Právo a paliativní péče

Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu a je akreditován u České lékařské komory.
Cílová skupina: 
Lékaři, Sociální pracovníci, Poradci a terapeuti, Další odborníci

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?
Archiv newsletterů vzdělávní


Sdílejte na:      

Účastníci kurzu se seznámí se současnou právní úpravou v oblasti paliativní medicíny, budou analyzovat kontroverzní otázky vyvolávající právní nejistotu a společně se zamyslí, jakým způsobem lze situacím právní nejistoty předcházet. Témata, kterým bude věnována největší pozornost, jsou práva pacienta, souhlas, revers, odvolání souhlasu, zástupné rozhodování (dospělý a dětský pacient, pacient s omezenou svéprávností), detenční řízení, dříve vyslovené přání, plán péče a vedení zdravotnické dokumentace, provádění pitev, nakládání s tělem po smrti pacienta, nezahájení a ukončení přístrojové podpory, DNR, paliativní sedace, umělá hydratace a výživa a role soudu v rozhodování. Teoretická výuka bude hojně doplněna analýzou kazuistik, včetně kazuistik z pracovišť jednotlivých účastníků kurzu.

Program kurzu:

1. den

9:00–9:30 – zahájení, představení účastníků a lektora
9:30–12:00 – úvod do problematiky práva v paliativní péče – identifikace etických a právních problémů, pojmenování etické a právní intuice, základní právní rozvaha
12:00–13:00 – oběd
13:00–16:00 – teoretická výuka – představení právní úpravy k právům pacienta, informovanému souhlasu, dříve vyslovenému přání, poskytování péče bez souhlasu pacienta

2. den

9:00–12:00 – teoretická výuka – představení právní úpravy k péči o nezletilé pacienty, nezahájení/ukončení léčby, provádění pitev, nakládání s tělem zemřelého
12:00–13:00 – oběd
13:00–16:00 – praktická výuka – podrobná právní rozvaha nad kazuistikami, diskuze nad specifickými tématy (perinatální ztráta, paliativní sedace, eutanazie a asistovaná sebevražda)

Více o tématu

Právním aspektům v souvislosti s paliativní péčí se podrobněji věnuje rozhovor s advokátkou Barborou Steinlauf na webu Umírání.cz.

Doporučená literatura:

  • Steinlauf, B. Právo a péče v závěru života. Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče
  • Mach, J., Buriánek, A., Záleská, D. Steinlauf, B. Praktický komentář Zákona o zdravotních službách
  • Kuře, J. Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti
  • Doležal, A. Eutanazie a rozhodnutí na konci života

Související literatura: