Seminář pro učitele: Život má začátek i konec

Odpolední zážitkový seminář pro všechny pedagogické pracovníky, kteří si přejí posílit své kompetence v komunikaci tématu smrti a umírání a dalších obtížných témat.
Cílová skupina: 
Pedagogové

Otevřené termíny:

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?
Archiv newsletterů vzdělávní


Sdílejte na:      

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT-1040/2023-1-22.

Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků a podpořit je v tom, aby sami dokázali děti obtížnými tématy bezpečně provést. Seminář vhodně kombinuje teoretickou průpravu a zážitkové aktivity. Účastníci budou promýšlet odpovědi na otázky: Proč bychom u nás ve škole měli mluvit o smrti a konečnosti života? Co bychom potřebovali znát my? Co by potřebovali vědět děti? V menších skupinách budou řešit modelové situace z praxe a pocvičí se v jak komunikačních technikách, tak i mlčení.

Téma smrti a umírání už zařazuji do výuky. Už vím, jak pomoci kolegům, aby i oni téma zařadili a nebáli se. Díky za materiály.

Seminář je zaměřen na primární prevenci a osvětu, nenabízí krizovou intervenci. Absolventi získají dostatek odkazů na vhodné podpůrné materiály.

Související literatura:

  • Publicisticky laděný sešit s názvem Je smrt školou povinná...?! obsahuje rozhovory a články o tom, jak se na situace spojené s úmrtím ve škole připravit, jaké jsou zkušenosti pedagogů nebo třeba oddílových vedoucích či rodičů, co doporučují psychologové, jak využívat preventivní programy, na koho se obrátit v krizové situaci nebo jak přistupovat k dítěti se závažnou nemocí. V sešitu najdete také zkušenosti pedagogů i rodičů i potřebné kontakty.
  • Pro pedagogy doporučujeme publikaci Slon u tabule. Autorky publikace Martina Špinková a Eliška Mlynáriková ji sestavily na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách a radí v ní pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat. Publikaci si můžete stáhnout zdarma v sekci podpůrných materiálů.
  • Veronika Plachá: Zkušenosti učitelů s výchovou vztahující se ke smrti
  • Martina Špinková: Anna a Anička