Provázení pozůstalých a pečujících o blízkého v závěru života


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Poradna nadále poskytuje služby sociálního poradenství a psychosociální podporu. Je možné obracet se na ni přímo, telefonicky od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Nabízíme podporu pozůstalým i lidem, kteří pečují o blízkého v závěru života. Doprovázíme je v situaci spojené se smrtí a umíráním a pomáháme jim se v této životní situaci zorientovat a hledat zdroje k vyrovnání se s ní.

Poskytujeme doprovázení a psychickou podporu lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého, i lidem, kteří přemýšlí, jak podpořit blízkého pozůstalého nebo o něj mají obavy. Podporu u nás nacházejí i lidé v situaci, kdy pečují o blízkého v závěru života nebo očekávají, že jejich blízký zemře. Provázíme dospělé, kteří chtějí pomoci truchlícím dětem. Nabízíme čas a prostor na rozhovor o situaci, o prožívání, o nemocném či zemřelém, o projevech zármutku a o tom, co může člověku pomoci truchlením projít.

Co čekat?

  • Nasloucháme a věnujeme pozornost tomu, s čím člověk přichází.
  • Nehodnotíme, přijímáme všechny příběhy v jejich jedinečnosti.
  • Hledáme cestu k tomu, co pomáhá, a podporujeme tyto zdroje s cílem, aby člověk zvládl truchlením projít (např. při potížích se spánkem, při silných zavalujících pocitech, při komunikaci s rodinou, přáteli, zaměstnavatelem a při dalších stresujících okolnostech, které se týkají času po ztrátě blízkého).
  • Věříme, že každý prožívá ztrátu po svém a každému pomáhá něco jiného, a respektujeme to.
  • Chceme, aby se lidé mohli zeptat na to, co je k truchlení zajímá (např. co truchlení je, jak ho lidé mohou prožívat, co je v tomto ohledu normální).
  • Někdy také vyvracíme mýty o truchlení, které jsou ve společnosti běžné, zažité a pozůstalým málokdy pomáhají.

Službu poskytují poradenští pracovníci s výcvikem v krizové intervenci a vzděláním v různých přístupech k práci s truchlením. Na počtu setkání se průběžně domlouváme a s klienty reflektujeme, co jim setkávání přináší. V případě, kdy nedokážeme nabídnout podporu, kterou člověk potřebuje, nebo je na setkávání třeba dále navázat, předáváme kontakty na jiné služby.

Jedna konzultace má obvykle rozsah 60 minut. První tři konzultace jsou poskytovány zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 500,- Kč za konzultaci.

Provázení probíhá formou osobních nebo telefonických či online konzultací po domluvě termínu prostřednictvím poradny.
Běžná otevírací doba poradny je po, út, čt, pá 9–17 hod., st 9–14 hod.
Případné změny v otevírací době bývají uvedeny na stránce poradny.

Termín konzultace lze domluvit:

Ceník služeb přímé péče Cesty domů

Služba provázení pozůstalých byla spuštěna díky podpoře Nadace Komerční banky a.s. –⁠ Jistota. Partnerem podpory vzdělávání poradenského týmu je Nadace EP Corporate Group.