Podmínky přijetí do péče


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Podmínky pro přijetí do péče Domácího hospice Cesta domů jsou následující:

  • nemocný člověk trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a pobývá ve vlastním sociálním prostředí na území hl. m. Prahy (trvalé bydliště v Praze není nutné);
  • podmínkou přijetí do péče je podpis Informovaného souhlasu s péčí Domácího hospice Cesta domů (DHCD), který vyplní lékař Cesty domů na přijímací návštěvě v domácnosti pacienta;
  • DHCD má dostatečnou kapacitu k zajištění péče a je schopen odborně zajistit adekvátní péči;
  • je zajištěna osoba, která je připravena převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči (24 hodin) o nemocného. Je schopna zajistit podávání léků dle rozpisu lékaře a návštěvu členů multidisciplinárního týmu DHCD u nemocného (četnost návštěv určuje sestra a lékař po předchozí domluvě, minimálně jednou týdně);
  • pokud péči zajišťuje převážně pečovatelská nebo jiná placená služba, minimálně jednou týdně je návštěvě zdravotnických pracovníků DHCD přítomna osoba podávající Žádost o péči nebo podepisující Smlouvu o péči DHCD;
  • nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů i se vstupem multidisciplinárního týmu DHCD a umožní zdravotníkům vyšetření, ošetření a respektují předepsanou medikaci;
  • v případě diagnózy neonkologického onemocnění přijímáme pacienta na dobu určitou, obvykle na 1–2 měsíce s možností prodloužení v případě progrese zdravotního stavu pacienta.