Jak pečujeme a kolik to stojí


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Přijetí do péče

Pacient nebo jeho blízký pečující zavolá nebo přijde do Poradny Cesty domů, kde poradenští pracovníci vyslechnou jeho přání a seznámí jej s podmínkami a nabídkou našich služeb. Po sepsání žádosti o přijetí do péče, pokud je pacient indikován pro péči Domácího hospice (viz podmínky pro přijetí), se zdravotní sestra nejpozději do následujícího pracovního dne spojí telefonicky s žadatelem a domluví termín první návštěvy zdravotnického týmu. Pokud je momentální kapacita pro poskytnutí zdravotních služeb naplněna, poskytne alespoň zdravotnickou konzultaci.

První návštěva

První návštěvu vykonává vždy lékař se zdravotní sestrou nebo bratrem. Vyslechnou obtíže i přání nemocného i jeho blízkých, vyšetří pacienta a seznámí rodinu s našimi službami. Přijetí pacienta do péče se uskuteční na základě této návštěvy z rozhodnutí lékaře Domácího hospice a po podepsání Informovaného souhlasu s péčí Domácího hospice Cesta domů (DHCD).

Průběh péče

Koordinátorem poskytované péče je určená zdravotní sestra, která má pacienta na starosti. Četnost návštěv lékaře a zdravotních sester se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb. Rodina má k dispozici mobilní číslo na tuto zdravotní sestru a také číslo na pohotovostní telefon, kam lze volat o radu nebo pomoc v noci a o víkendech a svátcích.

V průběhu dalších dní do rodiny přichází psychosociální pracovník. Vysvětlí a podepíše s nemocným a pečujícím smlouvu o poskytnutí péče, poskytne pacientovi a rodině užitečné informace (např. řešení příspěvku na péči), nabízí rozhovor a pomoc při zvládání měnící se situace. V případě potřeby zprostředkuje zajištění dalších služeb, případně přijetí do lůžkového zařízení.

Ve chvíli úmrtí zdravotní sestra přijede do rodiny, pomáhá při zajištění ohledání, s pietní úpravou těla, kontaktováním pohřební služby, provází časem rozloučení.
Pozůstalí mohou požádat o individuální podporu psychosociálního pracovníka, psychoterapeuta a duchovního bezprostředně po úmrtí, při přípravě posledního rozloučení i v době truchlení.

Důležité informace

V souvislosti s epidemiologickou situací a výskytem koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 je možné, že některé služby Domácího hospice budou pacientům poskytovány tzv. distanční formou.

Jedná se zejména o situace, kdy pacient nebo některá osoba z pečujících jsou v nařízené karanténě nebo izolaci. Další situací může být omezení kapacity týmu Domácího hospice Cesta domů z epidemiologických důvodů.

Distanční forma péče znamená, že budeme v kontaktu s vámi upřednostňovat telefonický kontakt nebo videohovor.

Děkujeme za pochopení.

Jaké služby lze využít

Je možné využít zapůjčení zdravotnických kompenzačních pomůcek, které pomohou jak pacientovi, tak pečujícím.

Na přání rodiny lze využít i odlehčovacích služeb, které ulehčí rodině v péči a umožní lépe celou situaci zvládat. Dále nabízíme pomoc školených dobrovolníků, kteří pro domácí hospic pracují zdarma, ve svém volném čase, proto jejich služby nejsou nárokovatelné. Domlouvají se individuálně, dle situace a potřeby.

Provázení pozůstalých, jejichž blízký byl v péči Domácího hospice, zahrnuje max. 10 setkání zdarma. Další setkání jsou možná po dohodě a za poplatek 300 Kč/hod.

Poplatky za služby

Poplatky za služby multidisciplinárního týmu se skládají ze dvou částí.

Zdravotní služby multidisciplinárního týmu jsou od 1. 1. 2021 zpoplatněny částkou 200 Kč/den. V případě pojištěnce smluvní zdravotní pojišťovny mohou být služby hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se poplatek neplatí. O zařazení pacienta do úhrady zdravotní pojišťovnou rozhoduje lékař na základě indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou.

Služby multidisciplinárního týmu DHCD úzce související se zdravotní službou (návštěvy psychosociálního pracovníka, psychoterapeuta, zapůjčení kompenzačních pomůcek, praktická pomoc při úmrtí uživatele) jsou zpoplatněny částkou 200 Kč/den.

Úhrada domácí hospicové péče je řešena vícezdrojovým financováním. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je od roku 2018 hrazena část zdravotních služeb v rámci odbornosti domácí paliativní péče (odb. 926) smluvními zdravotními pojišťovnami jednotlivých domácích hospiců. O zařazení pacienta do úhrady z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje vždy lékař na základě splnění indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou (Vyhláška 353/2017 Sb., Vyhláška 354/2017 Sb.).

Cesta domů je od září 2018 smluvním poskytovatelem domácí paliativní péče pro všechny zdravotní pojišťovny v České republice. To nám umožňuje na zdravotní část naší komplexní hospicové služby čerpat úhradu na zajištění zdravotních služeb.

Náklady na zdravotní péči o jednoho pacienta Domácího hospice na jeden den v roce 2020 byly 3 600 Kč. Rozdíl částek hradíme z darů od individuálních a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních organizací. Zde naleznete přehled našich sponzorů a jak hospodaříme.

Ceník služeb přímé péče Cesty domů

Platný od 1. 1. 2021