Právo a paliativní péče

Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu. Kurz je akreditován u České lékařské komory.

Kdy?
27. — 28. 3. 2024
foto Vojtěch Láznička

Paliativní péče otevírá prostor specifickým právním tématům. Účastníci kurzu se seznámí se současnou právní úpravou v oblasti paliativní medicíny, budou analyzovat kontroverzní otázky vyvolávající právní nejistotu a společně se zamyslí, jakým způsobem lze situacím právní nejistoty předcházet.

Témata, kterým se bude kurz věnovat:

 • práva pacienta
 • souhlas, revers, odvolání souhlasu
 • zástupné rozhodování (dospělý a dětský pacient, pacient s omezenou svéprávností)
 • detenční řízení
 • dříve vyslovené přání
 • plán péče a vedení zdravotnické dokumentace
 • provádění pitev, nakládání s tělem po smrti pacienta
 • nezahájení a ukončení přístrojové podpory, DNR
 • paliativní sedace
 • umělá hydratace a výživa
 • role soudu v rozhodování

Teoretická výuka bude hojně doplněna analýzou kazuistik, včetně kazuistik z pracovišť jednotlivých účastníků kurzu.

Termín: 27. – 28. 3. 2024, 9–16 hodin (kapacita naplněna, registrace pouze jako náhradník/ice)
Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle
Cena: 7 800 Kč (v ceně kurzu je oběd a občerstvení)
Stornopoplatky: Při omluvě v době 15 a více pracovních dní před konáním kurzu vracíme 100 % z ceny kurzu. Při omluvě 14–5 pracovních dní před konáním kurzu vracíme 50 % z ceny kurzu. Při omluvě méně než 5 pracovních dní před konáním kurzu registrační poplatek nevracíme. V případě, že za sebe najdete náhradníka, napište nám (vzdelavani@cestadomu.cz) – platbu zaevidujeme na něj.
Počet účastníků: Minimální počet účastníků je 10, maximum 15.
Lektoruje: JUDr. Barbora Steinlauf

JUDr. Barbora Steinlauf je advokátkou specializující se na zdravotnické právo se zvláštním zájmem o právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a smrtí. O těchto otázkách přednáší na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Je autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách.

Barbora Steinlauf

Upozornění

Cesta domů na vzdělávacích akcích sdílí prostor k otevřené diskuzi odborníků s veřejností. Názory zde představené jsou osobními názory mluvčích a nevyjadřují stanovisko Cesty domů.

Registrovat se jako náhradník

Kapacita kurzu naplněna, registrace pouze jako náhradník/ice.

Vaše údaje
Je potřeba k vystavení certifikátu.
Je potřeba k vystavení certifikátu.
Pokud jste lékař/ka a chcete za kurz získat kredity, uveďte nám zde své evidenční číslo lékaře.
Údaje k platbě
Uveďte název, sídlo, IČO a DIČ organizace, na kterou má být vystavena faktura.
Odkud přicházíte
Vaše profese a motivace
Přihlášení k odběru newsletteru (pokud ho neodebíráte)
Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Cesta domů, z.ú. Podmínky zpracování osobních údajů najdete na této stránce.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů