Seminář pro učitele: Život má začátek i konec

Odpolední zážitkový seminář pro všechny pedagogické pracovníky, kteří si přejí posílit své kompetence v komunikaci tématu smrti a umírání a dalších obtížných témat.
Cílová skupina: 
Pedagogové

Otevřené termíny:

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?
Archiv newsletterů vzdělávní


Sdílejte na:    

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT-1040/2023-1-22.

Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků a podpořit je v tom, aby sami dokázali děti obtížnými tématy bezpečně provést. Seminář vhodně kombinuje teoretickou průpravu a zážitkové aktivity. Účastníci budou promýšlet odpovědi na otázky: Proč bychom u nás ve škole měli mluvit o smrti a konečnosti života? Co bychom potřebovali znát my? Co by potřebovali vědět děti? V menších skupinách budou řešit modelové situace z praxe a pocvičí se v jak komunikačních technikách, tak i mlčení.

Téma smrti a umírání už zařazuji do výuky. Už vím, jak pomoci kolegům, aby i oni téma zařadili a nebáli se. Díky za materiály.

Seminář je zaměřen na primární prevenci a osvětu, nenabízí krizovou intervenci. Absolventi získají dostatek odkazů na vhodné podpůrné materiály

Kurz se koná v rámci projektu podpořeného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

#sodvahou