Dobročinná aukce

Investice do umění prostřednictvím benefiční aukce je investicí do společnosti, tedy do nás samotných. Nemůžete prodělat.


Letošní sálová aukce se uskuteční v pondělí 12. listopadu od 19 hodin opět v hotelu Hilton Prague na adrese Pobřežní 1, Praha 8. Ve 14 hodin začne prohlídka dražených předmětů a registrace, v 17.30 komentovaná prohlídka aukční výstavy. K dražbě vám nabídneme 100 + 1 položku. Kromě malby, grafiky, kresby a fotografie nově i několik předmětů od českých designérů.

Sálové aukci bude i letos předcházet online aukce, ve které můžete od 16. října do 8. listopadu dražit 50 uměleckých děl. Vyslyšeli jsme vaše přání a nově připravili jejich výstavu. Navštívit ji můžete od 16. října do 8. listopadu v kavárně Cesta domů. Výstava bude přístupná od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin.

Benefitem pro vás je, že si na rozdíl od aukčních síní neúčtujeme žádnou provizi k nejvyššímu podání – konečné ceně díla. Ta se skládá z kupní ceny díla (vyvolávací cena) a peněžitého daru (rozdíl mezi vyvolávací a konečnou cenou). O tomto peněžitém daru od nás dostanete potvrzení, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání. Dražit můžete jako fyzická i právnická osoba.

  • první aukci jsme uspořádali v roce 2011
  • za sedm ročníků se jí zúčastnilo 578 dražitelů
  • celkem bylo draženo 1 049 uměleckých děl
  • 323 úspěšných dražitelů si odneslo 694 artefaktů v celkové hodnotě 9 069 530 Kč

Slovo filantropie má původ v řeckých výrazech filein – milovat a anthropos – člověk. Synonymem této lidumilnosti, jak tuto vlastnost hezky česky nazýváme, je dobročinnost. Filantrop čili lidumil zpravidla usiluje o lepší kvalitu života potřebných. Nám v Cestě domů jde především o lepší kvalitu umírání, ale i to je nedílnou součástí života. Benefiční aukce Cesty domů je příležitostí, jak uspokojit lidumily v nás i zájem o umění.

Poděkování patří všem umělcům a dárcům, kteří do aukce poskytují svá díla zdarma, a samozřejmě i vám, dražitelům. Bez vašeho nadšení a štědrosti by naše aukce postrádala smysl. Díky umělcům i vám roste počet rodin, jejichž člen mohl v domácím prostředí důstojně prožít konec života. Těšíme se na setkání s vámi!

Pokud máte dotazy, můžete nás kontaktovat:

Mgr. Lucie Mikulecká

produkční dobročinné aukce
777 142 190

Má na starosti produkci dobročinné aukce.

Mgr. Karolína Drábková

kurátorka dobročinné aukce
774 356 830

Pro Cestu domů vytváří koncepci dobročinné aukce a podílí se na její realizaci, komunikuje s umělci a spolupracuje na přípravách a průběhu samotného aukčního večera.

Aukce můžeme uskutečnit díky mnoha firmám a lidem, kteří jim věnují prostředky a svůj čas.

Hlavní partner