Jak pečujeme a kolik to stojí


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Přijetí do péče

Poté, co přijmeme žádost o péči, kontaktuje zdravotní sestra žadatele nejpozději následující pracovní den. Seznamuje s podmínkami a nabídkou našich služeb a domluví termín první návštěvy.

První návštěva

První návštěvu vykonává vždy lékař se zdravotní sestrou nebo bratrem. Vyslechnou obtíže i přání nemocného i jeho blízkých, vyšetří pacienta a seznámí rodinu s našimi službami. Přijetí pacienta do péče se uskuteční na základě této návštěvy z rozhodnutí lékaře Domácího hospice a po podepsání Informovaného souhlasu s péčí Domácího hospice Cesta domů (DHCD).

Průběh péče

Koordinátorem poskytované péče je určená zdravotní sestra, která má pacienta na starosti. Četnost návštěv lékaře a zdravotních sester se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb. Rodina má k dispozici mobilní číslo na tuto zdravotní sestru a také číslo na pohotovostní telefon, kam lze volat o radu nebo pomoc v noci a o víkendech a svátcích.

V průběhu dalších dní do rodiny přichází psychosociální pracovník. Vysvětlí a podepíše s nemocným a pečujícím smlouvu o poskytnutí péče, poskytne pacientovi a rodině užitečné informace (např. řešení příspěvku na péči), nabízí rozhovor a pomoc při zvládání měnící se situace. V případě potřeby zprostředkuje zajištění dalších služeb, případně přijetí do lůžkového zařízení.

V případě úmrtí pacienta zdravotní sestra poskytne podporu rodině telefonicky nebo osobní návštěvou a pomáhá při zajištění ohledání, s pietní úpravou těla, kontaktováním pohřební služby, provází časem rozloučení.

Pozůstalí mohou požádat o individuální podporu psychosociálního pracovníka, psychoterapeuta a duchovního bezprostředně po úmrtí, při přípravě posledního rozloučení i v době truchlení.

Distanční forma péče

Pokud má pacient onemocnění covid-19, je možné, že některé služby Domácího hospice budou pacientům poskytovány tzv. distanční formou.

Distanční forma péče znamená, že budeme v kontaktu s vámi upřednostňovat telefonický kontakt nebo videohovor. V režimu distanční péče vám mohou pomoci praktické návody připravené Cestou domů.

Jaké další služby lze využít

Je možné využít zapůjčení zdravotnických kompenzačních pomůcek, které pomohou jak pacientovi, tak pečujícím.

Na přání rodiny lze využít i odlehčovacích služeb, které ulehčí rodině v péči a umožní lépe celou situaci zvládat. Dále nabízíme pomoc školených dobrovolníků, kteří pro domácí hospic pracují zdarma, ve svém volném čase, proto jejich služby nejsou nárokovatelné. Domlouvají se individuálně, dle situace a potřeby.

Provázení pozůstalých, jejichž blízký byl v péči Domácího hospice, zahrnuje max. 10 setkání zdarma. Další setkání jsou možná po dohodě a za poplatek 500 Kč/hod.

Poplatky za služby

Služby multidisciplinárního týmu jsou od 1. 1. 2023 zpoplatněny částkou 500 Kč za každý den péče bez ohledu na počet intervencí. Poplatek je za služby úzce související se zdravotní službou (péče psychosociálního pracovníka, zapůjčení kompenzačních pomůcek, edukační podpora formou tiskovin, praktická pomoc při úmrtí pacienta). Zdravotní výkony jsou účtovány zdravotní pojišťovně pacienta.

Maximální výše platby za služby Domácího hospice Cesta domů po dobu jednoho kalendářního měsíce činí 12 000 Kč.

Domácí hospicová péče je financována z více zdrojů. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny zdravotní služby v rámci odbornosti domácí paliativní péče smluvními zdravotními pojišťovnami jednotlivých domácích hospiců. Cesta domů je od září 2018 smluvním poskytovatelem domácí paliativní péče pro všechny zdravotní pojišťovny v České republice.

Skutečné náklady na jeden den péče o jednoho pacienta jsou však více než dvakrát vyšší, než činí úhrada zdravotní pojišťovny (v roce 2022 byly náklady na jeden den zdravotní péče o jednoho pacienta 4 200 Kč). Rozdíl těchto částek pokrýváme z příspěvku hospicových pacientů, z darů od individuálních a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních organizací.

Lidem, kteří chtějí zemřít doma, se tak toto přání plní do značné míry díky finanční podpoře dárců a institucí. Zde naleznete přehled našich sponzorůjak hospodaříme.

Ceník služeb přímé péče Cesty domů