Dětští pacienti

Poskytujeme péči a podporu nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám na území hlavního města Prahy i ve Středočeském kraji s cílem umožnit jim strávit poslední chvíle v domácím prostředí.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a provázení. Pravidelně hodnotíme zdravotní stav dítěte, vedeme léčbu bolesti a dalších symptomů, ordinujeme potřebné léky a plánujeme vhodný postup. V péči úzce spolupracujeme s ošetřujícím lékařem nemocného dítěte, praktickým lékařem pro děti a dorost a nemocničním podpůrným paliativním týmem. Naším cílem je umožnit těžce nemocným dětem, aby na konci života měly dostupnou zdravotní péči, neztratily důstojnost a mohly zbývající čas strávit se svou rodinou. To vše v jejich přirozeném prostředí.

Přijetí dítěte do péče Domácího hospice Cesta domů závisí zejména na těchto indikačních kritériích:

  • terminální stádium nemoci s předpokládanou prognózou dožití 6 měsíců
  • zhoršující se stav nemoci
  • probíhá nebo byla doporučena paliativní léčba
  • pobyt na území hlavního města Prahy nebo Středočeského kraje
  • v ostatních případech se rozhodujeme o přijetí do péče individuálně dle zdravotního stavu dítěte

Rozlišujeme tři druhy první návštěvy

Ambulantní návštěva

Jednorázová osobní konzultace s lékařem bez přijetí do péče Domácího hospice Cesta domů.

Indikační návštěva

Doporučená u všech dětských pacientů před propuštěním z nemocnice nebo před přijetím do péče. Cílem je zjistit, zda je Domácí hospic Cesta domů schopen o nemocné dítě pečovat v souladu s cíli a přáními rodiny a dítěte.

Přijímací návštěva

Po přijetí do péče Domácího hospice Cesta domů poskytuje nemocnému zdravotní péči v režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu v domácím prostředí.

Průběh péče o dětského pacienta

Podle aktuálního zdravotního stavu provádíme plánované i akutní návštěvy, zdravotní péče je dostupná v režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Podporujeme rodiče i ostatní pečující v každodenní péči o nemocného, nabízíme pomoc a podporu nemocnému a pečujícím v sociální oblasti. Poskytujeme psychosociální podporu i sourozencům nemocného.

V průběhu péče Domácího hospice Cesta domů trvá komunikace s kontaktní osobou paliativního týmu nemocnice/ošetřujícím lékařem/praktickým lékařem pro děti a dorost podle předchozí domluvy – lékař nebo zdravotní sestra Domácího hospice Cesty domů pravidelně informuje lékaře o průběhu péče.

Jak o péči požádat

Online

Vyplněním online formuláře, nebo stažením formuláře a odesláním emailem na adresu ambulance@cestadomu.cz.

Vyplňují rodiče, ošetřující lékař, lékař paliativního týmu nemocnice, praktický lékař pro děti a dorost (kdokoliv, kdo doporučuje péči hospice nebo ambulantní návštěvu po dohodě a souhlasu s rodiči).

Telefonicky

Do Ambulance paliativní a podpůrné péče na číslo
778 786 720 nebo 227 023 208 (pondělí–pátek 9–13)

Do Poradny Cesty domů na číslo
775 166 863 nebo 725 245 576 (v otevírací době Poradny)

Osobně

V otevírací době Poradny:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9–17 hodin
středa: 9–14 hodin
Na adrese Heleny Kočvarové 1, Praha 4 odkaz na mapu

Osobní konzultaci v Poradně je třeba předem sjednat na telefonním čísle 775 166 863 nebo 725 245 576. Děkujeme za pochopení.


Další materiály

Rozhodování v kritických momentech péče o dítě
Průvodce pro rodiče, pečovatele či zákonné zástupce, kteří pečují o dítě s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním, vydala Sekce dětské paliativní péče ČLS JEP. Brožura vznikla, aby pomohla při zvažování možných variant v situaci, kdy dítě vyžaduje intenzivní péči.


Další služby

  • Podporu a pomoc rodičům v situaci, kdy jim byla sdělena nepříznivá diagnóza jejich ještě nenarozeného nebo právě narozeného dítěte, poskytuje tým Podpůrných služeb Cesty domů.

  • Základní poradenské konzultace v případě perinatální ztráty poskytuje Poradna Cesty domů.

  • Praktické rady a informace v péči o umírající najdete na portálu Umírání.cz. Jeho smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace.