Jak mluvit s dětmi o umírání a smrti?

Cesta domů vydává a vytváří mnoho materiálů, které mohou dospělým pomoci odpovídat na otázky dětí o umírání a smrti. Připravili jsme jejich přehled.

Děti pokládají mnoho otázek, na některé z nich se velmi těžko odpovídá. Vždy se ale vyplatí před otázkami neuhýbat, snažit se dětem přiměřeně k jejich věku odpovídat a nezatajovat informace. Jaké představy o konci života mohou mít děti v různém věku? Jak děti a dospívající prožívají umírání a truchlení? Můžeme jim v zármutku nějak účinně pomoci? Na co je dobré si dát pozor?

Pro rodiče a pro každého, kdo pracuje s dětským kolektivem, nabízíme k těmto otázkám a tématům následující materiály, které jim mohou být oporou.

Knihy a letáky z nakladatelství Cesta domů

Pro dospělé

 • 35 způsobů, jak pomoci truchlícímu dítěti
  Přehledná stručná knížka, kterou užije každý, kdo má nablízku dítě, kterému někdo zemřel. 35 drobných, jednoduchých a praktických rad postavených na stovkách zkušeností s dětmi všeho věku. Pokud nevíte, váháte, netušíte, co pomůže a co vůbec ne, zkuste to s touto knihou.

 • Našemu dítěti zemřel sourozenec
  Nejen rodiče, ale i jejich děti bývají hluboce zasaženy, když umře v rodině miminko. Naše brožurka je určena rodičům, členům a přátelům rodiny a všem, kteří přijdou do kontaktu s dítětem, kterému umřel bratr nebo sestra v kojeneckém věku, před porodem nebo než ono se narodilo. Knížka radí například, jak smrt miminka dítěti oznámit, na jaké reakce se připravit, jak odpovídat na otázky, jak při tom zacházet se svými vlastními emocemi, jak se vrátit do všednodenního rutinního provozu rodiny a zapojit do něho dítě, jak dítě připravit na další těhotenství a nového sourozence poté, co jedno miminko zemřelo.

 • Děti truchlí jinak
  Leták přináší rady, jak dobře projít s dětmi obdobím smutku a truchlení. Nové doplněné vydání velmi žádaného letáku, které připravily Jindřiška Prokopová a Gražina Kokešová Kleinová.

 • Puberťáci truchlí po svém
  Leták zohledňuje skutečnost, že dospívající mladí lidé jsou samostatná kategorie; ne již děti, ale ještě ne dospělí. Není snadné jim být nablízku ani za normálních okolností, natož pak tehdy, když se musejí vyrovnávat se ztrátou prarodiče, kamaráda, rodiče, sourozence. Leták pomůže rodičům, učitelům a jiným dospělým zorientovat se ve složité situaci, stručně nahlédne do světa přemýšlení a zpracovávání ztráty u dospívajících a pomůže vyvarovat se největších chyb.

Pro děti a dospívající

 • Když Dinosaurům někdo umře
  Knížka, která dětem přibližuje těžké téma smrti, a přitom je půvabná a srozumitelná. S šarmem a citlivě uvádí do nesnadných, ale častých situací, když v rodině nebo v jejím okolí někdo zemře a když máme za úkol provést dítě takovým emočně náročným časem. S obrázkovou knížkou přesně tematicky zacílenou se nám to bude dělat lépe. Knížka může pomoci nejen doma, ale také ve školkách a na prvním stupni ZŠ.

 • Slon v pokoji
  Kniha pro dospívající čtenáře, kterým někdo zemřel. Autorem je americký psychoterapeut, rabín a průkopník krizové intervence. Je určena hlavně mládeži a mladým dospělým, poslouží pedagogům a každému, kdo potřebuje poradit, jak projít nebo pomoci někomu projít obdobím truchlení.

 • Sešit pro děti, kterým někdo zemřel
  Pracovní sešit zkušených autorů je pomůcka pro menší i větší děti, kterým někdo zemřel. Formou dopisování, zatrhávání, označování a dokreslování si dítě sešit osvojí a s jeho pomocí snáze projde zármutkem. Sešit může také posloužit pro společnou práci dospělého s dítětem nebo i se skupinou dětí. Citlivými ilustracemi jej doprovodila Petra Josefína Stibitzová. Je určen dětem od 5 do 15 let.

Všechny publikace vydané nakladatelstvím Cesta domů si můžete prohlédnou v online katalogu, samostatnou kategorii tvoří knihy pro děti.

Pro lepší orientaci v tom, jaká publikace je vhodná v konkrétní situaci a přiměřená věku dítěte či dospívajícího poslouží průvodce Knihy, které pomáhají
– vydání pro dětská oddělení knihoven
– vydání pro hospice, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, paliativní oddělení nemocnic a poradny

Čtení na portálu Umírání.cz

Rady a informace a vybrané články

Odpovědi v internetové poradně

Užitečné mohou být i další online zdroje, které Cesta domů vytvořila na základě zkušeností z poskytování péče a poradenství umírajícím i pozůstalým – podklady pro vzdělávání na dálku či videomateriály dostupné na našem kanálu YouTube.

Elearning

Vzorové hodiny a besedy

Nejen učitelům v hodinách mohou pomoci vést debatu s dětmi osnovy připravené na základě knih z nakladatelství Cesta domů:

YouTube

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů