Cesta domů

Vzdělávání

Naši odborní pracovníci spolupracují s nejrůznějšími institucemi na vzdělávacích programech pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti paliativní péče. Formou osvětových projektů se snažíme veřejnost seznamovat s tématem konce života.

Odborné vzdělávání

Vzděláváme odborníky, kteří se ve své profesi setkávají s umírajícími pacienty a jejich rodinami. Předáváme dobrou praxi prostřednictvím přednášek, workshopů, odborných stáží a konzultací.

Odborné vzdělávání

Osvěta

Usilujeme o zlepšení informovanosti o tématu smrti a umírání ve společnosti. Spolupracujeme se školami, knihovnami a dalšími organizacemi na osvětových akcích, nabízíme jim podklady, inspirace a knihy.

Osvěta

Nakladatelství

Vydáváme publikace pro odborníky i laiky, nemocné i pečující, učitele, studenty, děti a jejich rodiče. Šíříme povědomí o dobré péči na konci života a chceme pomáhat zlepšovat to, jak na konci života žijeme.

Nakladatelství

Knihovna

Provozujeme veřejnou knihovnu s fondem zaměřeným na téma konce života, péči o umírající a paliativní medicínu.

Knihovna

Vzdělávací centrum

Pořádáme přednášky, semináře a kulturní akce pro odbornou i širokou veřejnost. Prostory nabízíme také k pronájmu.

Vzdělávací centrum

Advokacie

Usilujeme o společenské a legislativní změny směřující ke zlepšení péče o umírající v České republice.

Advokacie