Zdravotnické návody


Instruktážní videa a korespondující fotonávody z této série názorně ukazují základní zdravotnické úkony, které jsou laičtí pečující, pokud jsou odkázáni jen na vzdálenou pomoc, s trochou cviku schopni sami zvládnout. Doporučujeme pečujícím zhlédnutí či prostudování návodů před samotnou činností a případné otázky konzultovat se zdravotní sestrou nebo lékařem domácího hospice, v jehož péči jsou.

Poslední dvě videa přibližují, jak to vypadá před úmrtím a co dělat bezprostředně po úmrtí člověka.

Videa a fotonávody vznikly pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP za finanční podpory Nadačního fondu Avast a Nadace Komerční banky a.s. – Jistota. Děkujeme.

1. Zavedení a ošetření podkožní kanyly

2. Aplikace do podkožní kanyly

3. Rozlomení ampule a natažení léku do stříkačky

4. Nalepení opiátové náplasti

5. Ošetření a proplach močového katetru pomocí stříkačky

6. Ošetření a proplach močového katetru pomocí proplachového sáčku

7. Podávání léků a výživy do NGS (do nosu)

8. Podávání léků a výživy do PEGu (do břicha)

9. Aplikace léků do cévního katétru

10. Příprava a aplikace kyslíkového koncentrátoru

11. Jak to vypadá před úmrtím

12. Co dělat bezprostředně po úmrtí