Knihy, které pomáhají v dětských knihovnách
E. Mlynáriková, Š. Ryšavá, M. Špinková

Knihy, které pomáhají

Malý průvodce pro dětská oddělení knihoven
Výběrová bibliografie dětských knih a dalších tisků, které se týkají tématu smrti, umírání, péče o nemocné, zármutku a truchlení. Knihy pomohou vyrovnávat se s emocemi a překonávat zbytečný strach. Brožura je primárně určená knihovnám a centrům, která pracují s dětmi a mládeží. Obsahuje soupisy a tipy jak z produkce Cesty domů (anotované), tak z nabídky jiných nakladatelských domů (neanotované).
Počet stran: 
30
Tento titul momentálně v našich obchodech není dostupný.

Sdílejte na:    

Brožura je rozdělena do několika sekcí. Po informativním úvodu následuje oddíl Pro děti a dospívající - anotovaná bibliografie s obrázky obálek. Druhý oddíl je určen pro dospělé - jsou to tipy na publikace, knihy, brožury i letáky, jak pomoci dětem a mládeži mluvit o smrti a zvládat emoce v případě úmrtí v rodině a okolí. Další část je určena pro metodiky knihoven a pro všechny, kdo chystají s dětmi besedy o nesnadných tématech. Je to vzorová ukázka takové besedy za použití některých knih. Brožuru doplňuje seznam další literatury k tématu a doporučených webových stránek. Brožuru využijí nejen knihovníci a dětští metodici a pedagogové. Může být inspirativní i pro rodiče a prarodiče, když hledají vhodnou knížku pro děti a juniory.