Vzdělávání

Naši odborní pracovníci spolupracují s nejrůznějšími institucemi na vzdělávacích programech pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti paliativní péče. Formou osvětových projektů se snažíme veřejnost seznamovat s tématem konce života.


Přednášky a semináře

Chystáte-li vzdělávací akci a máte-li zájem o lektory z řad zaměstnanců Cesty domů, kontaktujte Elišku Mlynárikovou na vzdelavani@cestadomu.cz.

Pořádáme přednášky i tematické semináře, podrobné informace a přihlášky uvádíme s dostatečným předstihem v sekci Aktuality.


Stáže v Cestě domů

Cesta domů umožňuje zařízením, která poskytují nebo plánují poskytovat paliativní péči, odborné stáže pro jejich zaměstnance (lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, koordinátory dobrovolníků, manažery apod.).

Chceme připravit stáž, která pro vás bude užitečná. K tomu potřebujeme znát vaše přání, představy a očekávání. Prosíme vás proto o podrobné vyplnění žádosti. Předpokládáme, že se seznámíte s podmínkami stáží a před stáží též s veřejně dostupnými informacemi na našich webových stránkách (především Cestadomů.cz a Umírání.cz).

Podmínky stáží

Mám zájem o stáž

Informace pro studenty

Žádosti o studentskou stáž či konzultaci k diplomové práci jsou velmi časté a každou z nich posuzujeme individuálně. Pokud máte o takovou formu spolupráce zájem, napište nám na adresu vzdelavani@cestadomu.cz. Jednotlivé žádosti musí být doplněny o následující přílohy:

  • schválený projekt, anotaci, osnovu a základní teze vaší diplomové/dizertační práce

  • seznam prostudované literatury k tématu (české i zahraniční publikace)

  • soupis otázek, které byste chtěli konzultovat

Jelikož práce v domácí hospicové péči vyžaduje dlouhodobější odbornou přípravu, nenabízí naše organizace studentské praxe, které by zahrnovaly přímý kontakt s rodinami našich pacientů.

Každý rok však plánujeme uspořádat pro studenty všech pečujících oborů jeden stážový den, na kterém bude možné představit fungování našeho multidisciplinárního týmu a kde také bude větší prostor pro otázky a diskuzi.

Termíny budeme plánovat podle aktuální poptávky a včas o nich informovat na našich stránkách v sekci aktuality.

Partnerem vzdělávacích aktivit Cesty domů je Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota a Ministerstvo práce a sociálních věcí


Informace o paliativní péči

Pečujícím, studentům a odborníkům v oblasti paliativní péče doporučujeme naši knihovnu a informační portál Umírání.cz. Knihovna Cesty domů se jako jediná v České republice tematicky zaměřuje na konec života a péči o umírající. Umožňuje abseční výpůjčky i prezenční studium. Na portálu Umírání.cz najdete kromě praktických rad a informací také nejnovější data o postojích veřejnosti a zdravotníků k umírání a smrti.

Pokud se zajímáte o výzkum a odborný rozvoj paliativní péče v České republice, sledujte činnost Centra paliativní péče, které se systematicky věnuje vzdělávání a výzkumu v našem oboru. Centrum mimo jiné pořádá webináře a kurz ELNEC, vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro zdravotní sestry pracujících s pacienty v konečné fázi života.


Osvětové kampaně

  • Kampaň Mojesmrt.cz (2014)

Neumíráme tak, jak bychom si přáli. A je to hlavně proto, že o tom s nikým nemluvíme. Proto Cesta domů spustila kampaň Mojesmrt.cz, kterou se snaží usnadnit cestu k přemýšlení o konci života.

Vytvářet si představu o konci života není žádný pragmatický cynismus nebo rouhání. Z našeho pohledu je to realistický přístup k životu a snaha o zajištění vlastní soběstačnosti a spokojenosti do posledních chvil. O smrti a přáních spojených s našimi posledními věcmi totiž kvůli různým obavám nemluvíme. Pečující proto neznají naše plány, neumějí se na vzniklou situaci připravit a plnění našich posledních přání je pro ně těžké.

Kampaň Mojesmrt.cz cílí na mladé lidi (15–40 let), kteří se nebojí o smrti přemýšlet, protože mají pocit, že se jich ještě bezprostředně netýká. Aby se začali ptát na přání a plány svých prarodičů nebo rodičů, musejí si nejprve uvědomit ty svoje. Vytvořili jsme proto interaktivní webovou aplikaci, která jim pomůže tato přání vyslovit a sdílet je se svými blízkými a kamarády. Chceme je tím přimět, aby o konci života – svém i svých blízkých – přemýšleli a mluvili včas.

Záštitu nad kampaní převzala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová: "Smrt je jedna z mála jistot v našem velmi nejistém světě. Nevíme, kdy zemřeme, nevíme, jak budeme umírat, ale víme, že nás to jednou čeká. Smrt je přirozenou součástí našeho života. Jak čas plyne, odcházejí ti, kteří na svět přišli dříve. Až odejdeme my, zůstanou zde později příchozí. Chtěla bych umřít v kruhu svých nejbližších. Pomalu se na to připravuji, abych jednou, až přijde můj čas, přijala smrt s porozuměním a vděkem. Přála bych si být pohřbena do země, přestože nejsem věřící. Chci, aby se mí blízcí a přátelé na mém pohřbu sešli a strávili spolu hezký čas, trochu smutný a trochu radostný. Přála bych si, aby jim spolu bylo dobře, může jim k tomu tiše hrát hudba, kterou jsem i já měla ráda. Vím, že o svých přáních musím mluvit, jinak se to všechno odehraje nějak jinak…"

Máte-li dotaz ohledně kampaně obracejte se na:
Koordinátorka programů pro veřejnost
Lenka Váňová
lenka.vanova@cestadomu.cz

Dotazy ohledně aplikace:
Libor Vaněk
libor.vanek@cestadomu.cz

Kampaň Mojesmrt.cz v médiích