Jak podat stížnost

Snažíme se o to, aby námi poskytovaná péče byla co nejlepší, a přejeme si, abyste s ní byli spokojeni a abychom vám opravdu pomohli. Stojíme o vaše hodnocení našich služeb. Vaše připomínky a stížnosti nám slouží jako inspirace k možnému zlepšení naší práce.


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Kdo si může stěžovat

 • přímo vy, který/á jste naše služby využil/a
 • kdokoli, koho prokazatelně pověříte, aby stížnost podal za vás, nebo chcete, aby vás při podání stížnosti doprovodil – někdo z vaší rodiny, váš známý, soused...
 • kdokoli, kdo se setkal s naší péčí, třebaže péče nebyla poskytována přímo jemu, a chce si na způsob jejího poskytování stěžovat - rodinný příslušník, přítel klienta, právní zástupce

Jak si můžete stěžovat

 • osobně v otvíracích hodinách Poradny – pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 09:00–17:00; středa 09:00–14:00
 • telefonicky – na čísle 725 245 576 nebo 775 166 863 v otevíracích hodinách Poradny (viz výše, telefonicky podanou stížnost také vpisujeme do formuláře)
 • e-mailem – na adresu zástupce ředitele karolina.pochmanova@cestadomu.cz
 • písemně – na adresu Cesta domů, Heleny Kočvarové 1, 140 00 Praha 4
 • vhodit v Poradně na téže adrese do boxu nadepsaného Stížnosti, podněty, připomínky – i anonymně.

Jak postupujeme

 • zabýváme se každou stížností
 • stížnost přijme také kterýkoli pracovník Poradny nebo odlehčovacích služeb nebo přímo vedoucí služeb
 • stěžovat si můžete také anonymně, v tom případě bude odpověď na stížnost bez identifikačních znaků uložena vedle boxu pro přijímání stížností
 • vaše stížnost nezhorší přístup personálu k vám
 • odpověď na vaši stížnost obdržíte do 20 pracovních dnů, a to písemně na vaši adresu, pokud ji uvedete
 • nebudete-li spokojeni s odpovědí na vaši stížnost, můžete se obrátit na ředitelku Cesty domů: Ruth Šormovou, Heleny Kočvarové 1, 140 00 Praha 4, e-mail: ruth.sormova@cestadomu.cz nebo na předsedu správní rady Cesty domů: spravnirada@cestadomu.cz
 • můžete se obrátit i na nezávislý orgán: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 01, posta@praha.eu

Chcete-li se seznámit podrobně s naší interní směrnicí o postupu v případě stížnosti, rádi vám ji poskytneme k nahlédnutí přímo v Poradně na adrese Cesta domů, Heleny Kočvarové 1, 140 00 Praha 4.