Paliativní medicína pro nemocniční lékaře
Kate Aberger, David Wang

Paliativní medicína pro nemocniční lékaře

Kazuistiky z každodenní praxe
Publikace je určena především lékařům, z jejichž každodenní zkušenosti na urgentních příjmech a nemocničních lůžkách vychází. Je rozdělena do 31 kapitol, z nichž každá je věnována jinému tématu (pacient onkologický / se srdečním selháním / s akutním neurologickým onemocněním / dětský pacient aj.), které následně rozpracovává na pozadí kazuistiky. Pacienta sleduje od chvíle zjištění závažné nemoci či od momentu významného zhoršení jeho zdravotního stavu.
Počet stran: 
250
ISBN: 
978-80-88455-00-4

Koupit v e-shopu nebo v našich Dobročinných obchodech


Sdílejte na:      

Autoři jednotlivých kapitol nejprve popisují obvyklý přístup k péči o nemocného a posléze nabízejí odlišný postup - paliativní, více zaměřený na přání, preference, cíle a hodnoty nemocného a jeho nejbližších. Důraz je kladen na dobrou komunikaci, ale kniha se nevyhýbá ani farmakologickým postupům.
Přeložila z anglického originálu Palliative Skills for Frontline Clinicians MUDr. Irena Závadová.