Vzdělávací centrum

Vzdělávání je důležitou součástí poslání Cesty domů. Chceme poskytovat péči Domácího hospice a zároveň šířit znalosti a informace tak, abychom byli jako profesionální, ale i laičtí pečující lépe připraveni na náročné období závěrečné fáze života pacientů a svých blízkých.


Cesta domů již mnoho let, s podporou z různých projektů a grantů, realizuje řadu vzdělávacích programů. Naši lektoři se aktivně účastní konferencí a specializovaných seminářů, doprovázejí kolegy z jiných organizací v rámci stáží, předávají své zkušenosti studentům pečujících oborů, přednášejí během kazuistických seminářů Cesty domů a zapojují se do osvětových akcí pro širokou veřejnost.

Pokud v nabídce vzdělávacích akcí nějaké téma postrádáte, budeme rádi za vaše podněty zaslané na adresu vzdelavani@cestadomu.cz. Prostory Vzdělávacího centra si můžete pronajmout i pro vlastní akce. Pokud máte o pronájem zájem, pište na pronajem@cestadomu.cz nebo hledejte více informací na stránce Pronájem.

Posíláme informace o chystaných vzdělávacích akcích a upozornění na nově otevřené termíny registrací.

Přihlásit se k odběru

Děkujeme Nadačnímu fondu Avast, díky jehož podpoře mohlo Vzdělávací centrum Cesty domů zahájit v roce 2019 svou činnost.