Žít_naplno_čas
Jindřiška Prokopová, Gražina Kokešová Kleinová

Žít naplno čas, který ještě zbývá

Provázení životem v čase umírání dítěte či dospívajícího
Brožurku napsaly zkušené psychosociální pracovnice Cesty domů. Je určená rodičům, prarodičům a dalším dospělým, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné dítě, jehož čas se krátí. Hlavními tématy knížky jsou psychické, emoční, duševní a duchovní aspekty péče o umírající dítě nebo dospívajícího a komunikace s ním i s ostatními členy rodiny a způsoby, jak může rodina i v tak nesmírně těžké situaci láskyplně fungovat a žít po svém a naplno až do poslední chvíle.
Počet stran: 
35
ISBN: 
978-80-88126-61-4

Koupit v e-shopu nebo v našich Dobročinných obchodech


Sdílejte na:      

Brožurku otvírá známý citát z Exupéryho Malého prince. Následuje jedenáct hlavních rad, jakýchsi podstatných bodů, které jsou potom v brožurce detailně rozvedeny, vysvětleny a komentovány. Všechny kapitolky doprovázejí cenné komentáře: autentické výpovědi rodičů, kteří zažili smutnou zkušenost péče o umírající dítě a jejichž vhledy a postřehy mohou pomoci dalším lidem, kteří se ocitnou v podobně tíživé a složité situaci. Z hlavních rad stručně vybíráme: Mluvte se svým nemocným dítětem a ostatními dětmi v rodině. Naslouchejte jim. Odpovídejte. Hrajte si s dětmi, nebojte se zapojit fantazii. Neváhejte fotit. Plačte, smějte se, nezakazujte si emoce. Řekněte si o pomoc. Informujte včas školu a školku. Žijte naplno každý okamžik. Pečujte o sebe. Plánujte jenom dnešek, z úspěchu se radujte. Přemýšlet o konci a rozloučení je normální a moudré, nikoli divné nebo nevhodné.