Přijímání pacientů


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Podmínky přijetí do péče

  • nemocný člověk trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a pobývá ve vlastním sociálním prostředí na území hl. m. Prahy (trvalé bydliště v Praze není nutné);
  • podmínkou přijetí do péče je podpis Informovaného souhlasu s péčí Domácího hospice Cesta domů (DHCD);
  • DHCD má dostatečnou kapacitu k zajištění péče a je schopen odborně zajistit adekvátní péči;
  • je zajištěna osoba, která je připravena převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči (24 hodin) o nemocného. Je schopna zajistit podávání léků dle rozpisu lékaře a návštěvu členů multidisciplinárního týmu DHCD u nemocného (četnost návštěv určuje sestra a lékař po předchozí domluvě, minimálně jednou týdně);
  • pokud péči zajišťuje převážně pečovatelská nebo jiná placená služba, minimálně jednou týdně je návštěvě zdravotnických pracovníků DHCD přítomna osoba podávající Žádost o péči nebo podepisující Smlouvu o péči DHCD;
  • nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů i se vstupem multidisciplinárního týmu DHCD a umožní zdravotníkům vyšetření, ošetření a respektují předepsanou medikaci;
  • v případě diagnózy neonkologického onemocnění přijímáme pacienta na dobu určitou, obvykle na 1-2 měsíce s možností prodloužení v případě progrese zdravotního stavu pacienta;
  • zdravotní služby multidisciplinárního týmu jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/den. V případě pojištěnce smluvní pojišťovny mohou být služby hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se poplatek neplatí. O rozhodnutí zařazení pacienta do úhrady rozhoduje lékař na základě indikačních kritérií daných zdravotní pojišťovnou;
  • ostatní služby multidisciplinárního týmu DHCD úzce související se zdravotní službou (návštěvy psychosociálního pracovníka, psychoterapeuta, zapůjčení kompenzačních pomůcek, praktická pomoc při úmrtí uživatele) jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/den;
  • první návštěva u dětského pacienta je vždy návštěvou indikační, až v průběhu této návštěvy lékař DHCD zváží možnost přijetí.