Děda odešel

Děda odešel, aneb úskalí eufemismů

Eufemismy se užívají proto, aby člověk nemusel užít příliš drsný výraz – popíše tedy věc jemněji. V případě komunikace o konci života, smrti a umírání používáme eufemismy a obrazná vyjádření velmi často a nezřídka s nedobrými následky. O čem to vypovídá? Máme nebo můžeme s tím něco dělat? Minimálně je dobré vědět, proč tomu tak je a v čem to může uškodit.
Eufemismy v případě konečnosti lidského života zatemňují to, na co bychom měli hledět zpříma.
Třída/věk studentů: 
12-16 let
Rozsah: 
45 minut
Pro koho: 
Pro školy
Situace: 
Preventivní
Pomůcky: 
Flipchart nebo tabule, psací potřeby, handout níže, příklady z literatury. Kartičky pro studenty.
Cíl hodiny: 
Pochopení toho, co je efemismus a jak ošidným pomocníkem může být v komunikaci o smrti a o čem nadužívání eufemismů v tomto tématu svědčí. Studenti by měli být schopni čelit zmatením, které užívání eufemismů přináší.

Sdílejte na:    

Pedagog zadá před hodinou studentům, aby sami našli definici eufemismu a přinesli několik příkladů eufemismů na jakékoli téma. Definici eufemismu by měli umět říci vlastními slovy a doložit ji příklady.
Příklady eufemismů: jít tam, kam musí i císařpán pěšky, být v jiném stavu, nemít to v hlavě v pořádku, mrtvička, být v náladě, občan tmavé pleti atd.

1. V hodině začne pedagog brainstormingem přinesených eufemismů decentněji pomocí kartiček nebo veřejně na tabuli. Může také vyzvat studenty (hravější varianta, ale hrozí mnoho necudných obrázků, když nebude dodržováno zjemnění i výtvarně), aby každý jeden eufemismus nakreslil a předal spolužákovi za sebou nebo vedle sebe. Ten by měl uhádnout, co měl malíř na mysli a na kartičku napsat. Kartičky je možné vybrat a pak s nimi pracovat. Následně v diskusi se studenty udělá pedagog na tabuli seznam nejčastějších oblastí, kde jsou eufemismy užívány (politika, nemoci, sex, vyměšování atd).

2. V další části hodiny se zaměří práce na eufemismy spojené s lidskou konečností (brainstorming).
Příklady: odešel, spí, zavřel oči, opustil nás, odešel nahoru, je v nebi, je pod drnem, odejít do věčných lovišť, nevydržel do jara, dal nám sbohem, zaklepal bačkorami, už to má za sebou, už je mu země lehká… ...v angličtině např. pushing up daisies, kick the bucket...

3. Studenti jsou vyzváni, aby si představili pětiletého sourozence, kterému eufemicky sdělí, že zemřela babička. Co si pod tímto sdělením pětiletý sourozenec představí? Jaký strach jej může ovládnout? (Bojí se usnout, bojí se, že tatínek usne, má strach, když někdo řekne, že tatínek odešel, atd.)

Výsledkem hodiny by mělo být konstatování:

  • ze smrti máme strach, je tabu, proto zde výrazně často užíváme eufemismy

  • můžeme užíváním eufemismů uvést děti a mladé lidi ve zmatek, probudit v nich strach (z usnutí, z odcházení) nebo zklamání (na rozdíl od celé rodiny stále dítě čeká, až se uspaný kocour probudí)

Související literatura: dva letáky autorek Prokopové a Kokešové Kleinové: Děti truchlí jinakPuberťáci truchlí po svém. V letácích si můžete zalistovat na těchto odkazech: Děti, Puberťáci.

Pro inspiraci upozorňujeme na obrázkovou knížku pro menší děti o smrti a pohřbu dědečka, která může pomoci otevřít téma pro rozhovor i se staršími dětmi Máváme ti, dědo autorek Martiny Špinkové a Šarloty Filcíkové.

Text vzorové hodiny Děda odešel, aneb úskalí eufemismů ke stažení

Vzorová hodina Děda odešel – úskalí eufemismů + doporučená literatura