Hospic do kapsy
Alžběta Marková a kolektiv

Hospic do kapsy

Příručka pro domácí paliativní týmy (4. vydání)
Čtvrté, aktualizované a výrazně rozšířené vydání úspěšné publikace vycházející přímo z praxe paliativních týmů. Text je rozsáhleji přepracován a dle současných zkušeností aktualizován. Kniha v měk­ké vazbě má formát pracovní příručky, do níž lze psát své vlastní poznámky a zkušenosti. Příručka je určená všem, kteří pracují s těž­ce nemocnými pacienty na konci života, zejména lékařům, zdravotním sestrám a dalším členům hospicových týmů, kteří pracují v terénu. Knížku jako pohotového rádce lze snadno nosit s sebou. Doporučujeme spokojeným vlastníkům předchozích vydání a každému, kdo pracuje v terénní paliativní službě. Autorka nově zařadila texty týkající se nespavosti, léčebného konopí a dříve vysloveného přání pro případ, kdy pacient v budoucnu nebude schopen rozhodovat o zdravotní péči o svou osobu.
Počet stran: 
183
ISBN: 
978-80-88455-09-ý

Koupit v e-shopu nebo v našich Dobročinných obchodech


Sdílejte na:      

Čtvrté vydání knihy obsahuje tyto hlavní kapitoly, nově přidané nebo významně rozšířené jsou značeny tučně: Co je paliativní péče, Co je mobilní hospic, Bolest, Syndrom anorexie-kachexie, Nevolnost a zvracení, Maligní střevní obstrukce, Zácpa, Dušnost, Kašel, Ústní dutina, Zmatenost/Neklid/Delirium, Nespavost, Deprese, Syndrom míšní komprese, Syndrom horní duté žíly, Krvácení, Epileptické záchvaty, Podkožní podávání léků, Konopí pro léčebné použití, Poslední dny života, Kontrola symptomů v posledních dnech života, Kortikoidy, Péče o rány, Ošetřovatelská péče o port, PIC katétr a BROVIAC katétr, Pediatrická paliativní péče, Komunikace s pacientem a rodinou, Úmrtí doma, Duchovní péče, Dříve vyslovené přání, Laboratorní hodnoty, Informace na internetu, Poděkování, Použitá a doporučená literatura a zdroje.
Třetí vydání knihy v roce 2021 bylo podpořeno grantem Ministerstva zdravotnictví ČR. Čtvrté vydání vyšlo v roce 2023.

Zalistujte publikací