Dobročinná aukce

Investice do umění prostřednictvím benefiční aukce je investicí do společnosti, tedy do nás samotných. Nemůžete prodělat.


Výnos letošní online aukce uměleckých děl dosáhl nádherných 1 289 176 Kč. Svého majitele našla VŠECHNA díla z katalogu. Děkujeme všem dražitelům i umělcům, kteří nám svá díla darovali.

Online. Ten výraz patří k naší době jako loď na vodu. Ani už nemusíme přemýšlet, co to cizí slovo znamená, ani překládat do češtiny ho nepotřebujeme, umíme to přečíst i vyslovit. A protože to, co je všední, často přestáváme pozorně vnímat, nedalo mi to a chvíli jsem (online, jak jinak) pátrala, co se za těmi šesti písmeny skrývá: čeká nás událost sice „na dálku“, ale o to víc nárokující být propojeni, zapnuti, na příjmu, v provozu, v chodu...

A tak vás od 2. do 18. listopadu 2020 zvu k online benefiční aukci Cesty domů.

Někomu se už teď stýská po atmosféře té tradiční, sálové, ale já bych ráda povzbudila všechny váhavce a skeptiky, aby do letošní aukce šli se stejnou dychtivostí, těšením a napětím jako jindy. Ano, museli jsme přípravy přizpůsobit epidemii a nejrůznějším opatřením, ale zároveň je možné přijmout to omezení jako příležitost ukázat, že život (a tedy ani aukci ani dobročinnost) jen tak něco nezastaví. Tak jako jsme v Cestě domů letos na jaře objevili spolu s hospicovými pacienty a jejich rodinami nečekané benefity telemedicíny a distanční péče (aniž bychom jimi přitom chtěli trvale nahradit osobní kontakt), můžeme jistojistě zažít radost z dobročinné aukce i online. Věřím, že dražba i letos dopadne dobře, bude nás i vás bavit a snad přinese i zajímavý výtěžek, který pomůže Cestě domů dál rozvíjet kvalitní paliativní služby lidem v závěru života.

Tak trochu jiná aukce je tu, i bez večerního lesku v sále, i bez licitátorova kladívka, virovému víření navzdory. Děkuji všem, díky nimž se podařilo nachystat, co je třeba: autorům dražených děl, fotografům, kurátorce i cestodomovým kolegům a dobrovolníkům. Přijměte pozvání a připojte se k nám, obrazně i doslova. Pomozte nám měnit způsob, jakým se v Česku umírá. Buďme online!

Mgr. Ruth Šormová
ředitelka Cesty domů


Dobročinná aukce je pro Cestu domů největší dárcovskou akcí. Do rozpočtu přinese celý svůj výtěžek a to je významná suma. Podpora od dárců pro nás znamená svobodu a nezávislost. Díky Vám se v péči o naše pacienty můžeme rozhodovat svobodně s jediným cílem, a to umožnit jim a jejich rodinám strávit poslední společně chvíle co nejlépe a podle jejich přání.

Benefitem pro dražitele je, že si na rozdíl od aukčních síní neúčtujeme žádnou provizi k nejvyššímu podání – konečné ceně díla. Ta se skládá z vyvolávací ceny díla a peněžitého daru (rozdíl mezi vyvolávací a konečnou cenou). O tomto peněžitém daru od nás vydražitelé dostávají potvrzení, které mohou uplatnit ve svém daňovém přiznání. Dražit lze jako fyzická i právnická osoba.


První aukci jsme uspořádali v roce 2011

  • za devět ročníků se jí zúčastnilo 877 dražitelů
  • celkem bylo draženo 1 351 uměleckých děl
  • 460 úspěšných dražitelů si odneslo 944 artefaktů v celkové hodnotě 13 161 168 Kč

Slovo filantropie má původ v řeckých výrazech filein – milovat a anthropos – člověk. Synonymem této lidumilnosti, jak tuto vlastnost hezky česky nazýváme, je dobročinnost. Filantrop čili lidumil zpravidla usiluje o lepší kvalitu života potřebných. Nám v Cestě domů jde především o lepší kvalitu umírání, ale i to je nedílnou součástí života. Benefiční aukce Cesty domů je příležitostí, jak uspokojit lidumily v nás i zájem o umění.

Poděkování patří všem umělcům a dárcům, kteří do aukce poskytují svá díla zdarma, a dražitelům. Bez jejich nadšení a štědrosti by naše aukce postrádala smysl.

Pro další doplňující informace nás můžete kontaktovat:

Mgr. Lucie Mikulecká

produkční dobročinné aukce
777 142 190

Má na starosti produkci dobročinné aukce.

Mgr. Karolína Drábková

kurátorka dobročinné aukce
774 356 830

Pro Cestu domů vytváří koncepci dobročinné aukce a podílí se na její realizaci, komunikuje s umělci a spolupracuje na přípravách a průběhu samotného aukčního večera.

Aukce můžeme uskutečnit díky mnoha firmám a lidem, kteří jim věnují prostředky a svůj čas.

Hlavní partner

Mediální partneři