Dětští pacienti

Poskytujeme péči a podporu nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám na území hlavního města Prahy i ve Středočeském kraji s cílem umožnit jim strávit poslední chvíle v domácím prostředí.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a provázení. Pravidelně hodnotíme zdravotní stav dítěte, vedeme léčbu bolesti a dalších symptomů, ordinujeme potřebné léky a plánujeme vhodný postup. V péči úzce spolupracujeme s ošetřujícím lékařem nemocného dítěte, praktickým lékařem pro děti a dorost a nemocničním podpůrným paliativním týmem. Naším cílem je umožnit těžce nemocným dětem, aby na konci života měly dostupnou zdravotní péči, neztratily důstojnost a mohly zbývající čas strávit se svou rodinou. To vše v jejich přirozeném prostředí.

Indikační kritéria

Přijetí dítěte do péče Domácího hospice Cesta domů závisí zejména na těchto indikačních kritériích:

  • terminální stádium nemoci s předpokládanou prognózou dožití 6 měsíců
  • zhoršující se stav nemoci
  • probíhá nebo byla doporučena paliativní léčba
  • pobyt na území hlavního města Prahy nebo Středočeského kraje
  • v ostatních případech se rozhodujeme o přijetí do péče individuálně dle zdravotního stavu dítěte

Žádost o služby Domácího hospice můžou podat nejen rodiče, ale i ošetřující nebo praktický lékař dítěte.

Ambulantní návštěva

Jednorázová osobní konzultace s lékařem bez přijetí do péče Domácího hospice Cesta domů.

Indikační návštěva

Doporučená u všech dětských pacientů před propuštěním z nemocnice nebo před přijetím do péče. Cílem je zjistit, zda je Domácí hospic Cesta domů schopen o nemocné dítě pečovat v souladu s cíli a přáními rodiny a dítěte.

Přijímací návštěva

Po přijetí do péče Domácího hospice Cesta domů poskytuje nemocnému zdravotní péči v režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu v domácím prostředí.

Průběh péče o dětského pacienta

Podle aktuálního zdravotního stavu provádíme plánované i akutní návštěvy, zdravotní péče je dostupná v režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Podporujeme rodiče i ostatní pečující v každodenní péči o nemocného, nabízíme pomoc a podporu nemocnému a pečujícím v sociální oblasti. Poskytujeme psychosociální podporu i sourozencům nemocného.

V průběhu péče Domácího hospice Cesta domů trvá komunikace s kontaktní osobou paliativního týmu nemocnice/ošetřujícím lékařem/praktickým lékařem pro děti a dorost podle předchozí domluvy – lékař nebo zdravotní sestra Domácího hospice Cesty domů pravidelně informuje lékaře o průběhu péče.


Další materiály

Rozhodování v kritických momentech péče o dítě
Průvodce pro rodiče, pečovatele či zákonné zástupce, kteří pečují o dítě s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním, vydala Sekce dětské paliativní péče ČLS JEP. Brožura vznikla, aby pomohla při zvažování možných variant v situaci, kdy dítě vyžaduje intenzivní péči.

Praktické rady a informace v péči o umírající najdete na portálu Umírání.cz. Jeho smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace.