Dobročinná aukce

Investice do umění prostřednictvím benefiční aukce je investicí do společnosti, tedy do nás samotných. Nemůžete prodělat.


Letošní již 9. ročník dobročinné aukce se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019 opět v hotelu Hilton Prague. V 16 hodin bude otevřena výstava dražených předmětů a registrace, v 18 hodin začne komentovaná prohlídka děl a v 19.30 samotná aukce.

Již tradičně vám nabídneme 100 + 1 položku. Kromě malby, grafiky, kresby a fotografie budeme dražit i předměty od českých designérů.

Sálové aukci bude v říjnu opět předcházet online aukce. O přesném termínu jejího konání a místě výstavy online dražených děl vás budeme včas informovat.


Benefitem pro dražitele je, že si na rozdíl od aukčních síní neúčtujeme žádnou provizi k nejvyššímu podání – konečné ceně díla. Ta se skládá z kupní ceny díla (vyvolávací cena) a peněžitého daru (rozdíl mezi vyvolávací a konečnou cenou). O tomto peněžitém daru od nás vydražitelé dostávají potvrzení, které mohou uplatnit ve svém daňovém přiznání. Dražit lze jako fyzická i právnická osoba.


První aukci jsme uspořádali v roce 2011

  • za osm ročníků se jí zúčastnilo 711 dražitelů
  • celkem bylo draženo 1 200 uměleckých děl
  • 393 úspěšných dražitelů si odneslo 815 artefaktů v celkové hodnotě 10 920 430 Kč

Slovo filantropie má původ v řeckých výrazech filein – milovat a anthropos – člověk. Synonymem této lidumilnosti, jak tuto vlastnost hezky česky nazýváme, je dobročinnost. Filantrop čili lidumil zpravidla usiluje o lepší kvalitu života potřebných. Nám v Cestě domů jde především o lepší kvalitu umírání, ale i to je nedílnou součástí života. Benefiční aukce Cesty domů je příležitostí, jak uspokojit lidumily v nás i zájem o umění.

Poděkování patří všem umělcům a dárcům, kteří do aukce poskytují svá díla zdarma, a dražitelům. Bez jejich nadšení a štědrosti by naše aukce postrádala smysl. Díky umělcům i dražitelům roste počet rodin, jejichž člen mohl v domácím prostředí důstojně prožít konec života.

Pokud máte dotazy, můžete nás kontaktovat:

Mgr. Lucie Mikulecká

produkční dobročinné aukce
777 142 190

Má na starosti produkci dobročinné aukce.

Mgr. Karolína Drábková

kurátorka dobročinné aukce
774 356 830

Pro Cestu domů vytváří koncepci dobročinné aukce a podílí se na její realizaci, komunikuje s umělci a spolupracuje na přípravách a průběhu samotného aukčního večera.

Aukce můžeme uskutečnit díky mnoha firmám a lidem, kteří jim věnují prostředky a svůj čas.

Hlavní partner

Mediální partneři