Přijímání pacientů


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Žádosti o péči přijímají pracovníci Poradny Cesty domů:

 • telefonicky: 775 166 863 nebo 725 245 576
 • osobně: Cesta domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9–17 hodin
středa: 9–14 hodin

Mimo uvedenou dobu lze nechat vzkaz na záznamníku, ozveme se vám nejpozději následující pracovní den.

Online žádost

Požádat o ambulantní návštěvu či přijetí do péče domácího hospice lze také vyplněním online formuláře.

Poradna Cesty domů je otevřena opět podle běžné provozní doby.
Na osobní konzultaci je třeba se předem objednat na čísle 775 166 863 nebo 725 245 576. Děkujeme za pochopení.

Důležité informace

V souvislosti s epidemiologickou situací a výskytem koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 je možné, že některé služby Domácího hospice budou pacientům poskytovány tzv. distanční formou.

Jedná se zejména o situace, kdy pacient nebo některá osoba z pečujících jsou v nařízené karanténě nebo izolaci. Další situací může být omezení kapacity týmu Domácího hospice Cesta domů z epidemiologických důvodů.

Distanční forma péče znamená, že budeme v kontaktu s vámi upřednostňovat telefonický kontakt nebo videohovor.

Děkujeme za pochopení.

Podmínky přijetí do péče

 • nemocný člověk trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a pobývá ve vlastním sociálním prostředí na území hl. m. Prahy (trvalé bydliště v Praze není nutné);
 • podmínkou přijetí do péče je podpis Informovaného souhlasu s péčí Domácího hospice Cesta domů (DHCD);
 • DHCD má dostatečnou kapacitu k zajištění péče a je schopen odborně zajistit adekvátní péči;
 • je zajištěna osoba, která je připravena převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči (24 hodin) o nemocného. Je schopna zajistit podávání léků dle rozpisu lékaře a návštěvu členů multidisciplinárního týmu DHCD u nemocného (četnost návštěv určuje sestra a lékař po předchozí domluvě, minimálně jednou týdně);
 • pokud péči zajišťuje převážně pečovatelská nebo jiná placená služba, minimálně jednou týdně je návštěvě zdravotnických pracovníků DHCD přítomna osoba podávající Žádost o péči nebo podepisující Smlouvu o péči DHCD;
 • nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů i se vstupem multidisciplinárního týmu DHCD a umožní zdravotníkům vyšetření, ošetření a respektují předepsanou medikaci;
 • v případě diagnózy neonkologického onemocnění přijímáme pacienta na dobu určitou, obvykle na 1-2 měsíce s možností prodloužení v případě progrese zdravotního stavu pacienta;
 • zdravotní služby multidisciplinárního týmu jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/den. V případě pojištěnce smluvní pojišťovny mohou být služby hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se poplatek neplatí. O rozhodnutí zařazení pacienta do úhrady rozhoduje lékař na základě indikačních kritérií daných zdravotní pojišťovnou;
 • ostatní služby multidisciplinárního týmu DHCD úzce související se zdravotní službou (návštěvy psychosociálního pracovníka, psychoterapeuta, zapůjčení kompenzačních pomůcek, praktická pomoc při úmrtí uživatele) jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/den;
 • první návštěva u dětského pacienta je vždy návštěvou indikační, až v průběhu této návštěvy lékař DHCD zváží možnost přijetí.