Dobročinná aukce

Investice do umění prostřednictvím benefiční aukce je investicí do společnosti, tedy do nás samotných. Nemůžete prodělat.


Sálová aukce uměleckých děl se konala 5. listopadu 2019 v Grand Ballroom hotelu Hilton Prague a přinesla spolu s předchozí online dražbou a následným poaukčním prodejem Cestě domů 2 240 738 Kč. Děkujeme všem dražitelům a také umělcům, kteří poskytují svá umělecká díla zdarma.

Celkový výtěžek za uplynulých 9 ročníků benefičních aukcí pro Cestu domů se tak vyšplhal na 13 161 168 Kč. Děkujeme!


Dobročinná aukce je pro Cestu domů největší dárcovskou akcí. Do rozpočtu přinese celý svůj výtěžek a to je významná suma. Podpora od dárců pro nás znamená svobodu a nezávislost. Díky Vám se v péči o naše pacienty můžeme rozhodovat svobodně s jediným cílem, a to umožnit jim a jejich rodinám strávit poslední společně chvíle co nejlépe a podle jejich přání.

Benefitem pro dražitele je, že si na rozdíl od aukčních síní neúčtujeme žádnou provizi k nejvyššímu podání – konečné ceně díla. Ta se skládá z vyvolávací ceny díla a peněžitého daru (rozdíl mezi vyvolávací a konečnou cenou). O tomto peněžitém daru od nás vydražitelé dostávají potvrzení, které mohou uplatnit ve svém daňovém přiznání. Dražit lze jako fyzická i právnická osoba.


První aukci jsme uspořádali v roce 2011

  • za devět ročníků se jí zúčastnilo 877 dražitelů
  • celkem bylo draženo 1 351 uměleckých děl
  • 460 úspěšných dražitelů si odneslo 944 artefaktů v celkové hodnotě 13 161 168 Kč

Slovo filantropie má původ v řeckých výrazech filein – milovat a anthropos – člověk. Synonymem této lidumilnosti, jak tuto vlastnost hezky česky nazýváme, je dobročinnost. Filantrop čili lidumil zpravidla usiluje o lepší kvalitu života potřebných. Nám v Cestě domů jde především o lepší kvalitu umírání, ale i to je nedílnou součástí života. Benefiční aukce Cesty domů je příležitostí, jak uspokojit lidumily v nás i zájem o umění.

Poděkování patří všem umělcům a dárcům, kteří do aukce poskytují svá díla zdarma, a dražitelům. Bez jejich nadšení a štědrosti by naše aukce postrádala smysl.

Pro další doplňující informace nás můžete kontaktovat:

Mgr. Lucie Mikulecká

produkční dobročinné aukce
777 142 190

Má na starosti produkci dobročinné aukce.

Mgr. Karolína Drábková

kurátorka dobročinné aukce
774 356 830

Pro Cestu domů vytváří koncepci dobročinné aukce a podílí se na její realizaci, komunikuje s umělci a spolupracuje na přípravách a průběhu samotného aukčního večera.

Aukce můžeme uskutečnit díky mnoha firmám a lidem, kteří jim věnují prostředky a svůj čas.

Hlavní partner

Mediální partneři