Videonávody

V domácím prostředí lze při péči o umírající zvládnout řadu zdravotnických i pečovatelských úkonů. Nebojme se zbytečně.


Záměrem instruktážních videí a korespondujících návodů, na jejichž vzniku se podílela či je přímo vytvořila Cesta domů, je pomoc při péči o nemocného člověka v domácím prostředí. Návodné materiály názorně ukazují základní úkony, které jsou laičtí pečující schopni s trochou cviku doma dobře zvládnout.

První série ukazuje základní zdravotnické úkony, druhá se věnuje nejběžnějším úkonům v každodenní péči o stárnoucího, těžce nemocného či umírajícího člověka v domácím prostředí. Doporučujeme pečujícím jejich zhlédnutí či prostudování před samotnou činností a případné otázky konzultovat. A to se zdravotní sestrou nebo lékařem, pokud je umírající v péči domácího hospice, nebo s odlehčovacími asistenty, pokud do domácnosti docházejí.

Obsah videí koresponduje s obsahem doprovodných návodných letáků. Ty je možné si stáhnout a podle potřeby si je doma vytisknout. V obou sériích jsou zařazena videa, která se věnují samotnému konci života a úmrtí.

V péči o nevyléčitelně nemocné a umírající i v době po ztrátě blízkého člověka mohou pomoci také další materiály a informace vydané Cestou domů: