Anna a Anička

Náš život je příběh

Hlavním motivem besedy je lidský život jako příběh. Příběhy máme rádi, rozumíme jim a dokonce je i potřebujeme. Náš život i životy lidí kolem nás jsou složené ze spousty drobných i větších příběhů, některé se v určitých momentech prolínají, z některých se můžeme něco naučit a je dobré předávat si je. Nahlížet na náš život i na koloběh v přírodě kolem nás jako na příběhy nám může pomoci pochopit smysl a cennost času od začátku až po jejich uzavření. Samotný náš život je příběh se začátkem a koncem.
Beseda o životě na začátku a na konci
Třída/věk studentů: 
6-10 let
Rozsah: 
40–60 minut
Pro koho: 
Pro knihovny
Situace: 
Preventivní
Pomůcky: 
Kniha Anna a Anička, papíry a psací potřeby, pastelky
Cíl hodiny: 
Cílem hodiny je společné zamyšlení nad tím, jaký pro nás mají příběhy smysl a co si z nich do svého života odnášíme. Nahlížet na náš život i na koloběh v přírodě kolem nás jako na příběhy nám může pomoci pochopit smysl a cennost času od začátku až po jejich uzavření.

Sdílejte na:    

Úvod

Z knihy společně s dětmi přečteme část knihy (např. do str. 16) a pak vytvoříme menší skupinky (2–4 dětí). Můžeme nechat děti domyslet příběh, který jsme otevřeli. Přibude do příběhu ještě někdo jiný? Nebo naopak z něj odejde? Jaký dobrý konec může příběh mít? A jaký by byl konec, který by se vám nelíbil? Děti si varianty příběhů mohou společně prodiskutovat a výsledný dopsat na papír. Pak si vzájemně mohou skupinky jednotlivé příběhy představovat a porovnávat. Mají něco společného?

S dětmi si potom můžeme povídat o tom, jaké příběhy mají rády a co jim na nich líbí. Mohou zmínit své oblíbené příběhy v knihách nebo ve filmech. Můžeme děti vyzvat, aby se podělily o příběhy vlastních prarodičů, které od nich slyšely a byly pro ně zajímavé. Co nejraději vypráví babička nebo dědeček, prababička, pradědeček? Pokud nevědí, mohou je o nějaký příběh z dětství požádat, nepochybně je tím potěší.

Můžeme v hodině s dětmi připravit návodné otázky, které by je zajímaly, například: Vědí, s čím si prarodiče hráli? Jaké knížky četli? Jaké dárky dostali k Vánocům? Jak Vánoce slavili? Jak slavili narozeniny? Jak bydleli a jaké měli sourozence?

Obměna

Děti mohou nakreslit svoji představu koloběhu života v přírodě, jak se o tom učily ve škole nebo četly v knížkách nebo viděly ve filmu.

Závěr

Společně se zamyslíme nad tím, jaký pro nás mají příběhy smysl a co si z nich do svého života odnášíme. Můžeme dětem nabídnout další hodinu nad příběhy jejich prarodičů, které si od nich doma nechají vyprávět. A samozřejmě využijeme téma besedy k tomu, aby se rozhlédly po své knihovně, navzájem si doporučily knížky, ptaly se knihovníků, co by jim doporučili. Krátká procházka po knihovně, ve které by se měly pár let pak cítit jako doma, je logickým vyústěním besedy.

Doporučená literatura

Knížku Anna a Anička, ze které beseda vychází, si můžete prolistovat on-line.