer pro pozůstalé
  • Podporu a provázení rodičů, dětí a dospívajících

Duchovní nabízí:

  • Podporu v duchovních a existenciálních potřebách nemocných i pečujících v době péče
  • Pokud si to pozůstalí přejí, doprovází je i v době po úmrtí, vede nebo spolupracuje při pohřebním rituálu, může je provázet v čase po ztrátě

Pro pacienty Domácího hospice a Ambulance Cesty domů a jejich rodiny nabízíme pomoc dobrovolníků. Ti zastoupí pečující v případě, že potřebují v péči podpořit, zařídit si něco mimo domov či si odpočinout. Zastanou i praktické činnosti spojené s péčí podle domluvy s nemocným člověkem, resp. jeho blízkými. Lze požádat jak o denní, tak o noční službu.

Ve své práci se řídíme Etickým kodexem multidisciplinárního týmu Cesty domů a Etickým kodexem sociálního pracovníka. Veškeré osobní údaje získané při poskytování podpůrných služeb přísně chráníme.

Informovat se o podpůrných službách je možné prostřednictvím Poradny.

Běžná otevírací doba Poradny je po, út, čt, pá 9–17 hod., st 9–14 hod.
Případné změny v otevírací době sledujte ve žlutém rámečku.

Telefon: 775 166 863
nebo 725 245 576


Informace o konci života

Cesta domů provozuje informační a poradenský portál Umírání.cz. Najdete zde mnoho rad a praktických informací k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající i pro období po ztrátě blízkého člověka.


Internetová poradna

Informace ohledně péče o nevyléčitelné nemocné můžete hledat také v online poradně na portálu Umírání.cz. Na dotazy odpovídají pracovníci Cesty domů. Dotazy jsou rozdělené tematicky. Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, můžete položit vlastní dotaz.


Praktické návody

V péči o nemocného člověka v domácím prostředí vám mohou pomoci praktické návody připravené Cestou domů.


Adresář služeb

V tomto adresáři služeb najdete aktualizovaný seznam paliativních služeb dostupných na území České republiky. Můžete si vyhledat poskytovatele služeb ve vašem regionu.


Informační materiály

V péči o nevyléčitelně nemocné a umírající i v době po ztrátě blízkého člověka vám mohou pomoci brožury vydané Cestou domů:

Ceník služeb přímé péče Cesty domů