Perinatální paliativní péče


Ztráta miminka je velmi smutná a náročná situace. Úlevu může pomoci vnést perinatální paliativní péče. Nabízíme podporu a provázení rodičům, kteří prožívají úmrtí miminka v jakémkoliv týdnu těhotenství, bylo jim doporučeno ukončení těhotenství nebo jejich miminko zemřelo při či těsně po porodu. V poradně mohou rodiny využít prostor pro sdílení jejich situace.

V rámci poradenství předáváme rodinám informace o možnostech péče i pomoci a o tom, kdo ji může poskytnout. Nabízíme také sociálně právní poradenství v oblastech souvisejících s perinatální ztrátou (např. mateřská dovolená, porodné, pohřebné, atd.). Tyto základní konzultace jsou zdarma.

V rámci pozůstalostního provázení nabízíme podporu rodičům a jejich nejbližším po úmrtí miminka. Rodiče se mohou na poradnu obrátit krátce po ztrátě nebo delší dobu od ztráty. Jednou měsíčně pořádáme Podpůrnou skupinu pro pozůstalé rodiče po ztrátě miminka.

Nabízíme prenatální provázení v podobě kontinuální podpory v situaci, kdy je rodičům sdělena diagnóza neslučitelná se životem nebo krátká prognóza života jejich miminka. Máme prostor a čas pro zvažování všech možných variant. Podporujeme rodinu v průběhu prožívání této životní situace, v hledání vlastních autentických rozhodnutí a jsme v kontaktu s rodiči dále i v situaci, kdy se rozhodnou v těhotenství pokračovat. Rodiče provázíme ve chvíli úmrtí miminka, v hledání jedinečného způsobu rozloučení s ním a v čase truchlení.

Pokud se rodina rozhodne pokračovat v těhotenství a zdravotní stav dítěte po porodu dovolí návrat do domácího prostředí, je v případě bydliště v Praze nebo Středočeském kraji možné žádat o přijetí do péče Domácího hospice. Cesta domů tak může pomoci blízkým v každodenní péči o nevyléčitelně nemocné miminko, zajistit léčbu obtíží, které nemoc přináší a pomoci trávit společný čas co nejvíce naplno.

Perinatální paliativní péči v Cestě domů zaštiťuje Eliška Hronešová, která zároveň spolu s kolegyní Olgou Stránskou poskytuje individuální a skupinové provázení pozůstalých po perinatální ztrátě.

Eliška Hronešová

Mgr. Eliška Hronešová

poradenská pracovnice

V Cestě domů pracuje jako poradenská pracovnice, s klienty konzultuje telefonicky i osobně, odpovídá v internetové poradně. Věnuje se provázení pozůstalých. Zaštiťuje téma perinatální paliativní péče. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Olga Stránská

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Pracuje v Poradně Cesty domů, kde konzultuje s klienty telefonicky i osobně, odpovídá v internetové poradně, věnuje se provázení pozůstalých a také provází pozůstalé po perinatální ztrátě. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Prenatální provázení poskytuje Jindřiška Prokopová s výcvikem Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

Ing. Jindřiška Prokopová

psychosociální pracovnice

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice, pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako terapeutka nabízí rozhovor s nemocným nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Poskytuje poradenství pro pozůstalé a perinatální provázení.

Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Poradna nadále poskytuje služby sociálního poradenství a psychosociální podporu. Je možné obracet se na ni přímo, telefonicky od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Konzultace prenatálního a pozůstalostního provázení jsou zpoplatněny. První tři setkání nabízíme zdarma, následujících až 7 konzultací za úhradu 500,- Kč/hod.

Konzultace mohou probíhat telefonicky nebo osobně po domluvě termínu prostřednictvím poradny.
Běžná otevírací doba poradny je po, út, čt, pá 9–17 hod., st 9–14 hod.
Případné změny v otevírací době bývají uvedeny na stránce poradny.

Termín konzultace lze domluvit:

Odborné materiály

Cesta domů v rámci dvouletého projektu systematicky mapovala roli odborníků a jejich kompetencí v perinatální paliativní péči. Důležitou roli má řada profesí, podrobné informace o nich najdete v letáku Perinatální paliativní péče.

Odborníkům z oblasti perinatální paliativní péče nabízíme sérii webinářů, na které je možné se přihlásit na stránce Vzdělávacího centra. Z těchto webinářů pořizujeme záznamy, které postupně uveřejňujeme na stránce Záznamy vzdělávacích akcí. Videa nejsou primárně určena laické veřejnosti.