Pedagogové


Většina českých učitelů na základní škole se ve své praxi setkává se situací spojenou se smrtí nebo umíráním – ať už v rodině někoho z žáků, nebo přímo ve škole. Většina učitelů se shoduje, že jde o důležité téma, které by se mělo řešit v rámci výuky.

Učitelé i rodiče se shodují, že o smrti a umírání by se mělo obecně hovořit otevřeněji. Cesta domů nabízí podpůrné materiály všem, kdo chtějí s dětmi a mladými lidmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat.

E-learning

Videokurz má za cíl podpořit pedagogy a všechny, kdo pracují s dětským kolektivem, aby dokázali děti obtížnými tématy spojenými s umíráním a smrtí bezpečně provést. Dozvíte se také, jaké představy o konci života mohou mít děti v různém věku či jak děti a dospívající prožívají umírání a truchlení.

Jak se přihlásit:

Získat nové poznatky o umírání a smrti, případně si rozšířit obzor v tématu můžete také s využitím našeho Kurzu pro veřejnost.

Metodické materiály

Všem, kdo chtějí nebo potřebují vést debatu o smrti a umírání s dětmi a mladými lidmi, nabízíme metodiky vycházející z publikací nakladatelství Cesta domů a našich lektorských zkušeností.

Metodiky (vzorové hodiny) jsou určené pro různé věkové skupiny dětí, jsou určeny pro školy a pro knihovny, ale nejen pro ně. Metodiky je možné si stáhnout a handouty si lze pro práci v hodině upravit.

Praktické brožury

Je smrt školou povinná...?!

Cesta domů nabízí podpůrné materiály všem, kdo chtějí s dětmi a mladými lidmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat. Jedním z nich je i nová publikace s názvem Je smrt školou povinná...?! Publicisticky laděný sešit obsahuje rozhovory a články o tom, jak se na situace spojené s úmrtím ve škole připravit,

jaké jsou zkušenosti pedagogů nebo třeba oddílových vedoucích či rodičů, co doporučují psychologové, jak využívat preventivní programy, na koho se obrátit v krizové situaci nebo jak přistupovat k dítěti se závažnou nemocí? V sešitu najdete také zkušenosti pedagogů i rodičů i potřebné kontakty.

 

Publikace je jedním z výstupů dvouletého projektu Je smrt školou povinná? – téma závěru života v českých školách financovaného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Slon u tabule

V nakladatelství Cesta domů vyšla publikace určená přímo pro školy Slon u tabule. Pojmenovaná je podle anglického idiomu: ohromného slona, který překáží v malém pokoji – a má ztělesňovat velké tabuizované téma, o kterém „se nemluví“.

Autorky publikace Martina Špinková a Eliška Mlynáriková ji sestavily na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách a radí v ní pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat.

Prohlédněte si publikaci online

Chtěli byste získat brožuru Slon u tabule ve formátu pdf? Budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti či obavy spojené s mluvením o smrti a umírání s vašimi dětmi, žáky či studenty.

Pokud vyplníte jednoduchý formulář a zanecháte nám svůj kontakt, obratem obdržíte email s odkazem na brožuru ke stažení. Děkujeme.

Další publikace Cesty domů

Všechny publikace vydané nakladatelstvím Cesta domů si můžete prohlédnout v online katalogu, jehož samostatnou kategorii tvoří knihy pro děti. Pro lepší orientaci v tom, jaká publikace je vhodná v konkrétní situaci a přiměřená věku dítěte či dospívajícího, poslouží průvodce Knihy, které pomáhají.

 
 
Máme rovněž aktuální nabídku publikací s některými novými tituly, a to jak přehledně v jednom letáku, tak v katalogu nakladatelství. Knihy z nakladatelství Cesta domů můžete zakoupit v našem eshopu nebo v dobročinných obchodech.

 

 

Výzkum: Je smrt školou povinná?

Cesta domů nechala v roce v roce 2021 zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění o tématu smrti a umírání na českých základních školách. Do výzkumu nazvaného se zapojilo 1036 učitelů a 1008 rodičů různě starých žáků základních škol, a to ze všech krajů, z větších i menších měst a z venkova.

Hlavním zjištěním u obou kategorií bylo, že o smrti by se ve školách mluvit mělo. Učitelé i rodiče se shodli, že o smrti a umírání by se mělo obecně hovořit otevřeněji. Téměř polovina rodičů by ale zároveň měla obavu mluvit s dítětem o takovém tématu, stejně tak téměř polovina učitelů se pro takovou situaci necítí být připravena.

 

 

Záznamy vzdělávacích akcí pro pedagogy

Znalosti a zkušenosti našich zdravotníků i dalších kolegů z Cesty domů sdílíme na přednáškách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích.

Videa pro přehlednost dělíme do playlistů. Pro spuštění přehrávání klikněte na náhled prvního videa. Seznam videí v playlistu lze vyvolat kliknutím na ikonu v pravém horním rohu náhledu.

Besedy O posledních věcech člověka

Cyklus šesti besed o současných podobách rituálů rozloučení a truchlení. O své praxi budou hovořit křesťané, židé, Vietnamci, Ukrajinci a Romové. Slovo dostanou i „ateisté“ a aktuální česká legislativa.

Setkání umožní diskutovat o všudypřítomné a zároveň vytěsněné smrti, důležitosti truchlení a různorodosti a proměnách rituálů rozloučení.

Podcasty

Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Podcasty (s) Cestou domů aneb o životě a smrti nahlas. Nejen na téma výsledků výzkumu na českých základních školách „Je smrt školou povinná?“ vytváří Cesta domů podcasty. Poslechněte si je.

Vznik této webové stránky, nabídky kurzů pro pedagogy a ředitele škol podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

#sodvahou

Active Citizens Fund_logolink