Přijímání pacientů


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Žádosti o péči přijímají pracovníci Poradny Cesty domů:

 • telefonicky: 775 166 863 nebo 725 245 576
 • osobně: Cesta domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9–17 hodin
středa: 9–14 hodin

Mimo uvedenou dobu lze nechat vzkaz na záznamníku, ozveme se vám nejpozději následující pracovní den.

Online žádost

Požádat o ambulantní návštěvu či přijetí do péče domácího hospice lze také vyplněním online formuláře.

Osobní konzultaci v Poradně je třeba předem sjednat na telefonním čísle 775 166 863 nebo 725 245 576. Děkujeme za pochopení.

Důležité informace

V souvislosti s epidemiologickou situací a výskytem koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 je možné, že některé služby Domácího hospice budou pacientům poskytovány tzv. distanční formou.

Jedná se zejména o situace, kdy pacient nebo některá osoba z pečujících jsou v nařízené karanténě nebo izolaci. Další situací může být omezení kapacity týmu Domácího hospice Cesta domů z epidemiologických důvodů.

Distanční forma péče znamená, že budeme v kontaktu s vámi upřednostňovat telefonický kontakt nebo videohovor.

Děkujeme za pochopení.

Podmínky přijetí do péče

 • nemocný člověk trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a pobývá ve vlastním sociálním prostředí na území hl. m. Prahy (trvalé bydliště v Praze není nutné);
 • podmínkou přijetí do péče je podpis Informovaného souhlasu s péčí Domácího hospice Cesta domů (DHCD);
 • DHCD má dostatečnou kapacitu k zajištění péče a je schopen odborně zajistit adekvátní péči;
 • je zajištěna osoba, která je připravena převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči (24 hodin) o nemocného. Je schopna zajistit podávání léků dle rozpisu lékaře a návštěvu členů multidisciplinárního týmu DHCD u nemocného (četnost návštěv určuje sestra a lékař po předchozí domluvě, minimálně jednou týdně);
 • pokud péči zajišťuje převážně pečovatelská nebo jiná placená služba, minimálně jednou týdně je návštěvě zdravotnických pracovníků DHCD přítomna osoba podávající Žádost o péči nebo podepisující Smlouvu o péči DHCD;
 • nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů i se vstupem multidisciplinárního týmu DHCD a umožní zdravotníkům vyšetření, ošetření a respektují předepsanou medikaci;
 • v případě diagnózy neonkologického onemocnění přijímáme pacienta na dobu určitou, obvykle na 1-2 měsíce s možností prodloužení v případě progrese zdravotního stavu pacienta;
 • zdravotní služby multidisciplinárního týmu jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/den. V případě pojištěnce smluvní pojišťovny mohou být služby hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se poplatek neplatí. O rozhodnutí zařazení pacienta do úhrady rozhoduje lékař na základě indikačních kritérií daných zdravotní pojišťovnou;
 • ostatní služby multidisciplinárního týmu DHCD úzce související se zdravotní službou (návštěvy psychosociálního pracovníka, psychoterapeuta, zapůjčení kompenzačních pomůcek, praktická pomoc při úmrtí uživatele) jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/den;
 • první návštěva u dětského pacienta je vždy návštěvou indikační, až v průběhu této návštěvy lékař DHCD zváží možnost přijetí.