Slon v pokoji

Slon v pokoji

Obraz „Slona v pokoji“ trefně popisuje problém, se kterým se skoro všichni potýkáme: tváříme se, že smrt nevidíme, přestože mezi námi je. Neumíme se pak vzájemně utěšit, svěřit se s obavami, pochopitelným strachem a být v tom spolu. Potom nám nezbývá nic jiného, než být s tím velkým „slonem v pokoji“ sami a nevíme, co si počít. Zvlášť těžké je to pro dospívající lidi. Jejich nejbližší okolí si myslí, že se umírání mladých lidí netýká, že takový problém nemusí řešit a že je před takovými těžkými tématy máme chránit. Ze zkušenosti ale víme, že je to spíše naopak. Můžou jim umírat prarodiče, s nimiž jsou si někdy v pubertě blíže než s rodiči, někdy jim zemře kamarád nebo někdo blízký zemře kamarádovi a oni jsou nezřídka těmi jedinými, komu jsou ochotni se svěřit. V dospívání je člověk velmi vnímavý a pro celý jeho další život může být rozhodující, jak si projde svým prvním střetem s konečností, smrtí, zármutkem a truchlením.
Tabuizace smrti
Třída/věk studentů: 
14-19 let
Rozsah: 
45 minut, lze připravit i na dvě vyučovací hodiny
Pro koho: 
Pro školy
Situace: 
Preventivní
Pomůcky: 
Flipchart nebo tabule, psací potřeby (event. krátký film, text na úvod, statistika).
Cíl hodiny: 
Pojmenovat klíčové důvody tabuizace smrti, porozumět jim a případně ukázat, že se můžeme v našem vlastním zájmu vůči tomuto současnému trendu postavit a v budoucnu ze zkušeností profitovat.

Sdílejte na:    

V úvodní části se můžeme věnovat srovnáním tématu smrti, jak je prezentují média (smrt ve filmech, ve zprávách, ve hrách) a smrti, se kterou se setkáváme osobně. Následuje konstatování tématu jako společenského tabu a položení otázky po jeho důvodech.

Vyzveme studenty ke krátkému rozhovoru (maximálně 7 minut) ve dvojicích nebo malých skupinkách (maximálně 4 osoby) na téma: Co je snazší: mluvit o smrti obecně, s někým na konci života nebo s truchlícím? Proč?

Poté pracuje celá třída se svými zjištěními veřejně.

1. Tabuli rozdělíme do tří segmentů

  • mluvit o smrti a konečnosti obecně

  • mluvit s někým na konci života (prarodič, těžce nemocný spolužák nebo jiný blízký)

  • s člověkem, kterému někdo nedávno umřel

Hledáme důvody a argumenty společně, tři studenti zapisují, každý do jednoho segmentu to, co je v dané situaci těžké nebo naopak, co lze snadno otevřít.

2. Pedagog řídí diskusi nad tím, co je napsáno – hledá se 5 nejpodstatnějších důvodů, proč je hovor o smrti pro současného člověka tak těžký, např:

  • známe smrt z médií, neznáme ji ve skutečnosti, tedy je neznámá, což zvyšuje strach se jí jakkoli dotýkat

  • rodiny nežijí spolu, děti nemohou pozorovat všednodenní stárnutí blízkých, mluvit s nimi, pečovat o sebe navzájem – nevíme, jak to dělat: 80 % lidí umírá v institucích

  • nejsme nablízku při úmrtí, jak tomu bylo dřív

  • nemáme společnou víru v posmrtný život, rituály, které by nás přenesly přes to, co nás přesahuje a co je zároveň to nejdůležitější (viz srovnání s tím, co se probírá v dějepise: Egypt, Mezopotámie atd)

3. Závěr – pedagog se postará se o výstup z hodiny a pokračování (literatura, filmy, další hodina na vybraná témata).

Poznámka: před hodinou se ujistíme (např. u třídního učitele), jestli ve třídě není akutně truchlící student. Pokud ano, je třeba tomu způsob práce v hodině přizpůsobit, event. mu nabídnout, jestli nechce být nepřítomen. Pokud ve škole někdo nedávno zemřel, je dobré si prostudovat podklady vzorové hodiny Ve škole zemřel spolužák/pedagog, co teď?

Související materiály

Doporučujeme pracovat s knihou E. A. Grollmana: Slon v pokoji. Můžete si ji předem prolistovat na tomto odkaze.

Stará dáma a smrt

Krátký animovaný film o naší konečnosti a o tom, jak vede popírání smrti k nedorozumění.

Je smrt stále tabu?

Rozhovor s profesorem Tomášem Halíkem v knihovně o kořenech tabuizace smrti v dnešní společnosti.

Text vzorové hodiny Slon v pokoji ke stažení

Vzorová hodina Slon v pokoji + doporučená literatura