Rok 2022 v Cestě domů

Ohlédnutí za uplynulým rokem ve službách přímé péče i v osvětové části Cesty domů.

Cesta domů

Péče o pacienty a klienty

Sedmi stovkám dospělých pacientů a jejich blízkým, k tomu 10 dětem a jejich rodinám, jsme vloni pomohli v ambulanci paliativní a podpůrné péče a v domácím hospici. Téměř 4 000 konzultací poskytly volajícím i příchozím z řad veřejnosti naše sociální pracovnice v poradně. Převedeno na hodiny, jednalo se o 50 celých dní strávených mluvením. K tomu kolegyně písemně zodpověděly 559 dotazů položených v internetové poradně na portálu Umírání.cz. Ten v loňském roce denně zaznamenal téměř 1 500 návštěv. Další 2 000 osobních konzultací poskytli členové našeho podpůrného týmu pacientům přijatým do péče Cesty domů a jejich blízkým, včetně pozůstalostního provázení.

Děkuji za vstřícnost, lidskost, povzbuzení i věcné a cílené rady. klientka poradny

Téměř 5 000 hodin péče věnovali dvěma stovkám klientů asistenti terénních odlehčovacích služeb. Na našich čtyřech odlehčovacích lůžkách v michelském sídle se za 12 měsíců uskutečnilo 127 pobytů a vystřídalo se na nich 58 klientů. Lůžka byla obsazená po 95 % času. Zkraje letošního roku jsme oslavili 3 roky fungování této naší jediné pobytové služby. Šestici služeb péče přímo u pacientů a klientů Cesty domů uzavírá půjčovna, která v loňském roce vypůjčila téměř 1 400 kusů kompenzačních pomůcek. Kolegové během roku 547× vyrazili do domácností našich pacientů, nejčastěji s polohovací postelí, antidekubitní matracíWC židlí. Z drobnějších pomůcek patřily mezi nejpůčovanější koncentrátory kyslíku, chodítka a doplňky k lůžku.

Osvěta a sdílení zkušeností

Cesta domů zkušenosti a znalosti získané v přímé péči o pacienty a klienty násobí a šíří dále ve svých osvětových aktivitách. V roce 2022 jsme uspořádali 59 vzdělávacích akcí, tedy přednášek a seminářů s osobní účastí, online webinářů, besed v našem vzdělávacím centru apod. Dohromady se jich zúčastnila téměř tisícovka lidí. 21 dalších hodin odpřednášeli pracovníci Cesty domů jako hosté mimo naši organizaci. Cestou domů vloni prošlo 49 stážistek a stážistů, nejčastěji zdravotníků, ale i kolegů z jiných profesí (sociálních pracovníků, psychologů, fundraiserů a dalších), se kterými jsme se podělili o naše praktické zkušenosti a postupy. Počet titulů ve fondu naší veřejné knihovny zaměřené na téma paliativní péče se rozrostl na téměř 5,5 tisíce. Téměř 60× jsme poskytli rozhovor nebo jiné podklady do médií, přispěli ke vzniku televizní reportáže nebo rozhlasového pořadu.

Přínosnou byla možnost nahlédnout do organizace zevnitř – jak je nastavena a jak probíhá komunikace mezi jednotlivými službami, jakým způsobem jsou předávány informace o klientech. Získala jsem inspiraci pro vnitřní fungování organizace i zlepšování našich služeb a také řadu kontaktů a praktických znalostí pro spolupráci našich organizací. účastnice stáže v Cestě domů

Během loňského roku jsme vytvořili a vyškolili lektorský tým, který se letos v nových seminářích, webinářích a při tvorbě dalších podpůrných materiálů zaměří na posílení kompetencí pedagogů v českých základních školách, aby s větší jistotou zvládali se svými žáky mluvit o konci života.

Brožura s návody nejen pro psychology, ale také přímo pro učitele mi přijde jako velmi užitečná věc. Téma smrti je bohužel velmi časté. Z pozice školních psychologů se snažíme pedagogům pomoci, aby se o něm naučili s dětmi mluvit. školní psycholožka

Nakladatelství a dobročinné obchody

Nakladatelství Cesta domů vydalo v roce 2022 26 publikací, z toho 7 nových knih bylo určeno dospělým (např. Naslouchej Kathryn Mannix nebo Je-li ti život milý Rachel Clarke) a 5 dětem (Špuňťa a já, Můj Jimmy, Ruce pryč od Koloběhu života). V našich dobročinných obchodech v Bubenské a Bělohorské ulici, v našem sídle v pražské Michli, na různých akcích a v e-shopu jsme utržili dohromady téměř 7 milionů korun. I tyto příjmy nám pomohou financovat naše služby a další aktivity.

Ve všech našich činnostech nám nezastupitelnou měrou pomohli dobrovolníci. V přímé péči o pacienty a klienty, v dobročinných obchodech, v osvětě a vzdělávání, na akcích i v zázemí nám věnovali 7 148 hodin svého času. Zastali tedy bezmála 4 plné pracovní úvazky.

Dobrovolníci, to je pomoc s inventurou, odpověď Hned jsem tam, když je potřeba narychlo vykrýt pár hodin směny, donáška ochutnávek z domácí výroby, energie znovu přerovnat stokrát přerovnané zboží a hlavně vnímat příběhy zákazníků. Jejich dobrá vůle v obchodech funguje už roky. Stokrát díky. Martina Chalupníková, vedoucí dobročinného obchodu v Bělohorské ulici

Smutnou zprávou bylo listopadové úmrtí jedné ze zakladatelek Cesty domů a její první lékařky, MUDr. Marie Goldmannové. Velká změna pro zdravotnický tým nastala ke konci roku, kdy z pozice primářky po devíti letech odešla MUDr. Irena Závadová a nově ji zaujala MUDr. Katarína Vlčková.

Dárci jsou zásadní

Bez omezení jsme se v roce 2022 mohli setkávat s našimi dárci a příznivci. V dubnu jsme je pozvali na benefiční představení Vzkříšení v Dejvickém divadle, v září pak na den otevřených dveří v našem sídle v Michli, nově i za účasti široké veřejnosti. V říjnu jako oslavu Světového dne hospiců jsme uspořádali tradiční koncert, tentokrát Beaty Hlavenkové a Kapely snů. Štěpán Hon na něm už potřetí v řadě pokřtil svůj fotografický kalendář DOMA, jehož výtěžek putuje z části na konto Cesty domů. V listopadu jsme s velkou radostí realizovali online i sálovou aukci uměleckých děl, s rekordním výtěžkem 2 828 495 Kč. Nové (individuální) dárce jsme se pokusili oslovit v podzimní kampani #darujCestuDomu, díky které jsme dosud získali více než 300 tisíc korun. Individuální dárci Cestě domů v loňském roce věnovali v součtu téměř 17 milionů korun, firemní dárci 5,5 milionu korun.

Přízně dárců si vážíme v každé době a v této zvlášť. Díky jejich podpoře tu může Cesta domů být a fungovat v podobě, v jaké ji dnes vidíte: stát svobodně a nezávisle, poskytovat kvalitní paliativní péči všem lidem bez rozdílu podle jejich potřeb a dál se rozvíjet.

Děkujeme!

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů