Záznamy vzdělávacích akcí


Přinášíme vám záznamy z přednášek, workshopů a kurzů pořádaných pro odbornou i laickou veřejnost. Videa pro přehlednost dělíme do playlistů podle toho, komu jsou určena. Pro spuštění přehrávání klikněte na náhled prvního videa. Seznam videí v playlistu lze vyvolat kliknutím na ikonu v pravém horním rohu náhledu.

Pro lékaře

Videa ze vzdělávacích akcí zaměřených na paliativní péči a její různé aspekty.

Pro zdravotní sestry

Videa s tematikou zdravotnictví a paliativní péče v jejím rámci.

Pro sociální pracovníky

Sociální pracovníci mohou ocenit záznamy z těchto kurzů.

Pro poradce a terapeuty

Poradcům a terapeutům v hospicových službách nabízíme videa z kurzů týkajících se nejen péče o umírající, ale i komunikace s jejich rodinami.

Pro další odborníky

Širokou nabídku videí přinášíme i dalším odborníkům nejen v hospicové a paliativní péči.

Pro pečující

Pečující zde najdou záznamy z webinářů, které by pro ně mohly být inspirující. Dále doporučujeme pozornosti videonávody pro pečující.

Pro pedagogy

Pedagogové by mohli najít užitečné informace a inspiraci v těchto záznamech.


Perinatální provázení

Tematický playlist záznamů ze série webinářů k tématům perinatální paliativní péče a perinatálního provázení. V cyklu webinářů jsou zkoumány role jednotlivých profesí při péči během perinatální ztráty: lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek, sociálních pracovníků, etiků, psychologů, psychoterapeutů a dalších profesních skupin, včetně laických poradců.