Sociální pracovníci


Sociálním pracovníkům nabízíme nekolik vzdělávacích akcí, mezi nimi tři kurzy akreditované u MPSV. V nabídce publikací máme vedle knih také informační letáky využitelné v přímé práci s klienty.

Podívat se můžete také na záznamy některých vzdělávacích akcí, které jsme pro sociální pracovníky uspořádali v minulosti. Online dostupné je také kurz pro psychosociální pracovníky v našem elearningu.

Letáky

Nakladatelství Cesta domů od vydání první sady průběžně rozšiřuje edici základních informačních letáků, které mohou sociální pracovníci využívat ve své práci s klienty.

Záznamy vzdělávacích akcí pro sociální pracovníky

Znalosti a zkušenosti našich kolegů z Cesty domů sdílíme na přednáškách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích.

Videa pro přehlednost dělíme do playlistů. Pro spuštění přehrávání klikněte na náhled prvního videa. Seznam videí v playlistu lze vyvolat kliknutím na ikonu v pravém horním rohu náhledu.

Besedy O posledních věcech člověka

Cyklus šesti besed o současných podobách rituálů rozloučení a truchlení. O své praxi budou hovořit křesťané, židé, Vietnamci, Ukrajinci a Romové. Slovo dostanou i „ateisté“ a aktuální česká legislativa.

Setkání umožní diskutovat o všudypřítomné a zároveň vytěsněné smrti, důležitosti truchlení a různorodosti a proměnách rituálů rozloučení.

Elearning

Možnost hlouběji se vzdělat v otázkách paliativní péče nabízíme také v online kurzu Pro psychosociální pracovníky.

Pokud se zaregistrujete a úspěšně projdete online testem, obdržíte od nás certifikát o absolvování kurzu.

Mediální výstupy

  • O dětských představách o smrti a konečnosti a o tom, proč je toto téma důležité a jak o něm mluvit, hovořili v článku portálu Proženy.cz v listopadu 2021 Jindřiška Prokopová a Pavel Duba z podpůrného týmu Cesty domů.

  • Tématu komunikace s dětmi o smrti a konečnosti a výsledkům výzkumu Je smrt školou povinná? se věnuje článek a příspěvek ve vysílání Českého rozhlasu z konce října 2021.

  • Vedoucí poradny Cesty domů Petra Černá hovoří v článku věnovanému truchlení po ztrátě blízkého člověka, který vyšel v Hospodářských novinách v červnu 2021.

  • Dva členové podpůrného týmu Cesty domů, psychosociální pracovníci Jindřiška Prokopová a Oldřich Hanibal, poskytli v únoru 2019 rozhovor Deníku N a týdeníku Respekt.