Videonávody pro pečující


Účelem následujících instruktážních videí a korespondujících fotonávodů je pomoc při péči o nemocného v domácím prostředí. Návodné materiály názorně ukazují základní výkony, které jsou pečující schopni zvládnout. Doporučujeme pečujícím jejich zhlédnutí či prostudování před samotnou činností a případné otázky konzultovat se zdravotní sestrou nebo lékařem.

Poslední dvě videa přibližují, jak to vypadá před úmrtím a co dělat bezprostředně po úmrtí člověka.

Videa a fotonávody vznikly pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP za finanční podpory Nadačního fondu Avast a Nadace Komerční banky a.s. – Jistota. Děkujeme.

V dolní části této stránky najdete také brožury vydané Cestou domů, které mohou pomoci při péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v domácím prostředí i v době po ztrátě blízkého člověka.

1. Zavedení a ošetření podkožní kanyly

2. Aplikace do podkožní kanyly

3. Rozlomení ampule a natažení léku do stříkačky

4. Nalepení opiátové náplasti

5. Ošetření a proplach močového katetru pomocí stříkačky

6. Ošetření a proplach močového katetru pomocí proplachového sáčku

7. Podávání léků a výživy do NGS (do nosu)

8. Podávání léků a výživy do PEGu (do břicha)

9. Aplikace léků do cévního katétru

10. Příprava a aplikace kyslíkového koncentrátoru

11. Jak to vypadá před úmrtím

12. Co dělat bezprostředně po úmrtí

Dokumenty ke stažení

V péči o nevyléčitelně nemocné a umírající i v době po ztrátě blízkého člověka mohou pomoci brožury vydané Cestou domů.