Perinatální paliativní péče


Ztráta miminka je velmi smutná a náročná situace. Úlevu může pomoci vnést perinatální paliativní péče. Nabízíme podporu a provázení rodičům, kteří prožívají úmrtí miminka v jakémkoliv týdnu těhotenství, bylo jim doporučeno ukončení těhotenství nebo miminko zemřelo při či těsně po porodu. V Poradně mohou rodiny využít prostor pro sdílení jejich situace.

V rámci poradenství předáváme rodinám informace o možnostech péče i pomoci a o tom, kdo ji může poskytnout. Nabízíme také sociálně právní poradenství v oblastech souvisejících s perinatální ztrátou (např. mateřská dovolená, porodné, pohřebné, atd.). Tyto základní konzultace jsou zdarma.

V rámci pozůstalostního provázení nabízíme podporu rodičům a jejich nejbližším po úmrtí miminka. Rodiče se mohou na Poradnu obrátit krátce po ztrátě nebo delší dobu od ztráty.

Nabízíme perinatální provázení v podobě kontinuální podpory v situaci, kdy je rodičům sdělena diagnóza neslučitelná se životem nebo krátká prognóza života jejich miminka. Máme prostor a čas pro zvažování všech možných variant. Podporujeme rodinu v průběhu prožívání této životní situace, v hledání vlastních autentických rozhodnutí a jsme v kontaktu s rodiči dále i v situaci, kdy se rozhodnou v těhotenství pokračovat. Rodiče provázíme ve chvíli úmrtí miminka, v hledání jedinečného způsobu rozloučení s ním a v čase truchlení.

Pokud se rodina rozhodne pokračovat v těhotenství a zdravotní stav dítěte po porodu dovolí návrat do domácího prostředí, je možné žádat o přijetí do péče Domácího hospice. Cesta domů tak může pomoci blízkým v každodenní péči o nevyléčitelně nemocné miminko, zajistit léčbu obtíží, které nemoc přináší a pomoci trávit společný čas co nejvíce naplno.

Perinatální paliativní péči v Cestě domů zaštiťuje Eliška Hronešová, která zároveň spolu s kolegyní Olgou Stránskou poskytuje provázení pozůstalých po perinatální ztrátě.

Eliška Hronešová

Mgr. Eliška Hronešová

poradenská pracovnice

V Cestě domů pracuje jako poradenská pracovnice, s klienty konzultuje telefonicky i osobně, odpovídá v internetové poradně. Věnuje se provázení pozůstalých. Zaštiťuje téma perinatální paliativní péče. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Olga Stránská

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Pracuje v Poradně Cesty domů, kde konzultuje s klienty telefonicky i osobně, odpovídá v internetové poradně, věnuje se provázení pozůstalých a také provází pozůstalé po perinatální ztrátě. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Poradna nadále poskytuje služby sociálního poradenství a psychosociální podporu. Je možné obracet se na ni přímo, telefonicky od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Konzultace perinatálního a pozůstalostního provázení jsou zpoplatněny. První tři setkání nabízíme zdarma, následujících až 7 konzultací za úhradu 500,- Kč/hod.

Konzultace mohou probíhat telefonicky nebo osobně po domluvě termínu prostřednictvím Poradny.
Běžná otevírací doba Poradny je po, út, čt, pá 9–17 hod., st 9–14 hod.
Případné změny v otevírací době sledujte ve žlutém rámečku na stránce Poradny.

Termín konzultace lze domluvit:
telefonicky na čísle 775 166 863 nebo 725 245 576
emailem na adrese perinatalni.provazeni@cestadomu.cz
osobně na adrese Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle odkaz na mapu

Perinatální provázení poskytuje Jindřiška Prokopová s výcvikem Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

Ing. Jindřiška Prokopová

psychosociální pracovnice

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice, pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako terapeutka nabízí rozhovor s nemocným nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Poskytuje poradenství pro pozůstalé a perinatální provázení.

Odborné materiály

Cesta domů v rámci dvouletého projektu systematicky mapovala roli odborníků a jejich kompetencí v perinatální paliativní péči. Důležitou roli má řada profesí, podrobné informace o nich najdete v letáku Perinatální paliativní péče.

Odborníkům z oblasti perinatální paliativní péče nabízíme sérii webinářů, na které je možné se přihlásit na stránce Vzdělávacího centra. Z těchto webinářů pořizujeme záznamy, které postupně uveřejňujeme na stránce Záznamy vzdělávacích akcí. Videa nejsou primárně určena laické veřejnosti.