Zdroje ke studiu

Na této stránce nabízíme odkazy na dokumenty a webové stránky týkající se paliativní péče.


Všemi letáky, brožurami i knihami vydanými nakladatelstvím Cesta domů můžete pohodlně listovat online.

K individuálnímu vzdělávání můžete využít naše elearningové kurzy. Ve slovníčku najdete pojmy z oblasti paliativní péče.

O paliativní péči v evropském kontextu pojednávají dva základní dokumenty:

Pro dětská oddělení knihoven jsme vydali manuál o tom, jak využívat naše publikace. U každé z nich je stručná anotace a klíčová slova, která usnadní výběr a pomohou s doporučením pro konkrétní situaci. Manuál obsahuje jak dětské knihy, tak publikace pro dospělé o dětském zármutku, o stárnutí, o strachu a dalších tématech. Připravili jsme i manuál, jak využívat naše publikace v hospicích, domovech pro seniory, ústavech sociální péče, paliativních odděleních nemocnic a poradnách.