Webinář pro učitele: Život má začátek i konec

Interaktivní webinář je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří si přejí posílit své kompetence v komunikaci tématu smrti a umírání a dalších obtížných témat.
Cílová skupina: 
Pedagogové

Otevřené termíny:

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?
Archiv newsletterů vzdělávní


Sdílejte na:      

Webinář je vhodný pro učitele základních a středních škol, učitele základních uměleckých škol, metodiky prevence, školní psychology, asistenty učitelů, vychovatele ve školních družinách a další pedagogické pracovníky. Vhodně kombinuje teoretickou průpravu a společné aktivity. Účastníci budou promýšlet odpovědi na otázky:

  • Proč bychom na půdě školy měli mluvit o smrti a konečnosti života?
  • Jak a ve kterých předmětech a školních aktivitách se dá téma otevřít?
  • Co pro to potřebujeme, jaká jsou úskalí?

V menších skupinách budou účastníci řešit modelové situace z praxe.

Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků a podpořit je v tom, aby sami dokázali děti obtížnými tématy bezpečně provést. Seminář je zaměřen na primární prevenci a osvětu, nenabízí krizovou intervenci. Absolventi získají dostatek odkazů na vhodné podpůrné materiály a kontakty na případnou krizovou intervenci.

Webinář se koná na platformě Zoom. Registrovaným účastníkům pošleme link a informace k připojení týden před konáním webináře.

MATERIÁLY

  • Pro pedagogy doporučujeme publikaci Slon u tabule. Autorky publikace Martina Špinková a Eliška Mlynáriková ji sestavily na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách a radí v ní pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat. Publikaci si můžete stáhnout zdarma v sekci podpůrných materiálů.

Webinář se koná v rámci projektu podpořeného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

#sodvahou

Loga partnerů