Právo a paliativní péče v neonatologii a pediatrii

Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf a MUDr. Mahulenou Exnerovou je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče dětským pacientům. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu a je akreditován u České lékařské komory.

Kdy?
18. — 19. 9. 2024

Péče o dětské pacienty s sebou přináší mnohé etické a právní nejasnosti. Právní obtíže spojené s péčí o dětského pacienta jsou dané především tím, že do rozhodování vstupují vedle pacienta také jeho rodiče a každý ze zúčastněných může přinášet jinou představu o tom, co je dobré a správné řešení. Neshody pak mohou vznikat mezi rodiči navzájem, mezi pacientem a rodiči nebo mezi rodiči a ošetřujícím týmem. Relevance názoru dětského pacienta se nadto v čase proměňuje, je proto třeba reflektovat jeho narůstající význam. Cílem kurzu je představit základní právní regulaci poskytování péče dětským pacientům a právní nástroje, které mohou pomoci v řešení vznikajících neshod.

Témata, kterým se bude kurz věnovat:

  • práva dětského pacienta
  • samostatné rozhodování dětského pacienta
  • zástupné rozhodování
  • nezahájení a ukončení přístrojové podpory, DNR
  • provádění pitev, nakládání s tělem po smrti dětského pacienta
  • právní ochrana ohrožených dětí, role orgánu sociálně-právní ochrany dětí
  • role soudu v rozhodování

Kurz hodnotím jako velmi potřebný pro širokou pediatricko-neonatologickou odbornou komunitu v ČR.

Teoretická výuka bude hojně doplněna analýzou kazuistik, včetně kazuistik z pracovišť jednotlivých účastníků kurzu.

Termín: 18. – 19. 9. 2024, každý den 9:00–16.00
Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle
Cena: 7 800 Kč (v ceně kurzu je oběd a občerstvení)
Stornopoplatky: Při omluvě v době 15 a více pracovních dní před konáním kurzu vracíme 100 % z ceny kurzu. Při omluvě 14–5 pracovních dní před konáním kurzu vracíme 50 % z ceny kurzu. Při omluvě méně než 5 pracovních dní před konáním kurzu registrační poplatek nevracíme. V případě, že za sebe najdete náhradníka, napište nám (vzdelavani@cestadomu.cz) – platbu zaevidujeme na něj.
Počet účastníků: Minimální počet účastníků je 10, maximum 15.

Oceňuji různé pohledy na kazuistiky, možnost nahlédnutí do postupů různých profesí a sdílení zkušeností a dobré praxe.

Lektoruje:
JUDr. Barbora Steinlauf, právnička,
MUDr. Mahulena Exnerová, externí dětská lékařka Cesty domů

JUDr. Barbora Steinlauf je advokátkou specializující se na zdravotnické právo se zvláštním zájmem o právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a smrtí. O těchto otázkách přednáší na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Je autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách.
MUDr. Mahulena Exnerová je externí lékařkou v Cestě domů. V roce 1997 ukončila studium na 2. lékařské fakultě UK v Praze a nastoupila jako pediatr na Kliniku dětské chirurgie FNM. Od června 2015 je ve funkci primářky Dětského oddělení nemocnice Hořovice. Souběžně s nemocniční praxí od roku 2005 pracuje jeden den v týdnu v ordinaci PLDD. V případě přijetí dětského pacienta do péče Cesty domů je k dispozici k domácím návštěvám i telefonickým konzultacím. Pravidelně přednáší a publikuje, věnovala se i výuce mediků na 2. LF UK.

Upozornění

Cesta domů na vzdělávacích akcích sdílí prostor k otevřené diskuzi odborníků s veřejností. Názory zde představené jsou osobními názory mluvčích a nevyjadřují stanovisko Cesty domů.

Registrovat se

Vaše údaje
Je potřeba k vystavení certifikátu.
Je potřeba k vystavení certifikátu.
Pokud jste lékař/ka a chcete za kurz získat kredity, uveďte nám zde své evidenční číslo lékaře.
Údaje k platbě
Uveďte název, sídlo, IČO a DIČ organizace, na kterou má být vystavena faktura.
Vaše profese a motivace
Přihlášení k odběru newsletteru (pokud ho neodebíráte)
Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Cesta domů, z.ú. Podmínky zpracování osobních údajů najdete na této stránce.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů