Pečovatelské návody


Tato série videí a korespondujících návodů ukazuje nejběžnější úkony v každodenní péči o stárnoucího, těžce nemocného či umírajícího člověka v domácím prostředí. Materiály nabízejí informace a rady k přípravě domácího prostředí na péči o slábnoucího člověka, ke každodennímu zajištění základních potřeb a tělesných funkcí nemocného i tipy pro manipulaci s člověkem upoutaným na lůžko. Součástí instruktážních materiálů je i ukázka různých kompenzačních pomůcek, které jsou pro takovou péči vhodné. Poslední video z této série se věnuje spirituálním potřebám nemocného v závěru života i jeho pečujících.

Instruktážní videa a korespondující manuály vytvořila Cesta domů díky finanční podpoře Evropského sociální fondu OP Zaměstnanost v rámci projektu „Nebojme se zbytečně“ s reg. číslem: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011266. Děkujeme.

Epizoda I: příprava prostředí

První epizoda je věnovaná přípravě bytu na péči o člověka upoutaného na lůžko i průběžné proměně bytu při dlouhodobé péči a postupném ubývání sil. Povíme si také o tom, jak se na péči mohou přípravit sami pečující.


Epizoda II: vhodné ležení

V druhé epizodě se dozvíte více o tom, co umí kompenzační pomůcka zvaná mobilní polohovací postel, ale i jaké je k dispozici příslušenství ke klasické posteli. Vytvořit pro nemocného vhodné místo k ležení je důležité nejen pro jeho pohodlí, ale i pro usnadnění péče o něj.


Epizoda III: přesuny

Třetí epizoda je věnovaná technikám přesunu nemocného na lůžku, z lůžka na vozík či WC židli, a to se speciálními pomůckami i bez nich. Představíme si také základní pravidla pro polohování nemocného na lůžku.


Epizoda IV: pohyb

Ve čtvrté epizodě se dozvíte více o možnostech pohybu nemocného po bytě i venku a představíme si základní pomůcky pro pohyb: chodítka, mechanické vozíky a schodolez. Ukážeme si také přenosný a stacionární koncentrátor kyslíku.


Epizoda V: hygiena

V páté epizodě si ukážeme pomůcky pro provádění hygieny mimo lůžko i na něm a jak je používat. Povíme si více také o péči o tělo nemocného, včetně toho, jak předcházet proleženinám.


Epizoda VI: vyprazdňování

V šesté epizodě si ukážeme různé nástavce na toaletní mísu, různé typy WC židlí, jak zacházet s podložní mísou, močovou lahví, i jak používat a vyměňovat inkontinenční pomůcky.


Epizoda VII: stravování

Sedmá epizoda je věnovaná specifikům přijímání potravy v závěru života. Ukážeme si, jak čistit ústa a zvlhčovat rty nemocného.


Epizoda VIII: úmrtí

V osmé epizodě si povíme o spirituálních potřebách člověka v závěru života i jeho pečujících.