Právo a paliativní péče

Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu. Kurz je akreditován u České lékařské komory (ID akce – 106767).

Kdy?
31. 10. — 1. 11. 2022
foto Vojtěch Láznička

Paliativní péče otevírá prostor specifickým právním tématům. Účastníci kurzu se seznámí se současnou právní úpravou v oblasti paliativní medicíny, budou analyzovat kontroverzní otázky vyvolávající právní nejistotu a společně se zamyslí, jakým způsobem lze situacím právní nejistoty předcházet.

Témata, kterým se bude kurz věnovat:

 • práva pacienta
 • souhlas, revers, odvolání souhlasu
 • zástupné rozhodování (dospělý a dětský pacient, pacient s omezenou svéprávností)
 • detenční řízení
 • dříve vyslovené přání
 • plán péče a vedení zdravotnické dokumentace
 • provádění pitev, nakládání s tělem po smrti pacienta
 • nezahájení a ukončení přístrojové podpory, DNR
 • paliativní sedace
 • umělá hydratace a výživa
 • role soudu v rozhodování

Teoretická výuka bude hojně doplněna analýzou kazuistik, včetně kazuistik z pracovišť jednotlivých účastníků kurzu.

Termín: 31. října – 1. listopadu 2022, 9–16 hodin
Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle
Cena: 6 300 Kč (v ceně kurzu je oběd a občerstvení)
Stornopoplatky: Při omluvě v době 5 a více pracovních dní před konáním kurzu vracíme 100 % z ceny kurzu. Při omluvě 4–2 pracovní dny před konáním kurzu vracíme 50 % z ceny kurzu. Při omluvě méně než 2 pracovní dny před konáním kurzu registrační poplatek nevracíme. V případě, že za sebe najdete náhradníka, napište nám – platbu zaevidujeme na něj. V případě opravdu závažných důvodů k neúčasti nám prosím napište (vzdelavani@cestadomu.cz) – posoudíme, jak budeme postupovat právě ve Vašem případě.
Počet účastníků: Minimální počet účastníků je 10, maximum 14. Kapacita kurzu je v současnosti naplněna, je možné se přihlásit již jen jako náhradník/náhradnice.
Lektoruje: JUDr. Barbora Steinlauf

JUDr. Barbora Steinlauf je advokátkou specializující se na zdravotnické právo se zvláštním zájmem o právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a smrtí. O těchto otázkách přednáší na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Je autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách.

Barbora Steinlauf

Upozornění

Cesta domů na vzdělávacích akcích sdílí prostor k otevřené diskuzi odborníků s veřejností. Názory zde představené jsou osobními názory mluvčích a nevyjadřují stanovisko Cesty domů.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů