Dobročinná aukce

Každoroční největší společenská událost a dárcovská akce Cesty domů.


12. ročník sálové aukce se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v Kongresovém sále hotelu Hilton Prague. Online aukce proběhne během října zde na našem webu.

Dobročinná aukce je pro Cestu domů největší dárcovskou akcí. Do rozpočtu přinese celý svůj výtěžek a to je významná suma.

Podpora od dárců pro nás znamená svobodu a nezávislost. Díky Vám se v péči o naše pacienty můžeme rozhodovat svobodně s jediným cílem, a to umožnit jim a jejich rodinám strávit poslední společně chvíle co nejlépe a podle jejich přání.

Benefitem pro dražitele je, že si na rozdíl od aukčních síní neúčtujeme žádnou provizi k nejvyššímu podání – konečné ceně díla. Ta se skládá z vyvolávací ceny díla a peněžitého daru (rozdíl mezi vyvolávací a konečnou cenou). O tomto peněžitém daru od nás vydražitelé dostávají potvrzení, které mohou uplatnit ve svém daňovém přiznání. Dražit lze jako fyzická i právnická osoba.

Slovo filantropie má původ v řeckých výrazech filein – milovat a anthropos – člověk. Synonymem této lidumilnosti, jak tuto vlastnost hezky česky nazýváme, je dobročinnost. Filantrop čili lidumil zpravidla usiluje o lepší kvalitu života potřebných. Nám v Cestě domů jde především o lepší kvalitu umírání, ale i to je nedílnou součástí života. Benefiční aukce Cesty domů je příležitostí, jak uspokojit lidumily v nás i zájem o umění.

Výsledek 11. ročníku aukce pro Cestu domů byl rekordních 2 828 495 Kč. Děkujeme všem dražitelům, umělcům, kteří věnovali svá díla, i partnerům, s jejichž pomocí jsme mohli aukci uspořádat.

Pro další doplňující informace nás můžete kontaktovat:

Bc. Michaela Štěpánová

péče o dárce a dobročinná aukce
778 786 721

V Cestě domů pracuje od listopadu 2020 a má na starosti péči o individuální dárce. Od roku 2022 se podílí na realizaci dobročinné aukce, komunikuje s umělci a spolupracuje na přípravách a průběhu samotného aukčního večera.

Aukce můžeme uskutečnit díky mnoha firmám a lidem, kteří jim věnují prostředky a svůj čas.

Hlavní partner