Pedagogové


Většina českých učitelů na základní škole se ve své praxi setkává se situací spojenou se smrtí nebo umíráním – ať už v rodině někoho z žáků, nebo přímo ve škole. Většina učitelů se shoduje, že jde o důležité téma, které by se mělo řešit v rámci výuky.

Učitelé i rodiče se shodují, že o smrti a umírání by se mělo obecně hovořit otevřeněji. Cesta domů nabízí podpůrné materiály všem, kdo chtějí s dětmi a mladými lidmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat.

Je smrt školou povinná?

Cesta domů nechala v roce v roce 2021 zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění o tématu smrti a umírání na českých základních školách. Do výzkumu nazvaného Je smrt školou povinná? se zapojilo 1036 učitelů a 1008 rodičů různě starých žáků základních škol, a to ze všech krajů, z větších i menších měst a z venkova. Hlavním zjištěním u obou kategorií je, že o smrti by se ve školách mluvit mělo.

Učitelé i rodiče se shodují, že o smrti a umírání by se mělo obecně hovořit otevřeněji. Téměř polovina rodičů by ale zároveň měla obavu mluvit s dítětem o takovém tématu, stejně tak téměř polovina učitelů se pro takovou situaci necítí být připravena. Cesta domů nabízí podpůrné materiály všem, kdo chtějí s dětmi a mladými lidmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat.

 

Metodické materiály

Všem, kdo chtějí nebo potřebují vést debatu o smrti a umírání s dětmi a mladými lidmi, nabízíme metodiky vycházející z publikací nakladatelství Cesta domů a našich lektorských zkušeností.

Metodiky (vzorové hodiny) jsou určené pro různé věkové skupiny dětí, jsou určeny pro školy a pro knihovny, ale nejen pro ně. Metodiky je možné si stáhnout a handouty si lze pro práci v hodině upravit.

Slon u tabule

V nakladatelství Cesta domů vyšla publikace určená přímo pro školy Slon u tabule. Pojmenovaná je podle anglického idiomu: ohromného slona, který překáží v malém pokoji – a má ztělesňovat velké tabuizované téma, o kterém „se nemluví“.

Autorky publikace Martina Špinková a Eliška Mlynáriková ji sestavily na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách a radí v ní pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat.

Prohlédněte si publikaci online

Chtěli byste získat brožuru Slon u tabule ve formátu pdf? Budeme rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti či obavy spojené s mluvením o smrti a umírání s vašimi dětmi, žáky či studenty.

Pokud vyplníte jednoduchý formulář a zanecháte nám svůj kontakt, obratem obdržíte email s odkazem na brožuru ke stažení. Děkujeme.

Záznamy vzdělávacích akcí pro pedagogy

Znalosti a zkušenosti našich zdravotníků i dalších kolegů z Cesty domů sdílíme na přednáškách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích.

Videa pro přehlednost dělíme do playlistů. Pro spuštění přehrávání klikněte na náhled prvního videa. Seznam videí v playlistu lze vyvolat kliknutím na ikonu v pravém horním rohu náhledu.

Besedy O posledních věcech člověka

Cyklus šesti besed o současných podobách rituálů rozloučení a truchlení. O své praxi budou hovořit křesťané, židé, Vietnamci, Ukrajinci a Romové. Slovo dostanou i „ateisté“ a aktuální česká legislativa.

Setkání umožní diskutovat o všudypřítomné a zároveň vytěsněné smrti, důležitosti truchlení a různorodosti a proměnách rituálů rozloučení.

Elearning

Získat nové poznatky o umírání a smrti, případně si rozšířit obzor v tématu můžete s využitím našeho Kurzu pro veřejnost.