Dobročinná aukce

Největší společenská událost Cesty domů slaví letos 10. narozeniny.


Zástup dárců, kteří nám věnují svá díla, čítá desítky dobrotivých umělců napříč generacemi. Úctyhodná síť kontaktů vznikla díky kontinuální práci kurátorů a kurátorek. Těší nás, že naši dlouhodobí dárci – umělci se pravidelně a opakovaně ozývají s nabídkou darů. Dobří holubi se vracejí, ale zároveň se každý rok rozroste sbírka o několik nadějných „vrabců v hrsti“ (např. Klára Sedlo, Veronika Gabrielová). V poslední době také dostáváme dary z pozůstalostí (Jan Zrzavý, Jan Smetana), kterých si velmi vážíme. Jednak proto, že se tak do katalogu dostanou mimo současné umění i díla starší, ale především jde většinou o poslední akt poděkování Cestě domů za péči o člena rodiny, a to přidává daru z dědictví smysluplnost a citovou hodnotu.

A co vás letos na 10. benefiční aukci čeká? Pečlivý výběr 151 děl – mezi nimi práce na papíru, objekty, olejomalby, fotografie i užité umění – z nichž některá vznikla přímo pro naši aukci (např. práce Kurta Gebauera nebo Jakuba Špaňhela) a většina z nich musela rok čekat na vystavení, neboť kvůli loňské situaci aukce proběhla pouze v online podobě. Naše obava z tohoto nového formátu se však vytratila už v průběhu úspěšné internetové dražby. Poslední večer online aukce nám pak potvrdil, že vy, dárci, umíte podpořit Cestu domů i přes obrazovky počítačů stejně štědře jako v sále hotelu Hilton Prague. I díky vašim pozitivním ohlasům jsme letos opět natočili několik videí, abychom zábavnou formou přiblížili jak vybraná díla, tak zákoutí cestodomovského sídla v Michli.

Děkujeme tradičně všem dárcům, umělcům a galeristům, kteří darovali díla do jubilejního ročníku naší aukce, a děkujeme vám, dražitelům, že se aukcí nadšeně účastníte. Doba je nejistá, ale investice do věcí, co mají smysl, se vyplatí v každé době. Ať už se jedná o umění nebo hodnotu života až do jeho úplného konce.

Na aukci v jakékoli podobě se těší

Karolína Drábková
kurátorka aukce

Sálová aukce se uskuteční 15. 11. 2021 od 19.00 v hotelu Hilton Prague (Pobřežní 1, Praha 8). Díla budou vystavena v den a v místě konání aukce od 16.00. Od 17.30 proběhne komentovaná prohlídka.

Online aukce se bude konat 25. 10. – 3. 11. 2021 zde na webových stránkách.

Výstava děl online aukce bude probíhat v prostorách sídla Cesty domů (Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4) a bude přístupná ve dnech 26. – 27. 10. a 1. – 3. 11. vždy od 16 do 19 h. Po telefonické domluvě na tel.: 774 356 830 bude ve výše uvedených dnech možná i individuální komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou.

Dobročinná aukce je pro Cestu domů největší dárcovskou akcí. Do rozpočtu přinese celý svůj výtěžek a to je významná suma. Podpora od dárců pro nás znamená svobodu a nezávislost. Díky Vám se v péči o naše pacienty můžeme rozhodovat svobodně s jediným cílem, a to umožnit jim a jejich rodinám strávit poslední společně chvíle co nejlépe a podle jejich přání.

Benefitem pro dražitele je, že si na rozdíl od aukčních síní neúčtujeme žádnou provizi k nejvyššímu podání – konečné ceně díla. Ta se skládá z vyvolávací ceny díla a peněžitého daru (rozdíl mezi vyvolávací a konečnou cenou). O tomto peněžitém daru od nás vydražitelé dostávají potvrzení, které mohou uplatnit ve svém daňovém přiznání. Dražit lze jako fyzická i právnická osoba.


První aukci jsme uspořádali v roce 2011

  • od té doby se našich každoročních aukcí zúčastnilo 1 040 dražitelů
  • k dražbě jsme nabídli 1 432 uměleckých děl
  • 501 úspěšných dražitelů si odneslo 1 025 artefaktů v celkové hodnotě 14 450 344 Kč

Slovo filantropie má původ v řeckých výrazech filein – milovat a anthropos – člověk. Synonymem této lidumilnosti, jak tuto vlastnost hezky česky nazýváme, je dobročinnost. Filantrop čili lidumil zpravidla usiluje o lepší kvalitu života potřebných. Nám v Cestě domů jde především o lepší kvalitu umírání, ale i to je nedílnou součástí života. Benefiční aukce Cesty domů je příležitostí, jak uspokojit lidumily v nás i zájem o umění.

Poděkování patří všem umělcům a dárcům, kteří do aukce poskytují svá díla zdarma, a dražitelům. Bez jejich nadšení a štědrosti by naše aukce postrádala smysl.

Pro další doplňující informace nás můžete kontaktovat:

Mgr. Lucie Mikulecká

produkční dobročinné aukce
777 142 190

Má na starosti produkci dobročinné aukce.

Mgr. Karolína Drábková

kurátorka dobročinné aukce
774 356 830

Pro Cestu domů vytváří koncepci dobročinné aukce a podílí se na její realizaci, komunikuje s umělci a spolupracuje na přípravách a průběhu samotného aukčního večera.

Aukce můžeme uskutečnit díky mnoha firmám a lidem, kteří jim věnují prostředky a svůj čas.

Hlavní partner

Mediální partneři