Podcasty

Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Podcasty (s) Cestou domů aneb o životě a smrti nahlas.


Otevřené rozhovory s různorodými hosty, osobnostmi veřejně známými i zevnitř Cesty domů, o náročných tématech, která ale k životu i jeho konci neodmyslitelně patří.

19. díl: Z divadla do hospice: Chci příběhy, ale skutečný

Jak náročná je změna profese? Své zkušenosti sdílí bývalý dlouholetý divadelní dramaturg Jan Tošovský. Nově vede půjčovnu kompenzačních pomůcek v domácím hospici. Mluví několika cizími jazyky a jejich znalost v rodinách pacientů občas využívá. Co ho vedlo z Národního divadla do Cesty domů? A jak zpětně hodnotí své rozhodnutí? Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

18. díl: Youtuber Kovy: Jak se nebát smrti?

Karel Kovář alias Kovy patří do první desítky nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích. V únoru 2023 zveřejnil video Jak se nebát smrti. I když se jedná o nelehké a tabuizované téma, video má přes 225 tisíc zhlédnutí. „Je normální bát se neznámého a věřím, že sdílení je léčivé,“ zamýšlí se v podcastu Kovy. Jak zpracovává náročná témata ve svých videích, jak přemýšlí o lidské konečnosti a kde získává inspiraci pro svou tvorbu?

Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

17. díl: Dokud se smějeme a pláčeme, jsme naživu. O divadle na konci života s herečkou Michaelou Váňovou

Jak může pomáhat divadelní představení pacientům v paliativní péči? „Nemocniční pokoj není divadelní sál, ale blízkost a důvěra vydají za všechny děkovačky, potlesky a ovace. Divadlo o životě a hledání dává paliativním pacientům šanci vzpomínat a vyprávět vlastní příběh,“ přibližuje v rozhovoru specifika divadla pro umírající herečka Michaela Váňová. Od roku 2019 se věnuje propojování divadla, vzdělávání a pomoci druhým. Pod názvem Divadlem vytváří autorské divadelní inscenace se sociálním přesahem.

Moderuje Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

16. díl: Pomáhání a péče o druhé nejsou výsadou žen

„Vážím si toho, že mohu být blízko tolika příběhům. Díky sociální práci jsem objevil úplně jiný svět. Lze navíc propojit práci s osobním životem a dává to smysl,“ zmiňují tři mužští hosté podcastu, pečovatelé Adam Hora, Tomáš Blažke a Petr Mikoláš. Jsou součástí týmu (sociálních) odlehčovacích služeb, které Cesta domů nabízí terénní formou v domácnostech klientů, i formou pobytovou, kdy se jedná o celodenní péči o těžce nemocné a umírající.

Jak pečovatelé vnímají svou pozici v převážně ženském kolektivu? V čem jejich práce konkrétně spočívá a co přináší do života jim i jejich klientům? Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

15. díl: Pokládám za štěstí, když normálně prožiju den

O náročných životních situacích s Vendulou Pizingerovou, prezidentkou nadačního fondu Kapka naděje. Jak dokázala zvládnout několik tragických ztrát ve své rodině pod drobnohledem veřejnosti? Je opravdu takový extrovert, jak se zdá? „Je úžasné, kolik pomoci rozpoutal osud jedné malé holky,“ vysvětluje spojitost mezi založením Kapky naděje a vážným onemocnění své dcery Kláry.

O nelehkých tématech si v otevřeném rozhovoru povídá s Ruth Šormovou, ředitelkou Cesty domů.

14. díl: Být u konce života mého táty mě změnilo

Otevřený a osobní rozhovor s Janou Holcovou, herečkou neodmyslitelně spjatou s Dejvickým divadlem. V posledních letech také známou záchranářkou, lékařkou Zitou z televizního seriálu. A podporovatelkou Cesty domů, která má také osobní rodinnou zkušenost s paliativní péčí našeho domácího hospice. „Nepřála bych takový zážitek nikomu, ale zároveň každému. Když jste u konce života někoho blízkého, nemůžete zůstat stejným člověkem,“ zamýšlí se v intimním rozhovoru o životě i smrti Jana Holcová.

Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

13. díl: Dobrovolnictví posiluje radost ze života

Proč se lidé věnují ve svém volném čase nezištné pomoci druhým? Dozvíte se od Katky, Anny a Alexe, dobrovolníků Cesty domů. Spolupracují s námi dlouhodobě, podobně jako další stovka aktivních pomocníků. O tom, jaké jsou praktické dopady jejich činností, povídá koordinátorka dobrovolníků Markéta Novotná. Jak začíná a končí cesta dobrovolníka? Kde všude pomáhají?

Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

12. díl: Smrt by neměla být černá

O barvitém životě dospívajícího Bena povídá překladatelka knihy Mávnutí černými křídly Kateřina Klabanová. Jak ve Frankfurtu objevila a zamilovala si knihu o pevných přátelstvích, lásce i komplikovaných vztazích v rodině? Jak se překládá specifický jazyk teenagerů z němčiny do češtiny? V podcastu se také dozvíte, proč a jak je české vydání ilustrované.

Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

11. díl: Umírání není jen čekání na smrt. O paliativní péči s primářkou Irenou Závadovou

Jak vypadá práce hospicového lékaře? Jak se změnila lékařská péče o nevyléčitelně nemocné v Česku? O lékařské péči i o komunikaci v závěru života pacienta povídá primářka Domácího hospice Cesty domů Irena Závadová.

Rozhovor vede Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

10. díl: Jsme nezávislí. Ale bez dárců bychom to nezvládli

Dárci jsou naše rodinné stříbro. Jak a od koho získává Cesta domů finanční prostředky na své aktivity? O dárcovství otevřeně povídá vedoucí fundraisingu a péče o dárce Cesty domů Helena Štohanzlová. Řídí tým lidí, kteří se starají o firemní i individuální dárce tak, aby organizace mohla dělat svou práci svobodně.

Rozhovor vede Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

9. díl: Na svého syna Jeremiáše nikdy nezapomenou. Truchlení je ale důležité období

Manželé Katarína a Štěpán Ryšaví otevřeně sdílí osobní zkušenost s úmrtím dítěte – syna Jeremiáše. Se svou ztrátou i smutkem se svěřili na sociálních sítích i v tisku. Jak to s odstupem času hodnotí? Co jim pomáhá, jak reaguje okolí? A co ocení truchlící?

Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

8. díl: O životě i jeho konečnosti s Vojtou Dykem

Rozhovor s hercem a zpěvákem Vojtěchem Dykem o jeho osobní zkušenosti se službami domácího hospice Cesta domů. Jak trávili poslední společné chvíle se svým otcem? A jak přemýšlí Vojta o konečnosti života?

Ptá se Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

7. díl: Jak vypadá podpora pacientů a jejich blízkých při konci života?

O provázení těch, kteří se ocitli blízko vážné nemoci, umírání a smrti, ať už jako pacienti nebo jejich blízcí. Jak pomoci dětem i dospělým na konci života? Odpovídá psychosociální pracovnice Cesty domů Jindřiška Prokopová.

Moderuje: Ruth Šormová, ředitelka organizace Cesta domů

6. díl: Jak v hospici vznikají knihy o životě?

Cesta domů poskytuje především domácí hospicovou péči, ale vydává také knihy, které pomáhají. Snaží se tak všemožně pečovat o téma smrti a umíráni a měnit pohled české společnosti na poslední věci člověka. Jak vznikají v hospici knihy, komu pomáhají a jaké jsou oblíbené tituly pro děti i dospělé? Odpovídá Adéla Procházková, šéfredaktorka nakladatelství Cesta domů. Moderuje Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

Hostem tohoto dílu je Adéla Procházková, šéfredaktorka nakladatelství Cesta domů

Moderuje Ruth Šormová, ředitelka organizace Cesta domů

5. díl: Jak pomáhá hospicová sestra v terénu?

Nahlédněte do práce zdravotních sester domácího hospice. Jak pomáhají v terénu a jak vypadá jejich typický pracovní den? A jak se liší jejich práce od péče o pacienty v nemocnici? Odpovědi si poslechněte v uvolněném rozhovoru, kterým nově provází ředitelka Cesty domů.

Hosté tohoto dílu jsou:
Pavel Klimeš, vedoucí sestra Cesty domů
Kateřina Tulachová, zdravotní sestra Domácího hospice Cesta domů

Moderuje: Ruth Šormová, ředitelka organizace Cesta domů

4. díl: Je smrt školou povinná?

Mělo by se s dětmi mluvit o smrti?
Cesta domů realizovala na podzim roku 2021 výzkum mezi učiteli a rodiči, jak se děti setkávají s tématem smrti a umírání ve škole a kdo, kdy a jak by měl toto téma otevírat.

Tento díl podcastu s Cestou domů vznikl ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem, který nad výsledky výzkumu uspořádal diskuzi.

Hosty tohoto dílu jsou:
Mgr. Ruth Šormová, ředitelka organizace Cesta domů
Mgr. Tereza Gafna Váňová, učitelka židovské výchovy, občanské výchovy a angličtiny na Lauderových školách v Praze

Moderuje: Mgr. Zuzana Hanáková, terapeutka, lektorka a koučka

3. díl: Poradna

Jak vypadá činnost poradny Cesty domů? Na co se lidé nejčastěji ptají? A proč je důležitá komunikace v těch nejtěžších chvílích?

Další podcast (s) Cestou domů představí Poradnu, která nabízí podporu a radu nejen pacientům Domácího hospice Cesta domů a jejich blízkým, ale všem, kteří pomoc potřebují v celé ČR, a to zdarma.

Hosté tohoto dílu jsou:
Mgr. Tereza Lepešková, sociální pracovnice v Poradně Cesty domů
Mgr. Petra Černá, vedoucí Poradny Cesty domů

Moderuje: Hana Soukupová

2. díl: Pohřební rituály

Má smysl přemýšlet o posledním rozloučení? Co když ve mně budí úzkost a smutek? Proč jsou rituály rozloučení důležité? Mohou pomoci smířit se s odchodem blízkého?

Hosté tohoto dílu jsou:
Ing. Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice Podpůrného týmu Cesty domů
Mgr. Pavel Duba, vedoucí Podpůrného týmu Cesty domů

Moderuje: Hana Soukupová

1. díl: Domácí hospic a ambulance paliativní péče

Co je to vlastně domácí hospic? A co je paliativní ambulance? Kdy je možné vyhovět přání nevyléčitelně nemocných zemřít doma? Z čeho mívají největší obavy pacienti a z čeho jejich blízcí? Co spojuje zdravotníky v hospicové péči a jak vypadá pracovní den v Cestě domů?

Hosté tohoto dílu jsou:
MUDr. Katarína Vlčková, lékařka Domácího hospice Cesta domů
MUDr. Kateřina Menčíková, lékařka Domácího hospice Cesta domů

Moderuje: Hana Soukupová

Kde můžete poslouchat podcasty Cesty domů?

Najdete nás na těchto hlavních platformách: