Média


Snažíme se, aby těžce nemocné děti a dospělí umírající v domácím prostředí měli dostupnou zdravotní péči a další potřebné služby. Snažíme se, aby se paliativní péče rozvíjela po celé České republice na všech úrovních zdravotnického systému. Novináři a novinářky jsou našimi partnery v šíření důležitých informací a příběhů mezi odbornou i laickou veřejnost.

Pokud vás téma péče o umírající v domácím prostředí zajímá

 • podívejte se na informační a diskuzní portál Umírání.cz
 • navštivte naši knihovnu specializovanou na téma odcházení a smrti
 • napište nebo zavolejte:

Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů
email: reditel@cestadomu.cz

Lenka Váňová, PR
email: lenka.vanova@cestadomu.cz
tel.: +420 606 282 354


Pokud máte zájem o zaslání loga Cesty domů, napište nám zprávu na adresu logo@cestadomu.cz. Užití loga podléhá souhlasu Cesty domů.


Výběr ze zajímavých mediálních výstupů:

 • Večerní zprávy TV Seznam se 21. 7. 2020 věnovaly návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii. Vyjádřila se i MUDr. Irena Závadová, primářka Domácího hospice Cesta domů (začátek reportáže v čase 7:00).

 • Pořad ČT24 Země v nouzi: ponaučení z krize z května 2020, jejímž hostem byla i primářka Cesty domů Irena Závadová.

 • Zdravotní sestra Jitka Kosíková hovoří o změnách, které přinesla do služeb Cesty domů opatření související s koronavirovou pandemií, v článku ČTK z dubna 2020.

 • Fungováním Cesty domů v době opatření proti šíření nemoci Covid-19 se zabýval v dubnu 2020 pořad ČT V první linii a reportáž v Událostech.

 • Magazín České televize Klíč se v polovině března 2020 věnoval odlehčovacím službám Cesty domů. Zachycuje organizaci a asistenty odlehčovacích služeb i klienty a jejich blízké.

 • Prostor X s MUDr. Mahulenou Exnerovou, specialistkou na dětskou paliativní péči, primářkou dětského oddělení Nemocnice Hořovice a externí lékařkou Domácího hospice Cesta domů.

 • Rozhovor Karolíny Pochmanové, vedoucí přímých služeb a zástupkyně ředitele Cesty domů, pro Heroine.cz z ledna 2020 o tom, jak fungují mobilní hospice a jak taková práce může změnit člověku pohled na svět.

 • Článek na webu Vitalia.cz z února 2020 se věnuje stavu domácí hospicové péče v České republice a primářka Cesty domů Irena Závadová v něm objasňuje podmínky fungování domácích hospiců a úhradový systém od pojišťoven.

 • Na začátku roku 2020 navrhla skupina poslanců novelu zákona o nemocenském pojištění, která upravuje podmínky pro čerpání dlouhodobého ošetřovného. Tématu se věnovaly reportáže České televize (Události) i Českého rozhlasu.

 • Nové službě Cesty domů, odlehčovacímu pobytu pro umírající a těžce nemocné pacienty, kterou od ledna 2020 poskutujeme ve čtyřech jednolůžkových pokojích v našem novém sídle v pražské Michli, se věnovala reportáž Českého rozhlasu (začátek v čase 22:19:30).

 • Martina Špinková odpovídala v rozhovoru pro časopis Skautský svět v prosinci 2019.

 • Lékařky Katarína Vlčková a Mahulena Exnerová hovoří o péči o umírající děti v článku Deníku N (prosinec 2019).

 • Martina Špinková hovořila v listopadu 2019 ve velkém rozhovoru v týdeníku Vlasta o mluvení o smrti (nejen) s dětmi, o strachu a o významu rituálů.

 • Vedoucí poradny Cesty domů Barbora Váchová odpovídala v listopadu 2019 v deníku Aha! na otázky spojené se závěrem života seniorů.

 • Lékařka Cesty domů Katarína Vlčková byla v říjnu 2019 hostem pořadu Víkendový rozhovor na Seznam.cz, kde hovořila nejen o péči o děti v domácím hospici.

 • Veronika Drnková hovořila v srpnu 2019 o truchlení na ČRo Plus v pořadu Studio Leonardo.

 • Videoreportáž a článek o čerstvě otevřeném paliativním centru Cesta domů na iPrima.cz (červen 2019).

 • Vedoucí fundraisingu a péče o dárce Cesta domů Helena Štohanzlová mluvila v červnu 2019 v pořadu Události, komentáře o daru, díky němuž se Cesta domů mohla přestěhovat do nového sídla a rozšířit zde své služby i o významu paliativní péče.

 • Primářka domácího hospice Cesta domů Irena Závadová v rozhovoru pro iDNES z června 2019 o paliativní péči, činnosti Cesty domů, způsobu sdělování závažných zpráv a významu informovanosti pacientů i jejich rodin.

 • Ředitelka Cesty domů Ruth Šormová byla v červnu 2019 hostem pořadu Uchem jehly.

 • Ruth Šormová hovořila v červnu 2019 v rozhovoru pro Hospodářské noviny o nedostatečné podpoře rodin pečujících o své umírající blízké, dávce dlouhodobého ošetřovného, jejíž podmínky naprostá většina pacientů v terminálním stadiu nemoci nesplňuje, spolupráci hospice s praktickými lékaři i rozšířené obavě ze ztráty důstojnosti.

 • Jeden ze zakladatelů Cesty domů, onkolog a paliatr Ondřej Sláma, hovořil v květnu 2019 o významu tlumení bolestí, paliativní sedaci a pravomocích a povinnostech lékařů na ČRo v pořadu Zaostřeno.

 • Vedoucí poradny Cesty domů Veronika Drnková hovoří o problematice komplikovaného zármutku v článku na serveru iDnes.cz.

 • Anna Krutská hovořila v dubnu 2019 v pořadu ČRo 2 Noční Mikrofórum o své profesi zdravotní sestry v domácím hospici.

 • V dokumentu České televize z cyklu Cesty víry z února 2019 hovoří o začátcích i současnosti Cesty domů zakladatelé Martina a Štěpán Špinkovi, zdravotní sestra Anna Krutská a ředitelka Ruth Šormová.

 • O přímých službách Cesty domů i o daňové a jiné problematice neziskových organizací a o vztazích s dárci hovořili v únoru 2019 na portále Info.cz vedoucí fundraisingu Helena Štohanzlová a finanční ředitel Tomáš Matocha.

 • Dva členové podpůrného týmu Cesty domů, psychosociální pracovníci Jindřiška Prokopová a Oldřich Hanibal, poskytli v únoru 2019 rozhovor Deníku N a týdeníku Respekt.

 • V reportáži ČT z ledna 2019 věnované dlouhodobému ošetřovnému hovoří ředitelka Cesty domů Ruth Šormová

 • Lékařka Denisa Mlčochová hovořila o své práci v Cestě domů na portále Flowee

 • O významu neziskového sektoru, solidaritě a principech domácího hospice hovořila v prosinci 2018 v rozhovoru pro deník E15 ředitelka Cesty domů Ruth Šormová

 • Vedoucí sestra Cesta domů Pavel Klimeš a lékařka Mahulena Mojžíšová se v prosinci 2018 vyjádřili k aktuální situaci v dětské paliativní péči v textu publikovaném na portále Zdravotnický deník

 • Vedoucí fundraisingu Cesty domů Helena Štohanzlová se v listopadu 2018 zúčastnila diskuse o dárcovství na Radiu Wave

 • Martina Špinková a Vojtěch Kozlík byli v listopadu 2018 hosty pořadu na téma Mluvíme s dětmi o životě i jeho konci na Radiu Proglas

 • Dokument o Ruth Šormové, která zasvětila práci v neziskovém sektoru téměř celý život, uvedl Český rozhlas Dvojka ve Světový den hospiců 13. října 2018

 • Rozhovor s ředitelkou Cesty domů Ruth Šormovou o pomoci, upřímnosti, odpuštění, blízkosti a doprovázení vedla redaktorka rádia Proglas
 • Jedna ze zakladatelek Cesty domů, Alžběta Marková, a Linda Tichotová Fryčová, redaktorka a produkční v Cestě domů, byly hostem pořadu České televize Dobré ráno u příležitosti papučového dne 8. října 2018 a kampaně DOMA. Týden pro mobilní hospice
 • Primářka Irena Závadová o neporazitelnosti smrti ve zprávách iDnes.cz
 • Zakladatelka Cesty domů Martina Špinková mluvila ve zprávách na Seznamu o tom, jak děti vnímají smrt
 • Irena Závadová o eutanázii
 • Marek Uhlíř jako Dopolední host Českého rozhlasu o specializované péči dovezené domů, jiném pohledu na člověka než jako na soubor diagnóz, ocenění Český Goodwill a dobré víře tisíců dárců
 • Dobrovolnice Adriana Skálová a koordinátorka dobrovolníků Cesty domů Markéta Novotná hovoří v cyklu ČRo Radiožurnál věnovaném dobrovolnictví
 • Kdyby byl Stephen Hawking Čech – text Marka Uhlíře vycházející z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky
 • Hyde Park Civilizace na téma Umírání a smrt s primářkou Cesty domů Irenou Závadovou a knězem Markem Orko Váchou
 • O významu rozloučení dětí s jejich umírajícím blízkým hovořila Martina Špinková v Rádiu Junior

 • Martina Špinková o kultu mládí, mezigeneračním soužití, domácí péči o nevyléčitelně nemocné členy rodiny a vnímání smrti dětmi v čtvrtletníku Pečuj doma 1/2018

 • Reportáž v Událostech České televize o chystané úhradové vyhlášce
 • Dobročinná aukce v pořadu um! na Stream.cz
 • Rozhovor s Pavlem Klimešem, vedoucí sestrou domácího hospice, o jeho práci
 • Významnou pomocí nejen v dobročinných obchodech je pro nás práce dobrovolníků – mluví o ní Markéta Čábelová
 • O dětské paliativě (nejen) s Mahulenou Mojžíšovou, externí pediatričkou Cesty domů
 • Jeden z dílů seriálu Dělníci smrti se věnoval naší pacientce Lucii Černé (listopad 2016)
 • V říjnu 2016 věnoval deník Blesk v rámci charitativního projektu Srdce pro Vás sérii článků Cestě domů
 • Reportáž České televize o výsledcích tzv. pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny
 • Právnímu institutu tzv. dříve vysloveného přání se věnoval říjnový díl pořadu Klíč
 • Průlomový dokumentární seriál České televize z roku 2014 Život se smrtí
 • Irena Závadová, primářka Cesty domů, byla v dubnu 2015 hostem Daniely Drtinové na DVTV
 • Jak dětem vysvětlit umírání? Reportáž České televize o knize Martiny Špinkové Anna a Anička